Aktuálny vývoj dlhu SR

Dlhova_brzda_semafor(3)
Hospodárenie štátu má vplyv i na rozpočty miest, obcí, VÚC a ich rozpočtové a príspevkové organizácie. Od marca 2012 je účinný ústavný zákon č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti, ktorý stanovuje tzv. dlhovú brzdu. Jej cieľom je pomocou sankčných a korekčných mechanizmov zamedziť nárastu dlhu Slovenska na kritické úrovne. 00_1250
V prípade, že dlh verejnej správy dosiahne 55 % podielu na HDP, sankčné opatrenia sa budú týkať i samospráv. Z toho dôvodu prinášame aktuálny vývoj dlhu SR, publikovaný Radou pre rozpočtovú zodpovednosť TU. dlh SR - aktual