E-KOMUNAL SPRAVODAJSTVO

Aktuálne o komunálnej ekonomike

8. októbra 2015
communication

PREDSTAVUJEME
E-KOMUNAL KLUB

PREČO vznikol E - komunal klub? Hľadali sme možnosť, ako efektívne komunikovať so svojimi kolegami v iných mestách. V našej praxi však poradenie sa s kolegom často znamená vycestovať do iného mesta, inej obce a málokto si v množstve každodenných povinností dokáže nájsť čas. Preto sme vďaka finančnej podpore Mesta Banská Bystrica vytvorili na tomto webe CENTRUM ZNALOSTÍ, kde sa môžeme poradiť s kolegami z druhého konca Slovenska.
27. septembra 2015
Dlhova_brzda_semafor(3)

Aktuálny vývoj dlhu SR

Hospodárenie štátu má vplyv i na rozpočty miest, obcí, VÚC a ich rozpočtové a príspevkové organizácie.