CENTRUM ZNALOSTÍ - DANE A MAJETOK

Len prihlásený užívateľ sa môže zapojiť do diskusie! CHCEM SA PRIHLÁSIŤ!

Pozemkové úpravy (No replies)

AKE07
1 rok
AKE07 1 rok

Zoznam katastrálnych území, v ktorých sa budú robiť pozemkové úpravy (komasácie)

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2021-322

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2021-325

Pripomienkovať možno do 25.6.2021.