CENTRUM ZNALOSTÍ - DANE A MAJETOK

Len prihlásený užívateľ sa môže zapojiť do diskusie! CHCEM SA PRIHLÁSIŤ!

Detské ihriská (No replies)

AKE07
3 roky
AKE07 3 roky

Pozor na nový zákon o detských ihriskách od 1.1.2020 a nové povinnosti ohľadom detských ihrísk: 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/371/20200101