CENTRUM ZNALOSTÍ - ÚČTOVNÍCTVO

Len prihlásený užívateľ sa môže zapojiť do diskusie! CHCEM SA PRIHLÁSIŤ!

3
ODPOVEDANÉ
670
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE07 1 rok
Pozor na návrh zákona o zaručenej elektronickej fakturácii, podľa ktorého budú fungovať aj verejní obstarávatelia a budú musieť prijímať zaručené elektronické faktúry:https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-20...
1
ODPOVEĎ
853
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE10 2 roky
Metodická pomôcka Slovenskej komory audítorov pre samosprávu
1
ODPOVEĎ
1186
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE10 2 roky
Materiály z AKE SR 11/2017 od Ing. Urbanovej - 583/2004, 523/2004, ROPO, Vzor Príkazného listu pre RO 
3
ODPOVEDANÉ
24343
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE10 3 roky
Výbor pre audit
2
ODPOVEDANÉ
2178
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE10 4 roky
Vzor dokumentácie k transferovému oceňovaniu
0
ODPOVEDANÉ
13824
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE07 3 roky
Pozor na pripravovanú novelu zákona o účtovníctve - https://spravy.pravda.sk/ekonomika/clanok/430132-archivaciu-uctovnych-dokladov-chce-kazimir-predlzit-z-5-na-10-rokov/Pripomienkovať možno do 7.6. - https://www.slov-lex.sk/legislativne-proce...
4
ODPOVEDANÉ
22018
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE48 4 roky
Odchodné, odstupné pri skončení funkcie zástupcu primátora
3
ODPOVEDANÉ
14974
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE51 4 roky
Povinnosť mať registračnú pokladnicu v informačnom centre
1
ODPOVEĎ
7500
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE28 4 roky
Štatistický úrad SR zverejnil priemernú výšku mesačnej mzdy v hospodárstve za rok 2015
7
ODPOVEDANÉ
4549
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE59 4 roky
nahlásenie nového čísla bankového účtu
1
ODPOVEĎ
9366
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE52 4 roky
Zálohové faktúry a preddavky v samospráve
0
ODPOVEDANÉ
22968
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE20 4 roky
Mám jednu prosbu, je podľa Vás výdavok na „Program rozvoja obce – mesta“ (PHSR) presahujúci hranicu 2400 € kapitálovým výdavkom? Ďakujem za reakciu.
0
ODPOVEDANÉ
805
ZOBRAZENÍ
Zahájil PRISPIEVATEL A 4 roky
Prosím Vás o radu ohľadne 100% s.r.o., ktorej sme zakladateľom.  Nutne potrebuje obnoviť techniku - pracovné stroje, na ktoré nemá vlastné zdroje. Je výhodné poskytnúť im z mesta dotáciu v zmysle § 7 ods. 2 zák. č. 583/2004 o rozpo...
0
ODPOVEDANÉ
15420
ZOBRAZENÍ
Zahájil PRISPIEVATEL A 4 roky
Rada by som spýtala, ako riešite stravovanie primátorov a starostov, či majú nárok na stravné lístky, ak áno, či to máte podchytené vo vnútornej smernici, prípadne v kolektívnej zmluve. Lebo z hľadiska zákona, funkcia starostu nie...
4
ODPOVEDANÉ
14687
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE56 5 rokov
Ako máte ošetrené dovolenky primátora a zástupcu?
4
ODPOVEDANÉ
613129
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE22 5 rokov
Dane v súvislosti s vystúpením zahraničných skupín na podujatiach organizovaných mestom
5
ODPOVEDANÉ
904
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE04 5 rokov
Vratku za štvrťrok si vysvetľujeme tak, že vraciame sumu len za....
0
ODPOVEDANÉ
2916
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE30 5 rokov
Dobrý deň,v súvislosti so schválenou novelou zákona o dani z príjmu sa menia pravidlá transferového oceňovania aj pre tuzemské závislé osoby. Má niekto skúsenosť, ako postupovať? Konkrétne sa mi jedná o problém s nájmom, ktorý b...
8
ODPOVEDANÉ
10390
ZOBRAZENÍ
Zahájil AKE04 7 rokov
Dobrý deň všetkým, s kolegyňou z Popradu sme otvorili diskusiu ohľadom účtovania nákladov, resp. výdavkov za energie (el. energia, plyn). Tieto energie platíme formou platieb za opakované dodávky. Raz do roka sa urobí zúčtovanie a vyr...