Audítori podávajú pomocnú ruku mestám a obciam

skau

Slovenská komora audítorov (SKAU) zverejnila dokument, ktorý svojim obsahom môže pomôcť aj predstaviteľom samospráv pri ich audite účtovnej závierky.

Pracovný materiál je vhodný nielen pre štatutárneho audítora a audítorské spoločnosti, ale aj pre subjekty, ktoré pripravujú podklady pre štatutárny audit v samospráve. Je efektívnou pomôckou aj pri procese auditovania dát, ktoré mestá a obce v zmysle zákona musia zverejňovať. Podáva prehľad o procese auditu a predkladaných dokumentoch, stručne vymedzuje jednotlivé oblasti auditu.

“Audit je významným nástrojom uistenia o kvalite dát poskytovaných samosprávou, a preto vzájomná komunikácia – pochopenie medzi samosprávou a štatutárnym audítorom môže  značne zjednodušiť proces auditu. Pre vzájomnú spoluprácu je nevyhnutné, aby predstavitelia samosprávy pochopili, čo a za akým účelom bude audítor požadovať v procese auditu,” uviedol v správe pre médiá prezident SKAU Milan Mozolák.

Príručka uvádza aj mnohé zaujímavosti o tom, ako audítor posudzuje riziko potenciálneho podvodu alebo, že predmetom jeho zisťovaní sú aj informačné systémy, ktoré samospráva využíva a ktoré musia byť bezpečné.

Kompletnú príručku si môžete stiahnuť tu…