CENTRUM ZNALOSTÍ - DANE A MAJETOK

Len prihlásený užívateľ sa môže zapojiť do diskusie! CHCEM SA PRIHLÁSIŤ!

Novela zákona o poplatku za rozvoj (No replies)

AKE07
3 roky
AKE07 3 roky

Vyšla dnes v Zbierke zákonov SR 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/379/20191130