CENTRUM ZNALOSTÍ - ÚČTOVNÍCTVO

Len prihlásený užívateľ sa môže zapojiť do diskusie! CHCEM SA PRIHLÁSIŤ!

0
ODPOVEDANÉ
760
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE07 8 mesiacov
Zákon č. 457/2021 Z. z. (novela zákona o cenách) s účinnosťou od 1.7.2022 fakticky ukončuje platby 1- a 2-centovými mincami:Cena platená v hotovosti sa zaokrúhľuje na 5 eurocentov; celkový zvyšok nezaokrúhlenej ceny platenej v hotovos...
0
ODPOVEDANÉ
803
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE07 8 mesiacov
Pomerne obsiahla novela zákona o účtovníctve (novela č. 456/2021 Z. z.), účinná od 1.1.2022:https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/456/20220101Dôvodová správa tu: https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/DocumentPreview.aspx?DocID=49929...
0
ODPOVEDANÉ
1569
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE07 1 rok
Do pripomienkového konania bola predložená novela zákona o účtovníctve. Podľa predkladacej správy:Navrhuje sa rozšíriť verejnú časť Registra účtovných závierok (ďalej len „register“) o ďalšie právne formy právnických osô...
3
ODPOVEDANÉ
3258
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE07 4 roky
Pozor na návrh zákona o zaručenej elektronickej fakturácii, podľa ktorého budú fungovať aj verejní obstarávatelia a budú musieť prijímať zaručené elektronické faktúry:https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-20...
1
ODPOVEĎ
3167
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE10 4 roky
Metodická pomôcka Slovenskej komory audítorov pre samosprávu
1
ODPOVEĎ
3712
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE10 5 rokov
Materiály z AKE SR 11/2017 od Ing. Urbanovej - 583/2004, 523/2004, ROPO, Vzor Príkazného listu pre RO 
3
ODPOVEDANÉ
26443
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE10 5 rokov
Výbor pre audit
2
ODPOVEDANÉ
4298
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE10 6 rokov
Vzor dokumentácie k transferovému oceňovaniu
0
ODPOVEDANÉ
15616
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE07 5 rokov
Pozor na pripravovanú novelu zákona o účtovníctve - https://spravy.pravda.sk/ekonomika/clanok/430132-archivaciu-uctovnych-dokladov-chce-kazimir-predlzit-z-5-na-10-rokov/Pripomienkovať možno do 7.6. - https://www.slov-lex.sk/legislativne-proce...
4
ODPOVEDANÉ
24375
ZOBRAZENÍ
Zahájil PRISPIEVATEL A 6 rokov
Odchodné, odstupné pri skončení funkcie zástupcu primátora
3
ODPOVEDANÉ
17396
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE51 6 rokov
Povinnosť mať registračnú pokladnicu v informačnom centre
1
ODPOVEĎ
9235
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE28 6 rokov
Štatistický úrad SR zverejnil priemernú výšku mesačnej mzdy v hospodárstve za rok 2015
7
ODPOVEDANÉ
6610
ZOBRAZENÍ
Zahájil PRISPIEVATEL A 6 rokov
nahlásenie nového čísla bankového účtu
1
ODPOVEĎ
11238
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE52 6 rokov
Zálohové faktúry a preddavky v samospráve
0
ODPOVEDANÉ
24982
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE20 7 rokov
Mám jednu prosbu, je podľa Vás výdavok na „Program rozvoja obce – mesta“ (PHSR) presahujúci hranicu 2400 € kapitálovým výdavkom? Ďakujem za reakciu.
0
ODPOVEDANÉ
2339
ZOBRAZENÍ
Zahájil PRISPIEVATEL A 7 rokov
Prosím Vás o radu ohľadne 100% s.r.o., ktorej sme zakladateľom.  Nutne potrebuje obnoviť techniku - pracovné stroje, na ktoré nemá vlastné zdroje. Je výhodné poskytnúť im z mesta dotáciu v zmysle § 7 ods. 2 zák. č. 583/2004 o rozpo...
0
ODPOVEDANÉ
17354
ZOBRAZENÍ
Zahájil PRISPIEVATEL A 7 rokov
Rada by som spýtala, ako riešite stravovanie primátorov a starostov, či majú nárok na stravné lístky, ak áno, či to máte podchytené vo vnútornej smernici, prípadne v kolektívnej zmluve. Lebo z hľadiska zákona, funkcia starostu nie...
4
ODPOVEDANÉ
16811
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE56 7 rokov
Ako máte ošetrené dovolenky primátora a zástupcu?
4
ODPOVEDANÉ
1117450
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE22 7 rokov
Dane v súvislosti s vystúpením zahraničných skupín na podujatiach organizovaných mestom
5
ODPOVEDANÉ
2367
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE04 7 rokov
Vratku za štvrťrok si vysvetľujeme tak, že vraciame sumu len za....
0
ODPOVEDANÉ
4586
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE30 8 rokov
Dobrý deň,v súvislosti so schválenou novelou zákona o dani z príjmu sa menia pravidlá transferového oceňovania aj pre tuzemské závislé osoby. Má niekto skúsenosť, ako postupovať? Konkrétne sa mi jedná o problém s nájmom, ktorý b...
8
ODPOVEDANÉ
12105
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE04 9 rokov
Dobrý deň všetkým, s kolegyňou z Popradu sme otvorili diskusiu ohľadom účtovania nákladov, resp. výdavkov za energie (el. energia, plyn). Tieto energie platíme formou platieb za opakované dodávky. Raz do roka sa urobí zúčtovanie a vyr...