CENTRUM ZNALOSTÍ - ŠKOLSTVO

Len prihlásený užívateľ sa môže zapojiť do diskusie! CHCEM SA PRIHLÁSIŤ!

1
ODPOVEĎ
137
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE07 3 mesiace
Dnes bude vláda schvaľovať: https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/24772/1 Predkladaným návrhom sa zabezpečí ponechanie objemu pridelených finančných prostriedkovna záujmové vzdelávanie poskytovaného školami a školskými zariadeniami p...
1
ODPOVEĎ
579
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE10 11 mesiacov
Príručka -výkon a financovanie prenesených kompetencií
0
ODPOVEDANÉ
565
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE07 1 rok
Poslanecký návrh na zavedenie zavedenie povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole ako súčasť plnenia povinnej školskej dochádzky pre päťročné deti v materskej škole možno pripomienkovať do 12.6.:https://www.slov-lex.sk/...
0
ODPOVEDANÉ
742
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE07 1 rok
Zo stránky ZMOS: https://www.zmos.sk/download_file_f.php?id=1123577
0
ODPOVEDANÉ
581
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE07 1 rok
Do parlamentu prišiel poslanecký návrh zákona na zavedenie povinnej školskej dochádzke aj v jednom ročníku materskej školy - https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=7312
0
ODPOVEDANÉ
778
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE07 2 roky
Schválený dnes vládou:http://www.rokovanie.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=28082
3
ODPOVEDANÉ
934
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE07 2 roky
Tak legislatívny návrh je už na svete - https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=6996https://www.cas.sk/clanok/736315/obedy-pre-skolakov-zadarmo-fico-prezradil-kedy-sa-zacne-so-socialnym-opatrenim-strany-smer/
1
ODPOVEĎ
1293
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE10 3 roky
Financovanie školstva - otázky a odpovede
1
ODPOVEĎ
3680
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE10 3 roky
Neštátne školské zariadenia - výkony kontrol
1
ODPOVEĎ
1434
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE07 4 roky
Cieľom návrhu nariadenia vlády je skvalitnenie prideľovania normatívnych príspevkov zriaďovateľom škôl a štátnych školských zariadení určených na účely osobných nákladov i prevádzkových nákladov škôl a štátnych školských...
Posledný odpovedal AKE07 4 roky
Predbežnú informáciu je možné pripomienkovať do 21.10.https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2016/158
1
ODPOVEĎ
4455
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE10 4 roky
Návrh nariadenia vlády SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu DP - medzirezortné pripomienkovanie
Posledný odpovedal AKE10 4 roky
Dobrý deň, dňom 13.10. 2016 začalo medzirezortné pripomienkové konanie k materiálu Návrh nariadenia vlády Slov...
1
ODPOVEĎ
7407
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE56 4 roky
Financovanie detí ZŠ v inom ako vlastnom zariadení
2
ODPOVEDANÉ
4662
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE49 5 rokov
Vlastný príjem základnej školy - nájom
4
ODPOVEDANÉ
27377
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE48 5 rokov
Chcem sa opýtať aký koeficient dávate do rozpočtu 2016 pre školské zariadenia? 65?
2
ODPOVEDANÉ
2915
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE48 5 rokov
Predaj budovy rozostavanej základnej školy, ktorá chátra už viac ako 15 rokov.
2
ODPOVEDANÉ
2067
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE27 5 rokov
Skúsenosti s financovaním školskej výdajne
6
ODPOVEDANÉ
1111
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE55 7 rokov
Dobrý deň, chcem sa opýtať ako u Vás funguje financovanie neštátneho školstva. Dotáciu mesto poukazuje na základe schváleného VZN. Hlavný kontrolór ide na kontrolu práve do týchto subjektov. Máte uzatvorené zmluvy s neštát. su...