CENTRUM ZNALOSTÍ - DANE A MAJETOK

Len prihlásený užívateľ sa môže zapojiť do diskusie! CHCEM SA PRIHLÁSIŤ!

Exekúcia zadržaním vodičského preukazu (No replies)

AKE07
3 roky
AKE07 3 roky

Dnes v Zbierke zákonov SR vyšla novela daňového poriadku, podľa ktorej pribudne nová možnosť vykonania exekúcie, a to zadržaním vodičského preukazu 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/369/20200101