CENTRUM ZNALOSTÍ - DANE A MAJETOK

Len prihlásený užívateľ sa môže zapojiť do diskusie! CHCEM SA PRIHLÁSIŤ!

živnosť príspevkovej organizácie (7)

AKE05
4 roky
AKE05 4 roky

Nový hlavný kontrolor mesta  je presvedčený , že príspevková organizácia zriadená mestom musí mať zriadenú živnosť na činnosť prenajímania majetku zvereného do správy príspevkovej organizácii.  Máte k tejto problematike nejaké odborné stanovisko? Prosím o poskytnutie. 

AKE06
4 roky
AKE06 4 roky

Ahojte,

na hlavnú činnosť podľa mňa  nemusí mať živnosť, ale ak robí nejakú podnikateľskú činnosť, tak na tú áno.

Niekedy je v tom však dosť tenká hranica.

Pozdravujem všetkých

AKE05
4 roky
AKE05 4 roky

Je to v rámci hlavnej činnosti - a mám taký dojem ,že sme mali k tejto problematike  stanovisko  neviem či MF SR alebo Daňového úradu . Len to bolo veľmi dávno. Nemáme k tomu odborné stanovisko? 

AKE05
4 roky
AKE05 4 roky

Ďakujem Jakub, podľa tohto paragrafového znenia je to  podľa mňa  jednoznačné.  To že z príjmu z nájmu musíme platiť daň so živnosťou nemá nič spoločné.

AKE05
4 roky
AKE05 4 roky

Opravujem: Mesto neplatí daň ale príspevková organizácia je platca dane z príjmov z prenájmu majetku.