CENTRUM ZNALOSTÍ - DANE A MAJETOK

Len prihlásený užívateľ sa môže zapojiť do diskusie! CHCEM SA PRIHLÁSIŤ!

NKÚ a prevody majetku obce (1)

AKE07
1 rok
AKE07 1 rok

NKÚ vykonal kontrolu prevodov vlastníctva majetku obce a kriticky sa stavia najmä k využívaniu prevodov z dôvodov hodných osobitného zreteľa:

https://www.nku.gov.sk/aktuality/-/asset_publisher/9A3u/content/obce-a-vuc-pri-predaji-majetku-casto-nekonaju-transparentne-a-v-zaujme-ich-rozvoja