CENTRUM ZNALOSTÍ - DANE A MAJETOK

Len prihlásený užívateľ sa môže zapojiť do diskusie! CHCEM SA PRIHLÁSIŤ!

Stavby obcí na cudzích pozemkoch - k zákonu č. 66/2009 Z. z. (No replies)

AKE07
2 roky
AKE07 2 roky

Zase sa oprašuje zákon č. 66/2009 Z. z. o niektorých opatreniach pri majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce a vyššie územné celky a o zmene a doplnení niektorých zákonov

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2020/154

Zapojiť sa možno vyjadrením/pripomienkou/podnetom do 5.8.2020.