CENTRUM ZNALOSTÍ - FINANČNÁ KONTROLA

Len prihlásený užívateľ sa môže zapojiť do diskusie! CHCEM SA PRIHLÁSIŤ!

0
ODPOVEDANÉ
687
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE07 12 mesiacov
MF SR plánuje niekoľko zmien v zákone o finančnej kontrole:https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2020/121
1
ODPOVEĎ
1246
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE35 2 roky
Ahojte,mám otázku či niekto nemá skúsenosti s nasledovnou situáciou. V Detve sme poskytli dotáciu hokejistom HC 07 pričom niekto dal podnet na protimonopolný úrad a ten konštatuje, že sme porušili zákon o štátnej pomoci. Okrem iného ...
0
ODPOVEDANÉ
1267
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE07 2 roky
Táto správa obsahuje aj výsledky, ktoré sa dotýkajú samospráv - napr. protipovodňová ochrana, efektívnosť a účinnosť triedeného zberu, obnova a modernizácia verejného osvetlenia, obecné a mestské podniky lesného hospodárstva, dá...
2
ODPOVEDANÉ
1724
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE07 3 roky
Možné pripomienkovať do 31.5.https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2018-313
4
ODPOVEDANÉ
2186
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE07 3 roky
Vyšla informácia, že sa bude novelizovať zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole.Ešte nie je zverejnený konkrétny návrh, len oznámenie, ale už teraz je možné zasielať námety/vyjadrenie do 5.3. - https://www.slov-lex.sk/legislati...
Posledný odpovedal AKE14 3 roky
Ctení kolegovia, hlavný kontrolór (ďalej len „HK“) obce má špecifické postavenie, je volený v zmysle zákona...
3
ODPOVEDANÉ
2760
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE07 5 rokov
Má niekto z vás skúsenosť s vykonaním správneho konania, kde je obec/mesto v pozícii správneho orgánu pri ukladaní odvodu za porušenie finančnej disciplíny?
1
ODPOVEĎ
2483
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE10 4 roky
ZMOS-materiál k ZFK
0
ODPOVEDANÉ
17233
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE07 4 roky
Pozor na nový protischránkový zákon, účinný od 1.2.2017 - už sa to netýka len verejného obstarávania!http://www.justice.gov.sk/Stranky/Registre/Dalsie-uzitocne-zoznamy-a-registre/RPVS/Uvod.aspx
0
ODPOVEDANÉ
2272
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE01 5 rokov
Milé kolegyne a kolegovia V prílohe Vám posielam metodické usmernenie sekcie auditu a kontroly Ministerstva financií SR č. MF/010871/2016 - 1411 k finančnej kontrole vykonávanej podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a aud...
12
ODPOVEDANÉ
6089
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE04 5 rokov
Výkon finančnej kontroly v samospráve 
1
ODPOVEĎ
2626
ZOBRAZENÍ
Zahájil PRISPIEVATEL A 5 rokov
Výkon AKKO u neštátnych školských zariadení
6
ODPOVEDANÉ
2581
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE04 6 rokov
Dobrý deň všetkým, riešim teraz aj jednu zložitejšiu otázku. Rád by sa poradil so skúsenosťami z administratívnej kontroly kontrolovanej osoby (zákon sa menil ešte 1.11. 2014). Pri ktorých úkonoch ju vykonávate? Len pri transferoch p...
5
ODPOVEDANÉ
3708
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE04 6 rokov
Pripomienky k novému zákonu o finančnej kontrole