CENTRUM ZNALOSTÍ - DANE A MAJETOK

Len prihlásený užívateľ sa môže zapojiť do diskusie! CHCEM SA PRIHLÁSIŤ!

Odídenci a miestne dane (Lex Ukrajina) (No replies)

AKE07
2 mesiace
AKE07 2 mesiace

Zákonom č. 92/2022 Z. z. účinnosťou od 30.3.2022 došlo v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov z Ukrajiny aj k týmto zmenám v zákone č. 582/2004 Z. z.:

- predmetom dane za psa nie je pes, ktorého vlastníkom alebo držiteľom je odídenec (§ 22 ods. 2 písm. d)),

- daňovníkom dane za ubytovanie nie je odídenec (§ 38a),

- poplatníkom poplatku za komunálne odpady nie je odídenec (§ 77 ods. 4 písm. f)).

Popisované zmeny na dani za psa a poplatku za KO sa prvýkrát použijú na zdaňovacie obdobie roku 2022.