CENTRUM ZNALOSTÍ - DANE A MAJETOK

Len prihlásený užívateľ sa môže zapojiť do diskusie! CHCEM SA PRIHLÁSIŤ!

POTVRDENIE O NEDOPLATKU NA DANIACH (1)

PRISPIEVATEL A
7 rokov
PRISPIEVATEL A 7 rokov

Obraciam sa na Vás, na kolegov, o radu pri vydávaní potvrdenia o nedoplatku na daniach, ktoré spravujú obce a to v tom smere, či sa pri vydávaní týchto potvrdení vyberá správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z. z. a ak áno tak podľa ktorej položky.

PRISPIEVATEL B
7 rokov
PRISPIEVATEL B 7 rokov

Podľa mňa by sa žiadosť mala spoplatniť, len neviem, že podľa ktorej položky sadzobníka (pod položkou 143 b) sú uvedené orgány finančnej správy) a že koho je tento príjem.