CENTRUM ZNALOSTÍ - OSTATNÉ

Len prihlásený užívateľ sa môže zapojiť do diskusie! CHCEM SA PRIHLÁSIŤ!

0
ODPOVEDANÉ
28
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE07 2 týždne
Zaujímavú vec sprístupnil ZMOS, možno tam nájdete niečo užitočné.Združenie miest a obcí Slovenska je výrazne aktívne v publikačnej činnosti. Preto sme sa rozhodli vytvoriť špeciálnu rubriku ktorej budeme sprístupňovať všetky ...
1
ODPOVEĎ
186
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE10 4 mesiace
Program-Smart rozpočty
1
ODPOVEĎ
168
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE10 4 mesiace
Pozvánka na workshop Smart riešenia v komunálnom podnikaní, Richvald, 9. 12. 2019
1
ODPOVEĎ
171
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE10 5 mesiacov
Komuniké zo 48. odbornej konferencie AKE SR
1
ODPOVEĎ
121
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE10 5 mesiacov [Uzavreté]
Pozvánka na seminár NP PKSD "Podpora nájomného bývania samosprávou
0
ODPOVEDANÉ
100
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE10 5 mesiacov
Pozvánka na seminár NP PKSD "Podpora nájomného bývania samosprávou
1
ODPOVEĎ
246
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE10 7 mesiacov
Novela zákona o registri partnerov VS
0
ODPOVEDANÉ
208
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE07 8 mesiacov
Financovanie rozvoja verejných vodovodov (s dôrazom pre obce do 2 000 obyvateľov) a verejných kanalizácií (s dôrazom pre obce v aglomeráciách do 2 000 ekvivalentných obyvateľov) v Slovenskej republike pre roky 2020 – 2030https://www.slov...
1
ODPOVEĎ
345
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE07 12 mesiacov
Do parlamentu ide vládny návrh zákona o poskytovaní dotácií na podporu rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky, na základe ktorého budú o. i. aj obce, združenia obcí a samosprávne kraje žiadať dotácie na tieto účely:a) vypracov...
0
ODPOVEDANÉ
384
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE07 10 mesiacov
Prezident už tento zákon podpísal, čaká sa na publikáciu v Zbierke zákonov.Oprávneným žiadateľom dotácie na rozvoj cyklistickej dopravy a cykloturistiky bude aj obec, združenie obcí alebo samosprávny kraj.Zákon nadobudne účinnosť o...
0
ODPOVEDANÉ
300
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE07 10 mesiacov
Obsahom predkladaného materiálu bolo na základe analýz priestorových vplyvov a územných prejavov rozvoja za posledných 30 rokov z podkladového dokumentu vyhodnotiť vývoj zmien v oblasti územného rozvoja na územie štátu. Taktiež zhodn...
1
ODPOVEĎ
281
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE72 11 mesiacov
Ako postupujete pri riešení projektu "Zlepšenie kľúčových kompetencii..." z pohľadu výdavkov. 
1
ODPOVEĎ
317
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE07 12 mesiacov
Do pripomienkového konania sa dostali návrhy dvoch nových zákonov (o územnom plánovaní a o výstavbe), ktoré majú ambíciu nahradiť súčasný zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon):https://www...
1
ODPOVEĎ
220
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE05 11 mesiacov
Obec chce spísať petíciu na opravu cesty III. triedy na VUC. Je vhodné aby  predseda a členovia výboru boli celé obecné zastupiteľstvo a členka petičného výboru  aj starostka obce?
1
ODPOVEĎ
477
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE11 1 rok
Na schôdzi NR SR, ktorá začne 26.03.2019, bude v I. čítaní prerokovaný iniciatívny návrh skupiny poslancov na novelu zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, ktorá môže mať výrazný dopad na príjmy...
1
ODPOVEĎ
495
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE05 1 rok
SRO so 100 %-nou účasťou mesta chce vykonávať verejno-prospešné činnosti pre mesto  v oblasti správy verejnej  zelene , verejného osvetlenia,  miestne komunikácie -  dopravné značenie, zimná údržba .  Otázka znie či tieto prác...
0
ODPOVEDANÉ
458
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE07 1 rok
Prešlo vládou - aké sú možnosti samospráv pri získavaní pozemkov od SSC a ŽSR:http://www.rokovanie.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=28063
3
ODPOVEDANÉ
469
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE07 1 rok
Skupina poslancov predkladá návrh novely zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, podľa ktorého:- zástupca starostu, ktorý nie je dlhodobo uvoľnený zo zamestnania na výkon funkcie, bude mať nárok na plat do 70% základného platu star...
2
ODPOVEDANÉ
532
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE07 2 roky
V legislatívnom procese je návrh novely zákona č. 253/1994 Z. z., podľa ktorej sa navrhuje: zvýšiť doterajšie násobky upravujúce výšku základného platu starostov a primátorov v závislosti od počtu obyvateľov obce alebo mesta,obmedz...
2
ODPOVEDANÉ
526
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE07 1 rok
Tak už je na svete konkrétny návrh zákona k exekučnej amnestii:https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2018-763
0
ODPOVEDANÉ
487
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE11 1 rok
Združenie samosprávnych krajov SK8 sa profesionalizuje, do svojho tímu hľadá právnika (https://bit.ly/2NZZ8Z6) a riaditeľa sekretariátu (https://bit.ly/2OIfAT9). Viac informácií získate na priložených linkoch a na webe trnava-vuc.sk.
0
ODPOVEDANÉ
508
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE11 1 rok
Pozývame Vás na 46. odbornú konferenciu Asociácie komunálnych ekonómov SR na tému: Správne rozpočtové rozhodnutia obmedzujú riziká.Konferencia sa uskutoční v dňoch 18. – 19. 10. 2018 v Hoteli Holiday Inn v Žiline.Prikladáme pozv...
1
ODPOVEĎ
674
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE11 2 roky
Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2019 je predložené do medzirezortného pripomienkového konaniahttps://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2018/619
0
ODPOVEDANÉ
543
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE11 2 roky
Ústredie Sociálnej poisťovne informuje o nových kódoch, pod ktorými budú zamestnávatelia prihlasovať, resp. odhlasovať dohodárov - poberateľov dôchodku pri príjme do 200 eur mesačne, ak pracujú na dohodu.Viac info v tomto článku
0
ODPOVEDANÉ
651
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE11 2 roky
Koncepcia rozvoja garantovaných energetických služieb vo verejnej správe Slovenskej republiky je v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Poskytuje možnosti modernizácie a rekonštrukcie budov, technologických zariadení a realizácie inýc...
1
ODPOVEĎ
544
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE10 2 roky
Štátna pomoc
0
ODPOVEDANÉ
490
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE07 2 roky
Návrh nového zákona je možné pripomienkovať do 14.6.:https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2018-312
0
ODPOVEDANÉ
438
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE07 2 roky
Pomerne zásadná novela zákona o verejnom obstarávaní, ktorej návrh je možné pripomienkovať do 1.6.https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2018-284
0
ODPOVEDANÉ
650
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE07 2 roky
Nástup novej legislatívy v oblasti ochrany osobných údajov (pre mestá a obce)http://www.epi.sk/odborny-clanok/nastup-novej-legislativy-v-oblasti-ochrany-osobnych-udajov-pre-mesta-a-obce.htm
0
ODPOVEDANÉ
634
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE04 2 roky
Prikladám ako pomôcku pre mzdárky tabuľku na prepočet odbornej praxe (horná časť je na 2/3 a dolná na 1/3), tabuľku som zabezpečil proti náhodnému vymazaniu vzorca. Tabuľka je zjednodušená a uvažuje s priemerným rokom a priemerným...
1
ODPOVEĎ
660
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE07 2 roky
Už riešite novú zákonnú povinnosť https://byvanie.pravda.sk/peniaze-a-paragrafy/clanok/462408-ludia-uz-nebudu-musiet-odpratavat-sneh-z-obecnych-chodnikov/?Viete vyčísliť, koľko vás to bude stáť navyše?
Posledný odpovedal AKE05 2 roky
Zatiaľ sme nerobili prepočet nákladov. Určite však bude potrebné zakúpiť technické vybavenie -t.j. potreba kap...
1
ODPOVEĎ
565
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE10 2 roky
Novela zákona o obecnom zriadení - odmeny poslancov § 25 ods. 8 zákona 369/1990 Zb.
4
ODPOVEDANÉ
595
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE07 2 roky
Parlamentom schválené znenie veľkej novely zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, je to teraz u prezidenta:http://www.nrsr.sk/web/Dynamic/Download.aspx?DocID=448566
0
ODPOVEDANÉ
634
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE07 2 roky
https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2018/73
3
ODPOVEDANÉ
596
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE35 2 roky
Mám dotaz. Nemá niekto skúsenosti so zmenou právnej formy stratovej mestskej sro na príspevkovú organizáciu ? Aké sú výhody a nevýhody a aké procesné úkony je treba realizovať?Ďakujem za informácieChalupský
Posledný odpovedal AKE06 2 roky
Ahojte, v Martine takýto prípad nemáme. Ale máme stratovú neziskovú organizáciu a chceme ju zrušiť. Máte niekt...
1
ODPOVEĎ
738
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE10 2 roky
Jarná konferencia AKE SR v termíne 17.05-18.05.2018
Posledný odpovedal AKE10 2 roky
Pozdravujem všetkých, oznamujeme Vám, že termín jarnej konferencie AKE SR je 17.05.-18.05.2018. Informáciu dávam...
0
ODPOVEDANÉ
559
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE07 2 roky
Návrh opatrenia Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky z ...... 2018, ktorým sa mení výnos Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky z 21. decembra 2010 č. 20786/2010-SRVS/z.54145-M o poskytovan...
0
ODPOVEDANÉ
616
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE74 2 roky
Úpravou zákona č. 448/2008 o sociálnych službách - v par. 75 bola mestám a obciam udelená povinnosť poskytovať finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejným poskytovateľom soc. služieb. Stretli ste sa s n...
1
ODPOVEĎ
763
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE07 3 roky
Materiál možné pripomienkovať do 2.10.:https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2017/646
1
ODPOVEĎ
816
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE10 2 roky
Zadĺženosť miest a obcí - článok
0
ODPOVEDANÉ
505
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE07 2 roky
V súlade s víziou vicepremiéra Pellegriniho by mala skončiť prax úradov, vyžadujúca od účastníkov konaní listy vlastníctva, výpisy z OR a pod.Návrh zákona je tu https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2017-783...
1
ODPOVEĎ
548
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE10 2 roky
Novela zákona 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania
1
ODPOVEĎ
929
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE11 3 roky
Prezidentka Asociácie komunálnych ekonómov Ing. Eva Balážová dáva do pozornosti informáciu o termíne konania jesennej konferencie, ktorá sa uskutoční v dňoch 2. - 3. novembra 2017 v hoteli Permon.Pozvánka s organizačnými pokynmi bud...
Posledný odpovedal AKE11 2 roky
Pozvánka
1
ODPOVEĎ
739
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE11 2 roky
Kolegovia, podeľte sa s nami o svoje skúsenosti s e-governmentom:Stretávate sa v praxi s uplatňovaním e-governmentu? Napr. v oblasti miestnych daní, ...?Zverejňujete dokumenty na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET)?S akými probl...
1
ODPOVEĎ
527
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE07 3 roky
Je možné pripomienkovať návrh novely infozákona:http://www.justice.gov.sk/Stranky/aktualitadetail.aspx?announcementID=2248https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2017-678
0
ODPOVEDANÉ
632
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE07 3 roky
Ahojte,AKE SR je v súčasnosti platforma prakticky pre komunálnych ekonómov (rozpočtárov, účtovníkov...).Je však škoda nevyužiť členský potenciál asociácie aj na rozšírenie o ďalšiu oblasť. Podľa informácií "služobne starší...
2
ODPOVEDANÉ
800
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE10 3 roky
Smutná správa
Posledný odpovedal AKE47 3 roky
Smutné. Úprimnú sústrasť. Alena Balogová, Svit
2
ODPOVEDANÉ
720
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE10 3 roky
Predčasné splatenie úverov ŠFRB
Posledný odpovedal AKE05 3 roky
Toto je uvedené na stránke ŠFRB: Predčasné splatenie úveru bude umožnené každému žiadateľovio predčasné s...
1
ODPOVEĎ
608
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE07 3 roky
Do medzirezortného pripomienkového konania sa dostal návrh novely zákona o obecnom zriadení, ktorý je možné pripomienkovať do 20.7.:https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2017-515
0
ODPOVEDANÉ
633
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE07 3 roky
http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=26646
1
ODPOVEĎ
709
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE10 3 roky
Materiál na rokovanie Rady ZMOS 27.06.-28.06.2017
0
ODPOVEDANÉ
602
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE07 3 roky
Do 6.7. je možné pripomienkovať návrh úplne nového zákona o ochrane osobných údajov:https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2017-453
1
ODPOVEĎ
663
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE10 3 roky
Bezplatné testovanie správy pohľadávok
1
ODPOVEĎ
725
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE10 3 roky
Je možné pripomienkovať návrh novely o DPH
0
ODPOVEDANÉ
626
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE07 3 roky
https://domov.sme.sk/c/20542905/novela-zakona-o-odpadoch-je-v-pripomienkovom-konani.htmlhttps://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2017/384
0
ODPOVEDANÉ
628
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE07 3 roky
A mali by tam byť aj dotácie na obstaranie pozemku...https://ekonomika.sme.sk/c/20541257/opatrenia-motivuju-sukromnych-investorov-k-vystavbe-najomnych-bytov.htmlhttp://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=26428http://www.ro...
2
ODPOVEDANÉ
719
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE07 3 roky
Dajte si pozor na nové povinnosti ohľadom registra partnerov verejného sektora podľa nového zákona - https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2016/315/20170224Oproti dovtedajším povinnostiam v súvislosti s registrom konečných užív...
2
ODPOVEDANÉ
734
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE07 3 roky
MV SR zverejnilo predbežnú informáciu o príprave novely zákona o obecnom zriadení - https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2017/112Pripomienkovať/podávať vyjadrenia je možné do 16.5.
0
ODPOVEDANÉ
869
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE11 3 roky
Milé kolegyne, kolegovia,v dňoch 18.-19. máj 2017 sa bude konať 43. odborná konferencia a valné zhromaždenie Asociácie komunálnych ekonómov SR. Pozvánku s programom a organizačnými pokynmi nájdete v priloženom súbore.Tešíme sa na st...
0
ODPOVEDANÉ
569
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE49 3 roky
Dobrý deň, týmto vás žiadame o stanovisko, respektíve postup, ktorý používate k nasledovnej veci: V súvislosti s poskytovaním dotácii z rozpočtu mesta podľa zákona č. 583/2004 Z. z o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a ...
1
ODPOVEĎ
1206
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE01 3 roky
Informácie o mieste a čase konania najbližšej konferencie.
1
ODPOVEĎ
719
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE51 3 roky
Chcela by som požiadať o informáciu, ak má obec, mesto zriadené Zariadenie opatrovateľskej služby, či uschované cenné vecí klientov ZOS v zariadení na základe "Zmluvy o úschove vecí" (finančná hotovosť, šperky, vkladná knižka a p...
0
ODPOVEDANÉ
786
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE07 3 roky
Ako fungujete s elektronickou komunikáciou k sebe a od seba do elektronických schránok? S akými problémami sa stretávate?
1
ODPOVEĎ
1219
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE07 3 roky
Do 6.12. je možné pripomienkovať predbežnú informáciu o tom, že sa plánuje novela infozákona:https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2016/191
1
ODPOVEĎ
1150
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE51 3 roky
Od 1.1.2017 by mala nášmu mestu robiť správcu cintorínov naša príspevková organizácia (je platcom DPH).Do konca roka robí správcu súkromná obchodná spoločnosť. Táto spoločnosť robila nájomné zmluvy na hrobové miesta a mesačne z...
2
ODPOVEDANÉ
725
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE10 3 roky
Hedging (hedžing) úrokovej sadzby
0
ODPOVEDANÉ
708
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE11 3 roky
Kolegyne, kolegovia,v dňoch 19.-21.10.2016 sa bude konať naša už 42. odborná konferencia, ktorá bude zároveň výročná z príležitosti 20 rokov fungovania našej asociácie. Tešíme sa na stretnutie.Rada AKE SR
2
ODPOVEDANÉ
716
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE07 4 roky
Sociálna poisťovňa organizuje sériu bezplatných odborných seminárov pre samosprávy.Pozvánky sú uverejnené podľa pobočiek Sociálnej poisťovne.http://www.socpoist.sk/aktuality-socialna-poistovna-organizuje-seminare-pre-samospravy/48412s6...
Posledný odpovedal AKE11 4 roky
Posúvam informáciu. Ak by ste mali tiež záujem o seminár v inom meste, SP mi to umožnila.
3
ODPOVEDANÉ
655
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE07 4 roky
Do pripomienkového konania sa dostal návrh novely Exekučného poriadku, kde najdôležitejším bodom bude, že exekútorov si už nebude vyberať oprávnený, ale bude ich prideľovať náhodne súd.Možné pripomienkovať do 22.7.:https://www.sl...
Posledný odpovedal AKE07 4 roky
Zároveň tiež budú preddavky exekútorom povinné (!) a návrhy na vykonanie exekúcie sa budú podávať výlučne e...
1
ODPOVEĎ
694
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE07 4 roky
Navrhované zmeny v detských jasliach je možné pripomienkovať do 26.8.:https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2016-537
Posledný odpovedal AKE07 4 roky
V takejto podobe ide zákon na zajtrajšie rokovanie vlády:http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?id...
2
ODPOVEDANÉ
592
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE07 4 roky
MPRVSR bude novelizovať zákon o pozemkových úpravách. Malo by ísť o rozšírenie dôvodov PÚ o vysporiadanie pozemkov pod rómskymi osadami a v hospodárskych dvoroch bývalých JRD.Pripomienky k predbežnej informácii je možné zasielať d...
5
ODPOVEDANÉ
18193
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE10 4 roky
Transfer peňazí pre poslancov vo volebných obvodoch z rozpočtu mesta 
Posledný odpovedal AKE20 4 roky
V Partizánskom máme rozhodovanie poslancov rozdelené na 2 časti. Poslanci spolu s neposlancami vo Výboroch Mestsk...
1
ODPOVEĎ
5872
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE10 4 roky
Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2017.
0
ODPOVEDANÉ
1537
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE07 4 roky
Návrh novely vyhlášky o dotáciách na obstaranie nájomného bytu je možné pripomienkovať do 6.9.2016:https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2016-812Výcuc z predkladacej správy:Od 1. januára 2016 sa zmenili tepeln...
0
ODPOVEDANÉ
1011
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE07 4 roky
Možné pripomienkovať do 26.8.2016:https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2016-787
0
ODPOVEDANÉ
635
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE07 4 roky
http://ekonomika.sme.sk/c/20207741/holandsko-chce-slovensku-pomoct-s-cyklodopravou.htmlNo, som zvedavý. V Holandsku asi nepoznali pojem "roztrieštené vlastníctvo pozemkov pod cyklostrasy"... pritom to vidím ako najväčšiu prekážku reálneho ...
2
ODPOVEDANÉ
574
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE07 4 roky
MS SR predstavilo do pripomienkového konania návrh zákona o tzv. upomínacom konaní. Ide de facto o elektronický platobný rozkaz v žalobách na peňažné plnenie, podávaný a vybavovaný elektronicky. Súdny poplatok v tomto prípade bude po...
0
ODPOVEDANÉ
619
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE07 4 roky
Ani aktuálny zákon o verejnom obstarávaní o tom nehovorí, ale stále podľa mňa možno použiť toto metodické usmernenie ÚVO https://www.google.sk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwjdjKL9ytzNAhVIuxQKHdfYDZYQFggyMAE&url=htt...
0
ODPOVEDANÉ
763
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE07 4 roky
Každú novú vec (návrhy právnych predpisov, ale aj rôzne koncepcie, správy atď.), čo sa objaví v medzirezortnom pripomienkovom konaní (https://www.slov-lex.sk/vyhladavanie-legislativneho-procesu?filter=1) je možné pripomienkovať prostred...
0
ODPOVEDANÉ
612
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE07 4 roky
Zaujímalo nás:1. v akom rozsahu môže HK kontrolovať obchodné spoločnosti mesta2. či môžu poslanci v rokovacom poriadku MZ obmedziť opätovné podávanie návrhov (analogicky ako v NR SR)
0
ODPOVEDANÉ
4610
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE07 4 roky
Usmernenie z MV SR ohľadom prijatých uznesení MZ a spôsobe ich zápisu
1
ODPOVEĎ
2907
ZOBRAZENÍ
Zahájil Tím E - komunal 4 roky
Prosím Vás, aké máte skúsenosti s Vašim softvérom na spracovanie miezd?
Posledný odpovedal TS ADMIN4 4 roky
My používame ISS od CORA-GEO, ale kolegyne na mzdovej účtárni nie sú tým moc nadšené.
0
ODPOVEDANÉ
12960
ZOBRAZENÍ
Zahájil Tím E - komunal 4 roky
Prosím o radu, jeden zamestnanec popri hlavnom pracovnom pomere uzatvorí aj vedľajší PP u toho istého zamestnávateľa - obce. Ako mám postupovať - čo sa mení v porovnaní s bežným PP.
0
ODPOVEDANÉ
3416
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE04 4 roky
Nový spôsob komunikácie zodpovedá novým trendom.
0
ODPOVEDANÉ
2664
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE08 4 roky
Zdravím všetkých.Chcem poprosiť kolegov, ktorí riešili problematiku prepravy občanov – tzv. „sociálny taxík“, o informácie v tejto oblasti:akým spôsobom zabezpečujú túto službu – mesto, alebo cez svoju organizáciu, resp. tr...
6
ODPOVEDANÉ
2994
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE54 4 roky
Rekonštrukcia verejného osvetlenia v meste
1
ODPOVEĎ
2117
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE04 4 roky
Pekný deň všetkým, v mene našej prezidentky Evy Balážovej vám preposielam dotazníky ku konferencii AKE SR. Poprosím o vyplnenie a zaslanie na moju mailovú adresu.ĎakujemKtorá téma konferencie Vás zaujala najviac?Aké dve témy a predn...
5
ODPOVEDANÉ
3004
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE56 5 rokov
Dobrý deň, hľadám vzor k reštrukturalizácii úverov.
4
ODPOVEDANÉ
852
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE01 5 rokov
Mile kolegyne, kolegovia, pomaly sa konci cas letnych dovoleniek a ja verim, ze ste si stihli trochu aj oddychnut od kazdodenneho zhonu a casto i stresu.Chcem pripomenut, ze jubilejna 40. Odborna konferencia AKE SR je fixovana na 15.-16.10.2015 v Hot...
0
ODPOVEDANÉ
1264
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE01 5 rokov
Oznam - Integrované obslužné miestoDobrý deň,Ministerstvo financií SR v spolupráci s Ministerstvom vnútra SR a Združením miest a obcí Slovenska si Vás dovoľuje informovať o pripravovanej legislatívnej úprave, ktorá sa týka národné...
6
ODPOVEDANÉ
2299
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE04 5 rokov
Navrh vyhlasky MV SR o vyske odmeny a podrobnostiach uhrady odmeny clenov a zapisovatelov volebnych komisii
8
ODPOVEDANÉ
22693
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE04 5 rokov
Poprosím Vás o informáciu, či Vám prevádzkuje parkoviská Vaša vlastná (mestská) s.r.o.
7
ODPOVEDANÉ
1354
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE01 5 rokov
Dalsie navrhy noviel zakonom, ktore by sa zislo pozriet a pripomienkovat
1
ODPOVEĎ
1700
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE56 5 rokov
Postrehy
1
ODPOVEĎ
599
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE07 5 rokov
v pripomienkovom konaní je návrh novely infozákona
2
ODPOVEDANÉ
873
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE04 5 rokov
Skúsenosť s vyhlásením zbierky po 1.7. 2014?
3
ODPOVEDANÉ
9204
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE43 5 rokov
Možnosť financovania Súkromného centra špeciálneho pedagogického poradenstva z podielových daní. 
1
ODPOVEĎ
916
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE42 5 rokov
Dobrý deň všetkým,Prosím o Vaše odpovede na otázku. Na poskytovanie služieb mestskou spoločnosťou s.r.o., kde je mesto 100% vlastník, je povinnosť robiť verejné obstarávanie? Ide o služby typu zimná údržba, čistenie mesta, starost...
7
ODPOVEDANÉ
1140
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE01 5 rokov
Ak máte kompostáreň postavenú s finančnou podporou z eurofondov (u nás skolaudovaná v r. 2013), koľko stojí mesto jej ročná prevádzka resp. aké výdavky (suma výdavkov v € za rok 2014) z rozpočtu mesta realizujete na prevádzku kompo...
4
ODPOVEDANÉ
716
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE61 7 rokov
V poslednom období Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice na základe šetrenia ruší u jednotlivcov inštitút osobitného príjemcu, napriek nesúhlasu poberateľa dávok, nakoľko vraj zníženie počtu zamestnancov ich núti znižova...