CENTRUM ZNALOSTÍ - DANE A MAJETOK

Len prihlásený užívateľ sa môže zapojiť do diskusie! CHCEM SA PRIHLÁSIŤ!

Podnikatelia a miestne dane 2021 (No replies)

AKE07
1 rok
AKE07 1 rok

Dane z nehnuteľností sa pre rok 2021 nemenili tak radikálne, ako to bolo v roku 2019. Mestá výšku daní upravovali iba mierne alebo vôbec. Väčšina miest stále nemá záujem zavádzať poplatky za rozvoj, ktorými by zvýšili príjem peňazí priamo do rozpočtu.

Mestá dane neznižovali a nezohľadnili v nich tak fakt, že mnohí drobní a malí podnikatelia, či už z gastra, služieb alebo turizmu čelili minulý rok mnohým prekážkam v podnikaní, čo sa prejavilo vo výraznom prepade ich tržieb. Rovnako tomu bude v roku 2021, ale dane z nehnuteľností ostávajú na úrovniach z roku 2019, t.z. po ich radikálnom zvýšení v čase končiacej sa hospodárskej konjunktúry.

https://www.alianciapas.sk/2021/02/21/mesta-podnikatelom-danami-nehnutelnosti-v-roku-2021-nepomozu/