E-KOMUNAL SPRAVODAJSTVO

Aktuálne o komunálnej ekonomike

27. októbra 2020

Konferencia pre komunálnych ekonómov 2020

Pravidelná odborná konferencia Asociácie komunálnych ekonómov SR sa bude konať aj v tomto náročnom období s krédom . . .  naučení denne zvládať nepredvídané situácie …                   […]
27. októbra 2020
modern

Poznáme bližšie informácie o pripravovanej reforme samospráv

Poznáme bližšie informácie o pripravovanej reforme samospráv Ministerstvo financií Slovenskej republiky zverejnilo na svojom webovom sídle strategický dokument Moderné a úspešné Slovensko. Na tvorbe dokumentu sa podieľalo veľa […]
1. októbra 2020
samospravy

Pomoc samosprávam počas pandémie

Pomoc samosprávam na kompenzáciu výpadku príjmov počas pandémie Slovenské obce, mestá a krajské samosprávy majú svoje rozpočty pomerne silno naviazané na daň z príjmov fyzických osôb. Správnosť takejto […]
2. mája 2019
Snímka

Konferencia AKE SR na tému zvyšovania hodnoty za peniaze na úrovni miestnej samosprávy

Pravidelná odborná konferencia Asociácie komunálnych ekonómov SR sa bude konať v dňoch 15. až 16. mája 2019 Grand Hoteli Permon v Podbanskom. Nosnou tému je podpora […]
22. júna 2018
untitled

Nové kódy na prihlasovanie dohodárov-dôchodcov

Ústredie Sociálnej poisťovne informuje o nových kódoch, pod ktorými budú zamestnávatelia prihlasovať, resp. odhlasovať dohodárov – poberateľov dôchodku pri príjme do 200 eur mesačne, ak pracujú na dohodu. V […]
15. júna 2018
th

NKÚ SR – Prebiehajúce kontroly

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky (NKÚ SR) sa v prebiehajúcich kontrolách zameriava na obnovu a modernizáciu verejného osvetlenia, obchodovanie s drevom v mestských a obecných lesoch, či […]
8. júna 2018
skau

Audítori podávajú pomocnú ruku mestám a obciam

Slovenská komora audítorov (SKAU) zverejnila dokument, ktorý svojim obsahom môže pomôcť aj predstaviteľom samospráv pri ich audite účtovnej závierky. Pracovný materiál je vhodný nielen pre štatutárneho […]
21. novembra 2017
zmosmall

ZMOS pripravuje workshop v oblasti lokálnej hospodárskej politiky

ZMOS pripravuje jedinečný workshop, ktorý bude zameraný na potrebu aktívnych opatrení na rozvoj lokálnej hospodárskej politiky. Okrem prednášok zo strany odborníkov bude jeho súčasťou spoločné formulovanie […]
22. septembra 2017
PRACOVNA PONUKA ZB

Pracovná ponuka – Referent ekonomického oddelenia

Miestny úrad mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica ponúka prácu referenta ekonomického oddelenia. Informácie o pracovnom mieste: Miesto výkonu práce: Mestská časť Bratislava – Záhorská Bystrica, […]
27. októbra 2020

Konferencia pre komunálnych ekonómov 2020

Pravidelná odborná konferencia Asociácie komunálnych ekonómov SR sa bude konať aj v tomto náročnom období s krédom . . .  naučení denne zvládať nepredvídané situácie …                   […]
27. októbra 2020
modern

Poznáme bližšie informácie o pripravovanej reforme samospráv

Poznáme bližšie informácie o pripravovanej reforme samospráv Ministerstvo financií Slovenskej republiky zverejnilo na svojom webovom sídle strategický dokument Moderné a úspešné Slovensko. Na tvorbe dokumentu sa podieľalo veľa […]
1. októbra 2020
samospravy

Pomoc samosprávam počas pandémie

Pomoc samosprávam na kompenzáciu výpadku príjmov počas pandémie Slovenské obce, mestá a krajské samosprávy majú svoje rozpočty pomerne silno naviazané na daň z príjmov fyzických osôb. Správnosť takejto […]
2. mája 2019
Snímka

Konferencia AKE SR na tému zvyšovania hodnoty za peniaze na úrovni miestnej samosprávy

Pravidelná odborná konferencia Asociácie komunálnych ekonómov SR sa bude konať v dňoch 15. až 16. mája 2019 Grand Hoteli Permon v Podbanskom. Nosnou tému je podpora […]