CENTRUM ZNALOSTÍ - FINANČNÁ KONTROLA

Len prihlásený užívateľ sa môže zapojiť do diskusie! CHCEM SA PRIHLÁSIŤ!

1
ODPOVEĎ
422
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE35 9 mesiacov
Ahojte,mám otázku či niekto nemá skúsenosti s nasledovnou situáciou. V Detve sme poskytli dotáciu hokejistom HC 07 pričom niekto dal podnet na protimonopolný úrad a ten konštatuje, že sme porušili zákon o štátnej pomoci. Okrem iného ...
0
ODPOVEDANÉ
441
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE07 9 mesiacov
Táto správa obsahuje aj výsledky, ktoré sa dotýkajú samospráv - napr. protipovodňová ochrana, efektívnosť a účinnosť triedeného zberu, obnova a modernizácia verejného osvetlenia, obecné a mestské podniky lesného hospodárstva, dá...
2
ODPOVEDANÉ
861
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE07 2 roky
Možné pripomienkovať do 31.5.https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2018-313
4
ODPOVEDANÉ
1196
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE07 2 roky
Vyšla informácia, že sa bude novelizovať zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole.Ešte nie je zverejnený konkrétny návrh, len oznámenie, ale už teraz je možné zasielať námety/vyjadrenie do 5.3. - https://www.slov-lex.sk/legislati...
Posledný odpovedal AKE14 2 roky
Ctení kolegovia, hlavný kontrolór (ďalej len „HK“) obce má špecifické postavenie, je volený v zmysle zákona...
3
ODPOVEDANÉ
2032
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE07 3 roky
Má niekto z vás skúsenosť s vykonaním správneho konania, kde je obec/mesto v pozícii správneho orgánu pri ukladaní odvodu za porušenie finančnej disciplíny?
1
ODPOVEĎ
1949
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE10 3 roky
ZMOS-materiál k ZFK
0
ODPOVEDANÉ
16391
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE07 3 roky
Pozor na nový protischránkový zákon, účinný od 1.2.2017 - už sa to netýka len verejného obstarávania!http://www.justice.gov.sk/Stranky/Registre/Dalsie-uzitocne-zoznamy-a-registre/RPVS/Uvod.aspx
0
ODPOVEDANÉ
1559
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE01 3 roky
Milé kolegyne a kolegovia V prílohe Vám posielam metodické usmernenie sekcie auditu a kontroly Ministerstva financií SR č. MF/010871/2016 - 1411 k finančnej kontrole vykonávanej podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a aud...
12
ODPOVEDANÉ
5207
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE04 4 roky
Výkon finančnej kontroly v samospráve 
1
ODPOVEĎ
1718
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE48 4 roky
Výkon AKKO u neštátnych školských zariadení
6
ODPOVEDANÉ
1714
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE04 4 roky
Dobrý deň všetkým, riešim teraz aj jednu zložitejšiu otázku. Rád by sa poradil so skúsenosťami z administratívnej kontroly kontrolovanej osoby (zákon sa menil ešte 1.11. 2014). Pri ktorých úkonoch ju vykonávate? Len pri transferoch p...
5
ODPOVEDANÉ
2786
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE04 5 rokov
Pripomienky k novému zákonu o finančnej kontrole