CENTRUM ZNALOSTÍ - DANE A MAJETOK

Len prihlásený užívateľ sa môže zapojiť do diskusie! CHCEM SA PRIHLÁSIŤ!

Opatrenie Ministerstva financií, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o predkladaní a poskytovaní údajov o dani z nehnuteľností (No replies)

AKE07
6 rokov
AKE07 6 rokov

Návrh, ktorý je možné pripomienkovať do 10.10.:

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2016-889