CENTRUM ZNALOSTÍ - DANE A MAJETOK

Len prihlásený užívateľ sa môže zapojiť do diskusie! CHCEM SA PRIHLÁSIŤ!

Daň za schátrané stavby (No replies)

AKE07
3 mesiace
AKE07 3 mesiace

15.6.2022 nadobudne účinnosť zákon č. 178/2022 Z. z. - novela zákona o miestnych daniach, ktorá umožní vyššie zdanenie "schátraných" stavieb.

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2022/178/20220615