CENTRUM ZNALOSTÍ - DANE A MAJETOK

Len prihlásený užívateľ sa môže zapojiť do diskusie! CHCEM SA PRIHLÁSIŤ!

Zvyšovanie poplatku za komunálne odpady od roku 2021 (5)

AKE22
2 roky
AKE22 2 roky

Ahojte,

Chcela by som sa spýtať, či plánujete zvýšiť poplatok za komunálne odpady od roku 2021? Prosím Vás o stručnú informáciu, najlepšie obdobne, ako som to uviedla ja, iste to pomôže aj ostatným pri predkladaní VZN.

Mesto Šaľa plánuje zvýšiť :

-Sadzba poplatku pre fyzické osoby(FO) : 0,1093 EUR /FO / deň t. j 40 EUR/rok  ( pre rok 2020 bola sadzba 35/FO/rok)

- sadzba poplatku za množstvový  zber 0,0136 EUR / liter komunálnych odpadov ( pre rok 2020 bola sadzba 0,01222)

Predpokladané príjmy z KO nám aj tak nepokryjú všetky náklady.

Predpokladané príjmy pre rok 2021: 980 000 EUR

Predpokladané nálady pre rok 2021: 1 096 000EUR

Počet obyvateľov:21 436

Ďakujem všetkým, ktorí uvediete aspoň návrh na zvýšenie sadzieb poplatku za KO, prípadne ak sa chystáte zvýšiť aj ostatné miestne dane, môžete uviesť j tento prehľad. Šaľa  dane od 2021 nezvyšuje.

A.K.

AKE131
2 roky
AKE131 2 roky

Zdravím priatelia,

mesto Michalovce pripravuje zvýšenie poplatku za komunálny odpad z doterajších 0,08 €/osoba/deň na 0,099 €/osoba/deň, t.j.  z 29,20 € na 36,13 €, zatiaľ v sadzbe nie je premietnuté zvýšenie za kuch. odpad.

Budem rada, ak sa zapojíte do tejto diskusie, nakoľko sa náklady na odpad neustále zvyšujú ale ich premietnutie do poplatkov je veľmi ťažké. 

Krásny deň všetkým.

OB  

AKE71
2 roky
AKE71 2 roky

Ahojte mesto Nová Dubnica

Z 32 € zvyšujeme na 34 €, úľava 25 % dôchodcovia, študenti, hmotná núdza. Ľuďom v zahraničí sa nebude odpúšťať poplatok, ale budú mať 70% úľavu z poplatku, množstvový zber TKO 0,0531 €/l. Náklady predpokladáme 429.600 €, aj príjmy by mali byť také isté. Nemáme v tom však zahrnuté náklady na zavedenie zberu odpadu z kuchyne - ideme sa uchádzať o dotáciu z envirofondu. Počet obyvateľov pod 11 000 , z toho vyše 3000 dôchodcov.

Eva

AKE22
2 roky
AKE22 2 roky

Návrh na zvýšenie poplatku za komunálne odpady v meste Šaľa tak, ako som uviedla v príspevku, schválený nebol.

Ďakujem všetkým, ktorí si dali tú námahu a prispeli informáciami k tejto téme.

A.K.