CENTRUM ZNALOSTÍ - FINANČNÁ KONTROLA

Len prihlásený užívateľ sa môže zapojiť do diskusie! CHCEM SA PRIHLÁSIŤ!

0
ODPOVEDANÉ
781
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE07 12 mesiacov
MF SR pripravilo novelu zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole. Podľa dôvodovej správy:Návrh zákona vytvára právny základ na vykonávanie administratívnej finančnej kontroly na vzorke, pričom osobitnými predpismi z oblasti posky...
0
ODPOVEDANÉ
2287
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE07 2 roky
MF SR plánuje niekoľko zmien v zákone o finančnej kontrole:https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2020/121
1
ODPOVEĎ
2807
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE35 3 roky
Ahojte,mám otázku či niekto nemá skúsenosti s nasledovnou situáciou. V Detve sme poskytli dotáciu hokejistom HC 07 pričom niekto dal podnet na protimonopolný úrad a ten konštatuje, že sme porušili zákon o štátnej pomoci. Okrem iného ...
0
ODPOVEDANÉ
3056
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE07 3 roky
Táto správa obsahuje aj výsledky, ktoré sa dotýkajú samospráv - napr. protipovodňová ochrana, efektívnosť a účinnosť triedeného zberu, obnova a modernizácia verejného osvetlenia, obecné a mestské podniky lesného hospodárstva, dá...
2
ODPOVEDANÉ
3044
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE07 4 roky
Možné pripomienkovať do 31.5.https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2018-313
4
ODPOVEDANÉ
3488
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE07 4 roky
Vyšla informácia, že sa bude novelizovať zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole.Ešte nie je zverejnený konkrétny návrh, len oznámenie, ale už teraz je možné zasielať námety/vyjadrenie do 5.3. - https://www.slov-lex.sk/legislati...
Posledný odpovedal AKE14 4 roky
Ctení kolegovia, hlavný kontrolór (ďalej len „HK“) obce má špecifické postavenie, je volený v zmysle zákona...
3
ODPOVEDANÉ
4017
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE07 6 rokov
Má niekto z vás skúsenosť s vykonaním správneho konania, kde je obec/mesto v pozícii správneho orgánu pri ukladaní odvodu za porušenie finančnej disciplíny?
1
ODPOVEĎ
3683
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE10 5 rokov
ZMOS-materiál k ZFK
0
ODPOVEDANÉ
18444
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE07 6 rokov
Pozor na nový protischránkový zákon, účinný od 1.2.2017 - už sa to netýka len verejného obstarávania!http://www.justice.gov.sk/Stranky/Registre/Dalsie-uzitocne-zoznamy-a-registre/RPVS/Uvod.aspx
0
ODPOVEDANÉ
3451
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE01 6 rokov
Milé kolegyne a kolegovia V prílohe Vám posielam metodické usmernenie sekcie auditu a kontroly Ministerstva financií SR č. MF/010871/2016 - 1411 k finančnej kontrole vykonávanej podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a aud...
12
ODPOVEDANÉ
7504
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE04 6 rokov
Výkon finančnej kontroly v samospráve 
1
ODPOVEĎ
3829
ZOBRAZENÍ
Zahájil PRISPIEVATEL A 6 rokov
Výkon AKKO u neštátnych školských zariadení
6
ODPOVEDANÉ
3903
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE04 7 rokov
Dobrý deň všetkým, riešim teraz aj jednu zložitejšiu otázku. Rád by sa poradil so skúsenosťami z administratívnej kontroly kontrolovanej osoby (zákon sa menil ešte 1.11. 2014). Pri ktorých úkonoch ju vykonávate? Len pri transferoch p...
5
ODPOVEDANÉ
5096
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE04 7 rokov
Pripomienky k novému zákonu o finančnej kontrole