CENTRUM ZNALOSTÍ - DANE A MAJETOK

Len prihlásený užívateľ sa môže zapojiť do diskusie! CHCEM SA PRIHLÁSIŤ!

Zastavenie "starých exekúcií" (No replies)

AKE07
4 mesiace
AKE07 4 mesiace

Po rozsiahlom pripomienkovom konaní ako aj mnohých zásadných pripomienkach ministerstvo spravodlivosti predsa len predložilo na dnešné rokovanie vlády návrh zákona o skončení tzv. starých exekúcií. Mnohé rozpory ostali tak ako aj pôvodná filozofia zákona. Za zastavenie exekúcie zaplatí oprávnený exekútorovi "paušálnu náhradu trov exekúcie" 35 €... Rokovanie o tomto bode bolo prerušené.

https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/23713/1