CENTRUM ZNALOSTÍ - AKO NA TO!

Užívateľský manuál, nápoveda

UŽÍVATEĽ

1PRÍSTUPOVÉ PRÁVA
NEREGISTROVANÝ UŽÍVATEĽ
Pre neregistrovaného užívateľa JE v Centre znalostí dostupné:
 • čítanie ZHRNUTIA tém;
 • čítanie verejných príspevkov a odpovedí.
Pre neregistrovaného užívateľa NIE JE v Centre znalostí dostupné:
 • sledovať príspevkov;
 • prijímanie e-mailových notifikácií;
 • spravovanie užívateľského konta.
  (Funkcie sa vylučujú, neexistuje užívateľský účet).
 • pridávanie novej témy;
 • odpovedanie na príspevky a zapájanie sa do existujúcej verejnej diskusie;
 • príspevky so špecializovaným prístupom;
 • informácie z neverejného profilu užívateľov (meno a priezvisko, funkcia, mesto).
REGISTROVANÝ UŽÍVATEĽ
Pre registrovaného a prihláseného užívateľa JE v Centre znalostí dostupné:
 • čítanie ZHRNUTIA tém;
 • čítanie verejných príspevkov a odpovedí;
 • sledovať príspevkov;
 • prijímanie e-mailových notifikácií;
 • spravovanie užívateľského konta.
  (Funkcie sa vylučujú, neexistuje užívateľský účet).
 • pridávanie novej témy;
 • odpovedanie na príspevky a zapájanie sa do existujúcej verejnej diskusie;
Pre registrovaného a prihláseného užívateľa NIE JE v Centre znalostí dostupné:
 • príspevky so špecializovaným prístupom;
 • informácie z neverejného profilu užívateľov (meno a priezvisko, funkcia, mesto).
UŽÍVATEĽ SO ŠPECIÁLNYM PRÍSTUPOM
Pre registrovaného a prihláseného užívateľa so špecializovaným prístupom (podmienené členstvom AKE SR) JE v Centre znalostí dostupné:
 • čítanie ZHRNUTIA tém;
 • čítanie verejných príspevkov a odpovedí;
 • sledovať príspevkov;
 • prijímanie e-mailových notifikácií;
 • spravovanie užívateľského konta.
  (Funkcie sa vylučujú, neexistuje užívateľský účet).
 • pridávanie novej témy;
 • odpovedanie na príspevky a zapájanie sa do existujúcej verejnej diskusie;
 • príspevky so špecializovaným prístupom;
 • informácie z neverejného profilu užívateľov (meno a priezvisko, funkcia, mesto).
Pre registrovaného a prihláseného užívateľa so špecializovaným prístupom (podmienené členstvom AKE SR) NIE JE v Centre znalostí dostupné:
 • editácia príspevkov iných autorov.

Chcem sa stať členom AKE SR / Overiť moje členstvo

2PRIHLÁSENIE, REGISTRÁCIA

REGISTRÁCIA
Verejná registrácia nových užívateľov je v súčasnosti nepovolená.
V prípade, že máte záujem vytvoriť nový účet, zašlite nám svoje MENO, PRIEZVISKO, FUNKCIU, MESTO mailom: Chcem sa REGISTROVAŤ!

PRIHLÁSENIE
Prihlásenie do svojho konta vyvoláte z hlavného menu   PRIHLÁSIŤ SA

  Po úspešnom prihlásení:
 • nad hlavným menu sa zobrazí uvítací text a Vaše krstné meno;
 • v hlavnom menu sa sprístupní odkaz na osobný účet   PRISPIEVATEĽ a príslušné subodkazy (UŽÍVATEĽSKÝ PROFIL, MOJE KONTO, NOTIFIKÁCIE, NÁSTENKA a pod.;
 • na podstránkach jednotlivých príspevkov budú sprístupnené formuláre na vytvorenie novej témy a formuláre pre zapojenie sa do diskusie;
 • v hlavnom menu sa sprístupní odkaz na odhlásenie   ODHLÁSIŤ SA

/ V prípade, že internetový prehliadač užívateľa podporuje uchovávanie hesiel, užívateľ môže kladne reagovať na výzvu "uložiť heslo", nastavenia budú uložené do najbližšieho výmazu cookies. /

3PROFIL UŽÍVATEĽA

PROFIL UŽÍVATEĽA zobrazuje/nastavuje vstupné všeobecné informácie o používateľovi
PROFIL UŽÍVATEĽA: užívateľské meno (nemenné), krstné meno, priezvisko, e-mailová adresa;
SÚKROMIE: všeobecné nastavenie súkromia zobrazovaných informácií v profile.

4MOJE KONTO

Stránka MOJE KONTO predstavuje osobný priestor užívateľa a slúži na manažovanie osobných informácií, vytváranie kontaktov, správu aktivít v Centre znalostí:
Zmena parametrov dostupná prostredníctvom ikony :
UPRAVIŤ INFORMÁCIE O MNE: zmena údajov na karte "O mne";
UPRAVIŤ PROFIL UŽÍVATEĽA: zmena údajov v profile užívateľa;

Popis osobných kariet na stránke MOJE KONTO:
O MNE: informácie uvedené na karte O mne má užívateľ štandardne predvyplnené po absolvovaní registrácie.
Pre zabezpečenie riadnej diskusie je dôležité, aby užívateľ zabezpečil čo najpodrobnejšie vyplnenie jednotlivých položiek! ;
NOTIFIKÁCIA: nastavenie "správania sa" užívateľského konta, dôležité je skontrolovať vyplnenie prvých dvoch položiek - mesto a meno a priezvisko, vlastnosti "viditeľnosti" údajov v užívateľskom konte a "notifikácie" aktivít užívateľského konta (viac v časti "NOTIFIKÁCIE");
NÁSTENKA: odkazuje na všetky sledované aktivity a činnosti užívateľov vo fóre; Nakoľko sa jedná o aktívne okno, vo vlastnom záujme by mal užívateľ svoju nástenku pravidelne "čistiť", nepotrebné odkazy vymazávať, obľúbené odkazy "topovať". Zahlcovanie nástenky môže spôsobiť zdĺhavejšie načítavanie karty.;
KOMENTÁRE: karta odkazuje na blogovú aktivitu užívateľského konta;

5OBNOVENIE / NASTAVENIE HESLA

HESLO užívateľa sa nastavuje prostredníctvom kľúča zasielaného systémom na základe užívateľom zadanej požiadavky o OBNOVU/NASTAVENIE hesla. Tento príkaz je dostupný:
a) HLAVNÉ MENU - PROFIL UŽÍVATEĽA - OBNOVENIE/ZMENA HESLA - priamy link;
b) PRIHLASOVACÍ FORMULÁR - ZABUDNUTÉ HESLO.

TÉMATICKÉ OBLASTI, TÉMY, PRÍSPEVKY

1TÉMATICKÉ OBLASTI

Centrum znalostí obsahuje šesť základných tematických oblastí. Ak chce užívateľ pridať tému (novú otázku), je potrebné, aby sa rozhodol pre tematickú oblasť, ktorá najviac zovšeobecnňuje jeho zadanie. Môže tak urobiť prostredníctvom domovskej stránky a odkazu "PRIDAŤ PRÍSPEVOK" v príslušnom okne tematickej oblasti, alebo prostredníctvom submenu, v ponuke hlavného menu:
ROZPOČET - Kategória príspevkov, otázok a odpovedí, z oblasti rozpočtu obcí, miest a organizácií v ich zriaďovateľskej pôsobnosti;
ÚČTOVNÍCTVO - Kategória príspevkov, otázok a odpovedí, z oblasti miestnych daní, poplatkov a majetku obcí, miest a organizácií v ich zriaďovateľskej pôsobnosti;
DANE A MAJETOK - Kategória príspevkov, otázok a odpovedí, z oblasti miestnych daní, poplatkov a majetku obcí, miest a organizácií v ich zriaďovateľskej pôsobnosti;
ŠKOLSTVO - Kategória príspevkov, otázok a odpovedí, z oblasti školstva obcí, miest a organizácií v ich zriaďovateľskej pôsobnosti;
FINANČNÁ KONTROLA - Kategória príspevkov, otázok a odpovedí, z oblasti výkonu finančnej kontroly v obciach, mestách a v organizáciach v ich zriaďovateľskej pôsobnosti;
OSTATNÉ - Kategória ostatných príspevkov, otázok a odpovedí týkajúcich sa komunálnej ekonomiky;

Štandardné prezeranie kategórií je možné prostredníctvom odkazu "ZOBRAZ KATEGÓRIU" z domovskej stránky!

2TÉMY / AKO PRIDÁM NOVÚ TÉMU (OTÁZKU) ? /
PRIDANIE NOVEJ TÉMY je realizované prostrecníctvom FORMULÁR PRÍSPEVKOV V TÉMATICKEJ OBLASTI YXZ (samostatne pre každú kategóriu).
Užívateľ môže sám rozhodnúť, či bude jeho príspevok diskutovaný "verejne" alebo "neverejne" v skupine so špecializovaným prístupom. Z uvedeného dôvodu je zadanie novej témy rozdelené do dvoch krokov:


 1. ZADAŤ NADPIS TÉMY: "VEREJNÝ PRÍSTUP" - stručné a výstižné označenie diskutovanej témy, v Centre znalostí predstavuje hlavný nadpis, je to prvotná informácia o diskutovanej téme. Nadpis je verejný, viditeľný pre všetkých návštevníkov "Centra znalostí".
 2. ZADAŤ ZHRNUTIE TÉMY: "VEREJNÝ PRÍSTUP" - úvodník, alebo zhrnutie kľúčových bodov problému, ktorý chceme diskutovať. Viditeľný v hlavnom prehľade tém a príspevkov, viditeľný pre verejnosť, zlepšuje funkciu vyhľadávania.
 3. VOLITEĽNÉ PARAMETRE:
  Upozorni ma na odpoveď mailom - označíme, ak chceme prijať mailovú notifikáciu v prípade, že na tému bude odpovedané.
  Pridať prílohu - Priložiť prílohu v prípade, že má byť súčasťou verejne prístupného zhrnutia TÉMY.


 4. ZADAŤ POKRAČOVAŤ: Verejná časť témy je nahraná, okno bude automaticky presmerované na "telo správy" - FORMULÁR PRÍSPEVKOV V TÉMATICKEJ OBLASTI XY, okno na nahranie textu sa nachádza POD ZHRNUTÍM, POSLEDNÝM PRÍSPEVKOM, POD POSLEDNOU ODPOVEĎOU.
 5. ZADAŤ DISKUSNÝ PRÍSPEVOK: V tomto okne môžme rozpracovať telo problému, ktoré chceme diskutovať. Môžme využiť nástroje na formátovanie textu, prikladať prílohy.
 6. ROZHODNÚŤ SA, ČI JE PRÍSPEVOK VEREJNÝ, ALEBO NEVEREJNÝ (VIDITEĽNý LEN PRE ČLENOV SO ŠPECIALIZOVANÝM PRÍSTUPOM): Označením "Komunikácia viditeľná len pre členov AKE!" zabezpečíme "zneviditeľnenie" príspevku pre verejnosť.
 7. ODOSLAŤ: Príspevok bude zaradený medzi ostatné diskutované témy.
3PRÍSPEVKY / AKO PRIDÁM NOVÝ PRÍSPEVOK (ODPOVEĎ) ? /
PRIDANIE NOVÉHO PRÍSPEVKU - ODPOVEĎ je realizované prostrecníctvom FORMULÁR PRÍSPEVKOV V TÉMATICKEJ OBLASTI YXZ (samostatne pre každú tému). FORMULÁR PRÍSPEVKOV V TÉMATICKEJ OBLASTI XY, okno na nahranie textu sa nachádza POD ZHRNUTÍM, POSLEDNÝM PRÍSPEVKOM, POD POSLEDNOU ODPOVEĎOU.

 1. ZADAŤ DISKUSNÝ PRÍSPEVOK/ODPOVEĎ: V tomto okne môžme reagovať na diskutované príspevky. Môžme využiť nástroje na formátovanie textu, prikladať prílohy.
 2. ROZHODNÚŤ SA, ČI JE PRÍSPEVOK VEREJNÝ, ALEBO NEVEREJNÝ (VIDITEĽNÝ LEN PRE ČLENOV SO ŠPECIALIZOVANÝM PRÍSTUPOM): Označením "Komunikácia viditeľná len pre členov AKE!" zabezpečíme "zneviditeľnenie" príspevku pre verejnosť.
 3. ODOSLAŤ: Príspevok bude zaradený pod poslednú odpoveď.
  4PREZERANIE / VYHĽADÁVANIE / AKO FUNGUJE VYHĽADÁVANIE ? /
  •   UPOZORNENIA: Na domovskej stránke v ľavom hornom rohu sa nachádza malé rozbaľovacie okno, ktoré stručne informuje o najnovšej aktivite sledovanej Vaším používateľským kontom.
  •   NAJNOVŠIE PRÍSPEVKY: Na domovskej stránke v ľavom hornom rohu sa nachádza okno s prehľadom posledných 4 pridaných príspevkov. Zobrazuje prierezovo všetky tematické oblasti.
  •   CENTRUM ZNALOSTÍ: Na domovskej stránke - centrálny pohľad - nachádza sa tu 6 samostatných okien, ktoré zobrazujú posledných 5 pridaných príspevkov za každú kategóriu zvlášť. V tomto okne sa nachádza odpočet tematických oblastí, označené sú nadpisom a počtom odpovedí k nim priradeným.
  •   MENU - CENTRUM ZNALOSTÍ: Z hlavného menu sa môžme dostať na stránku s odpočtom všetkých aktuálnych príspevkov v centre znalostí. Zobrazuje prierezovo všetky tematické oblasti, poskytuje rýchlu informáciu o autorovi, vytvorení nadpis témy a zhrnutie. Usporiadané chronologicky, prvý príspevok hore je najauktuálnejší.
  •   SUBMENU - CENTRUM ZNALOSTÍ - ROZPOČET (ATĎ): Prostredníctvom submenu sa môžme dostať na prehľad aktuálnych príspevkov podľa jednotlivých kategórií. Usporiadané chronologicky, prvý príspevok hore je najauktuálnejší.
  •   VYHĽADÁVANIE Na pravej lište (dostupná z každej substránky sa nachádza vyhľadávací formulár. Po zadaní výrazu sa pod vyhľadávacím oknom priamo v lište zobrazí odpoveď nájdených výrazov. Jednotlivé témy následne možno prechádzaj rozhliknutím. Vyhľadávací formulár upozorní na všetky verejné aj neverejné príspevky, pri zobrazovaní však rešpektuje užívateľské pravidlá (verejný, neverejný).
   5PRÍLOHY / AKO PRIDÁM PRÍLOHU ? /
   PRIDÁVANIE PRÍLOH do témy (zhrnutie a telo témy) alebo príspevkov (odpovedí) vyvoláme kliknutím na tlačítko "PRIDAŤ SÚBOR"
     
   • PRIDAŤ SÚBOR: Tlačítko sa nachádza nad oknom ZHRNUTIA pri zadávaní témy, alebo pod oknom príspevku (pri zadávaní tela správy, alebo odpovede).
   • VÝBER SÚBORU (SÚBOROV): Z vyskakovacieho okna vybrať požadovaný súbor (viac súborov možno vybrať pridržaním ctrl na klávesnici).
   • OTVORIŤ: Potvrdiť "OTVORIŤ" na vyskakovacom okne. Informácia o tom, koľko súborov si systém pamätá z výberu sa zobrazí vedľa tlačítka.
   • POKRAČOVAŤ / ODOSLAŤ: Potvrdením tlačítka "POKRAČOVAŤ" pri zadávaní zhrnutia, alebo "ODOSLAŤ" pri zadávaní odpovede/príspevku sa príslušné súbory nahrajú do diskusného okna.

   / Ak Vašu prílohu nebude možné nahrať do systému, pravdepodobne má jeden z nepovolených formátov. Povolené formáty: txt, rtf, pdf, zip, doc, docx, xlsx, ppt, odt, ods, xls, jpg, png, gif, jpeg, svg /
   / Odporúčame nahrať celý text, odkázať v ňom na prílohy a prílohy priložiť pred potvrdením POKRAČOVAŤ / ODOSLAŤ ! /

   AKTIVITA V CENTRE ZNALOSTÍ

   1NOTIFIKÁCIE
   ČO SÚ TO NOTIFIKÁCIE
   V Centre znalostí pod pojmom "NOTIFIKÁCIE" rozumieme súbor funkcií, ktoré prepájajú našu aktivitu na internetovej stránke s našou mailovou adresou. ČO JE SLEDOVANIE TEMATICKÝCH CELKOV
   Pri vytvorení nového užívateľského konta je každému užívateľovi priradených 6 notifikácií (6 sledovaní tematických celkov). To znamená, že na mailovú adresu každého užívateľa budú prichádzať mailové upozornenia, že v sledovanom tematickom celku bol zadaný nový príspevok.
   •   SPRAVOVANIE NOTIFIKÁCIÍ PRE TEMATICKÉ CELKY: To, či sledujem všetkých 6 tematických oblastí je možné na pravej lište každej substránky. Ak mám zobrazených 6 tematických celkov, mám komplexne sledované aktivity na webe.
   •   PRIDANIE NOTIFIKÁCIÍ PRE TEMATICKÉ CELKY: Ak mi sledovanie niektorého z tematických celkov chýba, môžem ho priradiť zo stránky príslušnej tematickej oblasti (príkaz na sledovanie príspevku sa nachádza pod nadpisom). Po potvrdení a najbližšom obnovení stránky sa tematická oblasť zobrazí medzi ostatnými notifikáciami.
   •   ZRUŠENIE NOTIFIKÁCIÍ PRE TEMATICKÉ CELKY: Ak nechceme sledovať niektorý z tematických celkov, môžme ho jednoducho zrušiť potvrdením tlačítka Nesledovať! [X] na pravej lište vedľa názvu konkrétnej tematickej oblasti.
   •   ZRUŠENIE VŠETKÝCH NOTIFIKÁCIÍ PRE TEMATICKÉ CELKY: NEODPORÚČA SA! Ak nechceme prijímať žiadne notifikačné maily, môžme sledovanie všetkých tematických celkov zrušiť jedným príkazom - označením "Zrušiť sledovanie všetkých tém" na KARTE NOTIFIKÁCIE nášho užívateľského konta.
   ČO JE SLEDOVANIE PRÍSPEVKOV
   Sledovanie príspevkov v Centre znalostí znamená prijímanie e-mailových notifikácií o tom, že k danému diskusnému príspevku bola priradená nová odpoveď. Ak sledujem príspevok, okrem toho, že ma na túto skutočnosť upozorňuje zoznam na pravej lište substránky, v zobrazeniach fóra je pri konkrétnom nadpise malá obáločka.
   •   SPRAVOVANIE NOTIFIKÁCIÍ PRE NOVÉ PRÍSPEVKY / ODPOVEDE: Ak som AUTOR PRÍSPEVKU, notifikácie mám nastavené automaticky, ak sa zapojím do diskusie, odpovedám , automaticky som si priradil notifikácie. Zoznam príspevkov, ktoré sledujem, sa nachádza na pravej lište pod nadpísom "TÉMY"
   •   PRIDANIE NOTIFIKÁCIÍ PRE NOVÉ PRÍSPEVKY / ODPOVEDE: Ak nie som autor, ani sa nezapájam do diskusie, ale chcem byť mailom upozornený na prípadnú odpoveď, označím si "Upozorni ma mailom na nové príspevky". Ten sa nachádza v Centre znalostí, označím si ho príkazom na príslušnej stránke príspevku - nachádza sa pod hlavným nadpisom.
   •   ZRUŠENIE NOTIFIKÁCIÍ PRE NOVÉ PRÍSPEVKY / ODPOVEDE: Ak nechceme sledovať niektorý z príspevkov, môžme ho jednoducho zrušiť potvrdením tlačítka [Nesledovať] na pravej lište vedľa názvu konkrétneho príspevku.
   •   ZRUŠENIE VŠETKÝCH NOTIFIKÁCIÍ PRE NOVÉ PRÍSPEVKY / ODPOVEDE: Ak nechceme prijímať žiadne notifikačné maily o odpovediach, môžme sledovanie všetkých príspevkov zrušiť jedným príkazom - označením "Zrušiť sledovanie všetkých tém" na pravej lište pod "sledovanými témami."
   2UPOZORNENIA
   ČO SÚ TO UPOZORNENIA
   V Centre znalostí pod pojmom "UPOZORNENIA" rozumieme súbor funkcií, ktoré sú vlastné nášmu užívateľskému kontu a zobrazuje sledované aktivity na určeným miestach priamo na internetovej stránke..
   •   UPOZORNENIA: Na domovskej stránke v ľavom hornom rohu sa nachádza malé rozbaľovacie okno, ktoré stručne informuje o najnovšej aktivite sledovanej Vaším používateľským kontom.
   •   NÁSTENKA: Odkazuje na všetky sledované aktivity a činnosti užívateľov vo fóre; Nakoľko sa jedná o aktívne okno, vo vlastnom záujme by mal užívateľ svoju nástenku pravidelne "čistiť", nepotrebné odkazy vymazávať, obľúbené odkazy "topovať". Zahlcovanie nástenky môže spôsobiť zdĺhavejšie načítavanie karty.
   3AKTIVITA
   PRÍSPEVKY NA NÁSTENKE
   Príspevky na nástenke slúžia na výmenu stručných informácií, nespadajú do tematických oblastí a nepredstavujú diskusný príspevok. Je možné spravovať zoznamy prijímateľov týchto správ, treba mať však vždy na pamäti, že nie všetci príjemcovia aktívne spravujú svoju nástenku, preto môže byť v úvode táto komunikácia nedostatočne sledovaná.