CENTRUM ZNALOSTÍ - ROZPOČET

Len prihlásený užívateľ sa môže zapojiť do diskusie! CHCEM SA PRIHLÁSIŤ!

2
ODPOVEDANÉ
1117
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE10 5 mesiacov
Novela zákona 583/2004 Z.z. od 1.6.2021
1
ODPOVEĎ
997
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE10 5 mesiacov
Návrh Štátneho záverečného účtu SR za rok 2020
0
ODPOVEDANÉ
860
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE07 5 mesiacov
NKÚ vykonal kontrolu fungovania programových rozpočtov samosprávnych krajov a prevodov ich majetku z dôvodov hodných osobitného zreteľa https://www.nku.gov.sk/documents/10157/265201/96679-0-110.pdf
5
ODPOVEDANÉ
1121
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE20 7 mesiacov
Zdravím všetkých, máte prosím niekto informáciu, ako sa bude zúčtovávať refundácia nákladov na testovanie v roku 2021 pri paušálnej sume 5 € za vykonaný test? Partizánske dostalo len za jeden víkend cca 40 000 €. Čo všetko mô...
Posledný odpovedal AKE166 6 mesiacov
dobrý deň,mám informáciu, že tento týždeň by mali prísť peniaze za 2.- 4.kolo testovania.
1
ODPOVEĎ
1020
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE10 7 mesiacov
Výnos z podielových daní na marec 2021
1
ODPOVEĎ
1235
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE10 9 mesiacov [Uzavreté]
Prognóza podielových daní
0
ODPOVEDANÉ
1092
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE07 10 mesiacov
Dnes schválila vláda - https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/25487/1
1
ODPOVEĎ
1185
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE29 11 mesiacov
Zdravím kolegynky rozpočtárky,prosím Vás o pomoc, ktorá viete na akú položku rozpočtu by sme mali zaradiť výdavky ktoré vyplývajú z podpisovaných zmlúv o dobrovoľníckej činnosti. Tieto zmluvy sa podpisovali z dôvodu I. kola celoš...
Posledný odpovedal AKE05 11 mesiacov
Kontaktovala som s dotazom Ing. Terku Urbanovú - zatiaľ nemá informácie ani od MF SR,  ktorý oslovila pred dvomi t...
1
ODPOVEĎ
1686
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE10 11 mesiacov
Návrh rozpočtu VS 2021/2023
1
ODPOVEĎ
1307
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE07 1 rok
Informácia k poskytnutiu návratných finančných výpomocí (pôžičiek) obciam a vyšším územným celkom na kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020https://www.mfsr.sk/sk/verejnost/pomoc-samospravam/
0
ODPOVEDANÉ
1191
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE07 1 rok
https://www.mfsr.sk/sk/media/tlacove-spravy/pozrite-kolko-vasa-obec-stratila-koronakrize-2.html
2
ODPOVEDANÉ
1339
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE11 1 rok
Dnes je na rokovanie Vlády SR predložený návrh na poskytnutie návratných finančných výpomocí obciam a vyšším územným celkom na kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb.Bezúročná návratná finančná výpomoc určená ...
2
ODPOVEDANÉ
1412
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE10 1 rok [Uzavreté]
Daňová prognóza jún 2020
0
ODPOVEDANÉ
1539
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE144 1 rok
Ahojte, chcem poprosiť o vaše názory v súvislosti so sčítaním domov a bytov. Postupujete v súlade s usmerneniami Štatistického úradu?Otázky:Metodický pokyn Štatistického úradu SR č. 10900-0018/2020 z 5.mája 2020 o použití dotáci...
0
ODPOVEDANÉ
1665
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE07 1 rok
Zo zákona č. 67/2020 Z. z.: § 35 Opatrenia týkajúce sa porušenia finančnej disciplíny (1) Počas obdobia pandémie sa konania o uložení odvodu, penále a pokuty za porušenie finančnej disciplíny, ktoré začali pred obdobím pandémie,...
6
ODPOVEDANÉ
1548
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE144 1 rok
Ešte som sa zabudla spýtať na filozofiu výberu miestnych daní a poplatkov....?Posúvate výber napriek výhľadu výpadku podielových daní?
Posledný odpovedal AKE05 1 rok
U nás v RS sa pripravuje krátenie pracovnej doby na 6 hodín a tým aj krátenie  platov  o 20 % od 1.apríla pre Ms...
0
ODPOVEDANÉ
1464
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE144 1 rok
Vešiam iba jeden z linkov: Dôležité ekonomické informácie nájdete TU https://www.zmos.sk/dolezite-ekonomicke-informacie--oznam/mid/405616/.html#m_405616Daňová prognóza budúci mesiac Súčasne chceme informovať, že sme aktuálne obdŕž...
0
ODPOVEDANÉ
1419
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE144 1 rok
link na web Rady pre rozpočtovú zodpovednosť s kompletnými podkladmi. https://www.rozpoctovarada.sk/svk/rozpocet/420/?fbclid=IwAR2XP_iOz6hUwxFxIodWcMjDk7PmPtu1bG2ZvCrAxiObUVu7VHE3MXxZP3s
0
ODPOVEDANÉ
1416
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE144 1 rok
Ahojte decká, ako postupujete pri riešení situácie v súvislosti s COVID-19??Zaujíma ma konkrétne napr.:- poplatková filozofia škôlky, školy- idete do použitia rezervných fondov? ak áno, MsZ vám účel schvália v apríli, či ste mali ...
1
ODPOVEĎ
1562
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE10 2 roky [Uzavreté]
Prognóza MF SR na rok 2020
0
ODPOVEDANÉ
1889
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE10 2 roky
Východiská k tvorbe rozpočtu na rok 2020
1
ODPOVEĎ
2032
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE10 2 roky
Predpoklad podielových daní na rok 2020
2
ODPOVEDANÉ
2024
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE07 2 roky
Na májovú schôdzu NR SR je opäť zaradený poslanecký návrh novely zákona o dani z príjmov - zvýšenie nezdaniteľnej časti základu dane ročne na daňovníka z 19,2-násobku životného minima na 22,7-násobok životného minimahttps://ww...
1
ODPOVEĎ
1831
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE05 2 roky
Máte skúsenosti  pri spracovaní záverečného účtu s vylučovaním  fin. prostriedkov z prebytku : 1. poplatok za rozvoj 2.   rozdiel  medzi príjmami z poplatku za komunálny a výdavkami  na  jeho zber a likvidáciu keďže podľa pr...
1
ODPOVEĎ
1749
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE07 2 roky
Po dnešnom rokovaní koalície boli návrhy sociálnych opatrení presunuté na júnovú schôdzu NR SR - https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/511140-koalicni-lidri-rokuju-o-socialnych-opatreniach-aj-o-volbe-kandidatov-na-ustavnych-sudcov/
0
ODPOVEDANÉ
2025
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE07 2 roky
Do pripomienkového konania bol vypustený návrh novely zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov.Z návrhu je možné identifikovať negatívny vplyv na rozpočty obcí, čo predkladateľ v doložke vplyvov okomentoval tak, že "Úbytok príjmov...
0
ODPOVEDANÉ
1807
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE07 2 roky
Na rokovanie NR SR bol predložený ďalší návrh zákona s dopadom na daň z príjmov - príspevky zamestnávateľa na športovú činnosť detí zamestnancov, ktoré nebudú predmetom dane z príjmov:https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakon...
1
ODPOVEĎ
1890
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE05 3 roky
Mesto chce získať zo ŠFRB úver na prestavbu budovy na domov sociálnych služieb - domov dôchodcov  ( ŠFRB má taký produkt ) . Môže sa vzťahovať výnimka  podľa  par. 17  zákona 583 /2004 Z.z.  ( nezapočítanie takéhoto úveru do...
2
ODPOVEDANÉ
2335
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE10 3 roky
Zostavenie návrhu rozpočtu v ISS CORA GEO
Posledný odpovedal AKE71 3 roky
ahojte ozývam sa z Novej Dubnice.Rozpočet celý robíme v Core, teda aj jeho preklápanie a kopírovanie. Tá príprav...
0
ODPOVEDANÉ
2088
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE11 3 roky
Východiskové štatistické údaje a rozpočtované podiely obcí a VÚC na výnose dani z príjmu FO pre rok 2019 sú už zverejnené:http://finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=11911
0
ODPOVEDANÉ
2066
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE07 3 roky
Môže to byť zaujímavé čítanie aj pre samosprávne rozpočty:http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=27856http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=27851
2
ODPOVEDANÉ
2494
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE09 3 roky
Dobrý deň, máte niekto bližšie informácie k zavedeniu bezplatného stravného pre deti v poslednom ročníku materských škôl a pre deti základných škôl? Podľa dostupných informácií by každé dieťa v prípade schválenia malo dosta...
0
ODPOVEDANÉ
1974
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE11 3 roky
Na webe MFSR je zverejnená verzia 1.04 manuálu k obsahu finančných výkazov. Táto verzia prináša nasledovné zmeny:doplnenie textu k prijatým zábezpekám - ako zábezpeky sa uvádzajú záväzky, ktoré vznikli z prijatých finančných pro...
3
ODPOVEDANÉ
2658
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE10 3 roky
Dlhová služba - pomôcka
Posledný odpovedal AKE56 3 roky
V usmernení sa spomína príloha pre výpočet dlhu a dlhovej služby. Ako sa dá k tomto súboru dostať?
2
ODPOVEDANÉ
2565
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE11 3 roky
Ak máte príjmy z podnikateľskej činnosti, ako ste s nimi naložili pri usporiadaní prebytku rozpočtu pri spracovaní záverečného účtu? Vyčlenili ste kladný rozdiel medzi príjmami a výdavkami podnikateľskej činnosti z prebytku?
Posledný odpovedal AKE144 3 roky
Ahoj Marcelka, čo sa týka nás, podnikateľskú činnosť máme aktuálne mimorozpočtovú a mali sme ju mimorozpočto...
5
ODPOVEDANÉ
2051
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE11 3 roky
Pekný deň kolegovia,chcem vás poprosiť o vaše skúsenosti s aplikáciou služieb IOM v praxi:1. vediete prijaté poplatky z IOM na samostatnom bankovom účte? a vediete osobitne správny poplatok (príjem štátu) od asistenčného poplatku (p...
Posledný odpovedal AKE11 3 roky
Metodické usmernenie MF SR, dávam do prílohy v pdf
0
ODPOVEDANÉ
1993
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE144 3 roky
http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=9405(pri rolovaní smerom nadol sa dostanete k odkazom na prílohy)
0
ODPOVEDANÉ
2278
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE07 3 roky
OZNÁMENIEMinisterstva dopravy a výstavby Slovenskej republikyMinisterstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky podľa § 8a zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zn...
0
ODPOVEDANÉ
3730
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE144 4 roky
Ahojte, posielam info k výkazom FIN v roku 2018:Posielam Vám informáciu o vydaní Opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 19. decembra 2017 č. MF/017353/2017-352, ktorým sa ustanovuje usporiadanie, obsahové vymedzenie, spôsob, ...
0
ODPOVEDANÉ
2327
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE144 4 roky
Ahojte, otváram tému týkajúcu sa obcí, ktorých rozpočty obsahujú aj príjmy a výdavky preddavkových organizácií, napr. materských škôlok, ktoré nie sú samostatnými subjektmi. Aké kódy zdrojov používate pri klasifikovaní RK na s...
3
ODPOVEDANÉ
3024
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE35 4 roky
Môže mesto svojej 100% s.r.o. poskytnúť dotáciu na kapitálové výdavky? Jedná sa o nákup vozidiel a strojného vybavenia.
Posledný odpovedal AKE35 4 roky
Ja v  samotnom poskytnutí dotácie na kapitálové výdavky problém nevidím. Mám však problém s tým, že pomocou...
1
ODPOVEĎ
2066
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE07 4 roky
Návrh novely nariadenia vlády je možné pripomienkovať do 7.11.:https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2017/714
Posledný odpovedal AKE07 4 roky
V takejto podobe to ide na vládu 13.12.:http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=27040
0
ODPOVEDANÉ
2798
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE07 4 roky
Do 22.9. je možné podať vyjadrenie k predbežnej informácii o návrhu nariadenia vlády, ktorým sa má zmeniť nariadenie č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve:https://www.slov-lex.sk/legislativne-proces...
1
ODPOVEĎ
4004
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE10 4 roky
Rozpočtová klasifikácia - zmena od 01.01.2018
1
ODPOVEĎ
5346
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE10 4 roky
Pokyn na zúčtovanie finančných vzťahov za rok 2016
1
ODPOVEĎ
3268
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE10 4 roky
Preplatky z preneseného výkonu štátnej správy
1
ODPOVEĎ
7500
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE07 5 rokov
Názov materiálu: Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z...2016 č. MF/019194/2016-421, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2004 č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuj...
1
ODPOVEĎ
3159
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE01 5 rokov
Orientačný výpočet DPFO pre mestá a obce na rok 2017
0
ODPOVEDANÉ
7448
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE07 5 rokov
Ako dnes na konferencii AKE SR informoval JUDr. Jozef Mikš, MF SR spustilo stránku http://www.rozpocet.sk/Cieľom tohto portálu je nielen zobrazovať samotný rozpočet verejnej správy, ale aj vysvetliť proces jeho zostavovania a s ním súvisi...
1
ODPOVEĎ
2897
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE07 5 rokov
Podpredseda ZMOS dnes informoval o navýšení prostriedkov štátu na rozvoj nájomného bývania.
1
ODPOVEĎ
8387
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE51 5 rokov
Naše mesto chce formou koncesie zabezpečiť modernizáciu, prevádzku a riadnu údržbu sústavy verejného osvetlenia.Vieme predpokladanú hodnotu zákazky. Zmluvný vzťah by mal trvať 20 rokov a je určená maximálna ročná suma za budúcu p...
Posledný odpovedal AKE11 5 rokov
Pekný deň prajem, s podobnou situáciou sme sa síce nestretli, ale čo sa týka rozpočtu: pri pravidelných ročnýc...
1
ODPOVEĎ
10803
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE10 5 rokov
Zostavovanie návrhu rozpočtu v ISS - Cora geo
0
ODPOVEDANÉ
4123
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE04 5 rokov
Prikladám podkladové materiály k príprave rozpočtu SR dotýkajúce sa miest a obcí tak, ako boli dňa 26.07.2016 predstavené Únii miest Slovenska na oficiálnom rokovaní s MF SR.Makro-dane_cash-a-ESA.docx
0
ODPOVEDANÉ
2436
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE10 5 rokov
Ahojte preposielam informáciu Dobrý deň, dňom 29.06.2016 začalo medzirezortné pripomienkové konanie k materiálu Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a...
2
ODPOVEDANÉ
3863
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE11 5 rokov
Prosím Vás o inšpiráciu, akým spôsobom si sledujete plnenie rozpočtu za mesto (obec) s rozpočtovými organizáciami po zmene vo FIN1-12 od začiatku roka?
Posledný odpovedal AKE95 5 rokov
Dobrý deň my v Lučenci sledujeme čerpanie cez RISSAM kde sú údaje za všetky RO a dajú sa filtrovať zdroje a to ...
3
ODPOVEDANÉ
217618
ZOBRAZENÍ
Zahájil Tím E - komunal 6 rokov
Naša obec je na podnikateľskej činnosti platiteľom DPH. V zmysle manuálu MFSR pre samosprávy k tuzemskému samozdaneniu DPH, v prípade dodania stavebných prác dodávateľ vystaví faktúru od 1.1.2016 bez DPH, obec zdaní a odvedie DPH pr...
Posledný odpovedal AKE11 5 rokov
Dostali sme nasledovnú odpoveď:Ak je obec platiteľom DPH a má nárok na jej odpočítanie prenesenej daňovej povinn...
2
ODPOVEDANÉ
3872
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE65 5 rokov
Spôsob financovania plaveckých výcvikov
1
ODPOVEĎ
4519
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE73 5 rokov
Nenávratná investičná dotácia poskytnutá pre 100% dcérsku spoločnosť- rozpočtová položka
3
ODPOVEDANÉ
23178
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE71 5 rokov
Koncepcia tepelného hospodárstva mesta - rozpočtová položka
Posledný odpovedal AKE11 5 rokov
Dobrý deň prajem, asi by som použila RK 711005 a zaradila by som koncepciu do DNM.
1
ODPOVEĎ
6713
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE04 6 rokov
Informácia o predpokladanom vývoji DPFO podľa jednotlivých mesiacov od IFP
4
ODPOVEDANÉ
6129
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE04 6 rokov
Pozdravujem všetkých,riešime u nás otázku k vyplácaniu odmien za členstvo v dozorných radách a podielov na zisku poslancom MsZ.My ich poslancom nevyplácame, nakoľko vychádzame z toho, že poslanci môžu mať odmeny len v súlade so zása...
1
ODPOVEĎ
5378
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE65 6 rokov
nahrávanie do RIS.SAM-u
3
ODPOVEDANÉ
10056
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE42 6 rokov
Prajem pekný deň, možno už tieto informácie máte, ale pre istotu posielam.„Vážení predstavitelia miestnej územnej samosprávy,napriek tomu, že NR SR schváli návrh štátneho rozpočtu a rozpočtov verejnej správy na roky 2016 – 2018...
0
ODPOVEDANÉ
3809
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE04 6 rokov
DPH SAMOZDANENIE pri opravách výťahov
1
ODPOVEĎ
2748
ZOBRAZENÍ
Zahájil Tím E - komunal 6 rokov
ZŠ obdržala finančné prostriedky od NÚCEM na refundáciu mzdových výdavkov pre pedagogických pracovníkov. Na základe oznámenia NÚCEM má byť použitie FP zúčtované s kódom zdroja 11T1 /85% výdavkov/ a 11T2 /15% výdavkov/-jedná ...
Posledný odpovedal AKE11 6 rokov
Príjem je potrebné zaúčtovať s rovnakým zdrojom ako použitie vo výdavkoch - zároveň Vám budú na konci roka s...
2
ODPOVEDANÉ
10158
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE04 6 rokov
Dobrý deň všetkým, preposielam odpoveď MFSR k otázke k zmene rozpočtu, ktorú sme riešili v Kežmarku.Prikladám aj našu otázku:„Mesto Kežmarok uskutočnilo zmenu rozpočtu, pričom súčasťou zmeny rozpočtu bol aj presun rozpočtovan...
4
ODPOVEDANÉ
17616
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE04 6 rokov
Recyklačný fond a kódy zdrojov 
2
ODPOVEDANÉ
36522
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE44 6 rokov
Prajem pekný deň, mám dotaz, ak má niekto skúsenosť, či si môže príspevková organizácia zobrať úver, ktorý bude splácať z výnosu jej hospodárenia.
0
ODPOVEDANÉ
9164
ZOBRAZENÍ
Zahájil PRISPIEVATEL A 6 rokov
obraciam sa na Vás s prosbou o radu. V minulom roku sme realizovali projekt cez PSK v rámci Programu cezhraničnej spolupráce PL - SK programové obdobie 2007-2013. Percento spolufinancovania bolo zmluvne dohodnuté na 85 % ERDF, 10 % ŠR a 5 % ob...
0
ODPOVEDANÉ
1562
ZOBRAZENÍ
Zahájil PRISPIEVATEL A 6 rokov
Aký rozpočet zostaviť pri nedodržaní hranice – HDP – zákon o rozpočtovej zodpovednosti?
2
ODPOVEDANÉ
1813
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE62 6 rokov
Používanie bankovej platobnej karty 
2
ODPOVEDANÉ
1819
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE56 6 rokov
Dobrý deň milé kolegyne a kolegovia,chcela by som sa poradiť, ako ste sa zhostili zabezpečenia energetického auditu, v zmysle zákona 321/2014. Pokiaľ som to správne pochopila, potom by sa takýto audit týkal v našom meste 93 objektov a pr...
6
ODPOVEDANÉ
1415
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE01 7 rokov
Z Unie miest som dostala informaciu o pripravovanej novele zakonov, ktore su v sucasnosti v medzirezortnom pripomienkovacom konani
1
ODPOVEĎ
4753
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE04 7 rokov
Prognóza prevodu podielu na DPFO na obce
4
ODPOVEDANÉ
2755
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE04 7 rokov
Pod akú položku EK správne zahrnúť PZS? 
1
ODPOVEĎ
1321
ZOBRAZENÍ
Zahájil PRISPIEVATEL A 7 rokov
k otázke koncesnej zmluvy medzi obcou a koncesionárom na realizáciu stavebných prác, či táto kategória zmluvných záväzkov
6
ODPOVEDANÉ
2029
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE04 7 rokov
Pozdravujem všetkých,v roku 2014 nemuseli príspevkové organizácie zadávať rozpočet do RIS.SAM. V roku 2015 však vraj už takáto povinnosť je aj pre príspevkové organizácie.Zadávali u Vás rozpočet do RIS.SAM aj príspevkové organizá...
1
ODPOVEĎ
18658
ZOBRAZENÍ
Zahájil PRISPIEVATEL A 7 rokov
Dobrý deň, mám len otázku,V tabuľke Orientačný výpočet výnosu DPFO na rok 2015 od Ing. Mrvu je v predposlednom stĺpci podiel podielových daní na ( 40 % ) na prepočítaných žiakov. Chcem sa opýtať, či celú sumu takto vypočítanú...
7
ODPOVEDANÉ
1929
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE62 7 rokov
Transfer pre PO v čase provizória
0
ODPOVEDANÉ
1800
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE04 7 rokov
Dobrý deň všetkým,na základe komunikácie Asociácie komunálnych ekonómov SR s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) preposielam oficiálne stanovisko MŠVVaŠ SR k používaniu novej funkčnej klasifikácie v obla...
4
ODPOVEDANÉ
2968
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE50 7 rokov
Naše mesto účtuje mzdy v príslušnom mesiaci , aj keď mzdy sú za predchádzajúci mesiac. Samozrejme – problém nastáva až koncom každého roku , kde výplaty vyplatené v decembri / za november- sú účtované v termíne úhrad  a výpl...
3
ODPOVEDANÉ
1900
ZOBRAZENÍ
Zahájil 7 rokov
Pozdravujem všetkých, obraciam sa na Vás s prosbou o radu. V minulom roku sme realizovali projekt cez PSK v rámci Programu cezhraničnej spolupráce PL – SK programové obdobie 2007-2013. Percento spolufinancovania bolo zmluvne dohodnuté na 85...
9
ODPOVEDANÉ
3192
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE47 8 rokov
Schvaľovanie monitorovacej správy v mestskom zastupiteľstve