CENTRUM ZNALOSTÍ - DANE A MAJETOK

Len prihlásený užívateľ sa môže zapojiť do diskusie! CHCEM SA PRIHLÁSIŤ!

Návrh opatrení na urýchlené vykonanie pozemkových úprav v SR (1)

AKE07
3 roky
AKE07 3 roky

Konečne poriadny vládny materiál v tomto smere. Inak ako pozemkovými úpravami naše pozemkové vlastníctvo dokopy nedáme. Benefity sú aj pre samosprávy - či už poriadok pri výbere daní alebo zjednodušenie majetkovoprávneho vysporiadania pre investičné zámery.

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2019-372