CENTRUM ZNALOSTÍ - DANE A MAJETOK

Len prihlásený užívateľ sa môže zapojiť do diskusie! CHCEM SA PRIHLÁSIŤ!

Predajné automaty (1)

AKE33
7 rokov
AKE33 7 rokov

Vzhľadom k tomu, že pripravujeme v Meste Trnava zaviesť výber dane za predajné automaty, prosím Vás o odpoveď k otázkam, na ktoré v prípade, že máte zavedenú daň za predajné automaty by ste nám mohli odpovedať:

- koľko predajných automatov je prevádzkovaných vo Vašom meste

- najčastejšie problémy pri správe tejto dane

- spôsob akým vykonávate vyhľadávaciu činnosť na dani za predajné automaty

- podľa zákona sa daň platí za predajné automaty umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti. Nenašli sme v zákone o miestnych daniach výklad k termínu „priestor prístupný verejnosti“. Preto nám nie je jasné, či táto podmienka spôsobuje nejaké obmedzenia, napr. či sa zdaňujú predajné automaty v umiestnené napr. v škole a podobne.

ďakujem 😉