AKTUÁLNE PRÍSPEVKY - CENTRUM ZNALOSTÍ

Len prihlásený užívateľ sa môže zapojiť do diskusie! CHCEM SA PRIHLÁSIŤ!

AKE07 zahájil tému Nájomné byty
Aktuálne: 5 mesiacov
VYHLÁŠKAMinisterstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 244/2022 Z. z. z 29. júna 2022, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 181/2019 Z. z. o výške ...
AKE07 zahájil tému Krúžkovné
Aktuálne: 5 mesiacov
Zákon č. 232/2022 Z. z. o financovaní voľného času dieťaťa https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2022/232/20240101.html
AKE07 zahájil tému Vyhláška o základnej škole
Aktuálne: 5 mesiacov
Ministerstvo školstva vydalo novú vyhlášku č. 223/2022 Z. z. o základnej, účinnú od 1.7.2022 škole https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2022/223/20220701
AKE07 zahájil tému Zvýšenie platov od 1.7.2022
Aktuálne: 6 mesiacov
Nariadenie vlády č. 220/2022 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, účinné od 1.7.2022https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2022/220/20220701(pozn. - nevzťahuje sa na samosprávy, ktoré neodmeňujú podľa ...
AKE07 zahájil tému Návrh na úhradu nákladov na testovanie COVID-19
Aktuálne: 6 mesiacov
22.6. na vláde:Predkladaný materiál rieši úhradu výdavkov za vykonané testovanie obyvateľstva na ochorenie COVID-19 počas vyhlásenej mimoriadnej situácie, v súvislosti s riešením ohrozenia verejného zdravia II. stupňa, za obdobie november ...
AKE07 zahájil tému Harmonogram organizačno-technického zabezpečeni...
Aktuálne: 6 mesiacov
Možné pripomienkovať do 20.6.2022https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2022-343
AKE07 zahájil tému Obecné a krajské voľby 2022
Aktuálne: 6 mesiacov
Rozhodnutie predsedu parlamentu o vyhlásení jesenných obecných a krajských volieb vrátane termínov:https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2022/209/20220610
AKE07 zahájil tému Daň za schátrané stavby
Aktuálne: 6 mesiacov
15.6.2022 nadobudne účinnosť zákon č. 178/2022 Z. z. - novela zákona o miestnych daniach, ktorá umožní vyššie zdanenie "schátraných" stavieb.https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2022/178/20220615
AKE07 zahájil tému Zriaďovanie materských škôl
Aktuálne: 6 mesiacov
Od 1.6.2022 je účinný zákon č. 178/2022 Z. z., ktorý v čl. II (novela zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve) zavádza možnosť pre ...
AKE07 zahájil tému Návrh zákona o pozemkoch neznámych vlastníkov
Aktuálne: 7 mesiacov
Pripravuje sa zaujímavá vec, ktorá samozrejme ktovie ako dopadne.Ale jej základné črty sú popísané tu https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2022/109 s tým, že pripomienkovať/podať návrh/doplnenie je možné do 25.5..
AKE07 zahájil tému Pomocné materiály pre prácu s deťmi z Ukrajiny
Aktuálne: 7 mesiacov
Kopec zaujímavých vecí má pre prácu s deťmi na svojom webe ministerstvo školstva https://ukrajina.minedu.sk/vseobecne-informacie/
AKE07 zahájil tému Peniaze z plánu obnovy na cyklotrasy
Aktuálne: 7 mesiacov
Obce, mestá či kraje budú môcť od 16. mája žiadať peniaze z plánu obnovy na cyklotrasy.https://dennikn.sk/minuta/2832143/?ref=mpm&_ga=2.41152674.1453352891.1651474301-866731315.1640677647https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/doprava-3/cyklisticka-doprava-a-cykloturistika/plan-obnovy-a-odolnosti-poo/vyzvy-a-priame-vyzvania/vystavba-stavebne-upravy-alebo-rekonstrukcie-cyklistickej-infrastruktury
AKE07 zahájil tému Dotácia na stravné pre odídencov
Aktuálne: 7 mesiacov
Podľa nariadenia vlády č. 143/2022 Z. z. sa dotácia na podporu výchovy k stravovacám návykom dieťaťa môže poskytnúť aj odídencom:https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2022/143/20220429
AKE07 zahájil tému Návrh zákona o voľbách v roku 2022
Aktuálne: 8 mesiacov
Návrh zákona o špeciálnom spôsobe hlasovania vo voľbách do orgánov samosprávy obcí a vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa konajú v roku 2022 v rovnaký deň a v ...
AKE07 zahájil tému Návrh na zrušenie polročných prázdnin
Aktuálne: 8 mesiacov
Do 25.4. je možné pripomienkovať návrh vyhlášky, ktorou sa majú zrušiť polročné prázdniny:https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2022/205
AKE07 zahájil tému Detské jasle a dočasne zvýšený počet detí
Aktuálne: 8 mesiacov
Vláda dnes schválila zmenu nariadenia o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych služieb, pričom táto zmena sa týka jaslí.Ako uvádza dôvodová správa:Cieľom predkladaného návrhu nariadenia vlády je, vzhľadom na pretrvávajúci ozbrojený ...
AKE07 zahájil tému Návrh novely vyhlášky o označovaní ulíc a č...
Aktuálne: 8 mesiacov
Cieľom predloženého návrhu vyhlášky je získanie vyššej právnej istoty a doplnenie niektorých ustanovení, ktorých potreba vyplynula z aplikačnej praxe, najmä spresnenie procesu a údajov pri predkladaní žiadosti o určenie súpisného ...
AKE07 zahájil tému Návrh na úhradu výdavkov súvisiacich s testova...
Aktuálne: 8 mesiacov
Predkladaný materiál rieši úhradu výdavkov za vykonané testovanie obyvateľstva na ochorenie COVID-19 počas vyhlásenej mimoriadnej situácie v celkovej sume 1 177 368,21 eur za obdobie november, december 2020 a január 2021 ...
AKE07 zahájil tému Odídenci z Ukrajiny a sociálne služby
Aktuálne: 8 mesiacov
Vyšlo nariadenie vlády SR č. 109/2022 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych služieb v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s hromadným prílevom ...
AKE07 zahájil tému Vzdelávanie ukrajinských detí
Aktuálne: 8 mesiacov
Zaujímavé informácie k aktuálnej téme:https://dennikn.sk/2793063/pre-deti-z-ukrajiny-mozu-vznikat-skolky-pri-zakladnych-skolach-a-rozsirovat-tie-sucasne-na-mape-pribudaju-volne-miesta/
AKE07 zahájil tému Príspevok na ubytovanie odídenca
Aktuálne: 8 mesiacov
Obce budú vyplácať príspevky (z rozpočtu MV SR) na ubytovanie odídencov z Ukrajiny "na súkromí" alebo zariadeniach typu podnikové ubytovne - zmeny v § 36a zákona č. 480/2002 Z. z. o ...
AKE07 zahájil tému Hlásenie zmeny pobytu odídenca (Lex Ukrajina)
Aktuálne: 8 mesiacov
Od 30.3.2022 bude odídenec s priznaným štatútom dočasného útočiska hlásiť zmenu svojho pobytu už nie cudzineckej polícii, ale obci.Zmena bola vykonaná novelou zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov ...
AKE07 zahájil tému Odídenci z Ukrajiny a zmena v zákone o pedagogic...
Aktuálne: 8 mesiacov
Zákonom č. 92/2022 Z. z. účinnosťou od 30.3.2022 došlo v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov z Ukrajiny aj k týmto zmenám v zákone č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch:- ...
AKE07 zahájil tému Odídenci a miestne dane (Lex Ukrajina)
Aktuálne: 8 mesiacov
Zákonom č. 92/2022 Z. z. účinnosťou od 30.3.2022 došlo v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov z Ukrajiny aj k týmto zmenám v zákone č. 582/2004 Z. z.:- predmetom dane za ...
AKE07 zahájil tému Ukrajina
Aktuálne: 8 mesiacov
Asi každej samosprávy sa nejakým spôsobom (či už priamo alebo nepriamo) dotýka súčasná situácia s príchodom odídencov z Ukrajiny. Preto som si dovolil podeliť sa o pár vecí, ktoré môžu ...
AKE07 zahájil tému Nové školské vyhlášky
Aktuálne: 10 mesiacov
V Z. z. vyšli nové školské vyhlášky:o pedagogickej dokumentácii https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2022/21/20220201o školsko-výchových zariadeniach https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2022/22/20220201
AKE10 zahájil tému Výsledky sčítania obyvateľov a podielové dane
Aktuálne: 10 mesiacov
Výsledky sčítania obyvateľov a podielové dane
AKE10 zahájil tému Dopady novely zákona o sociálnych službách na ...
Aktuálne: 11 mesiacov
Dopady novely zákona o sociálnych službách na rozpočet samosprávy
AKE07 zahájil tému Vyhláška o materskej škole
Aktuálne: 11 mesiacov
V Z. z. vyšla vyhláška ministerstva školstva č. 541/2021 o materskej škole - https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/541/20220101Účinné od 1.1.2022.
AKE07 zahájil tému Zmena vyhlášky č. 324/2008 Z. z. o základnej u...
Aktuálne: 11 mesiacov
Dnes vyšla v Z. z. vVyhláška č. 525/2021 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 324/2008 Z. z. o základnej umeleckej školehttps://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/525/20220101Zmeny sú účinné od ...
AKE07 zahájil tému Školské a mládežnícke parlamenty
Aktuálne: 12 mesiacov
Novela zákonov:- 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,- 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve,- 282/2008 Z. z. o podpore práce s mládežouúčinná od 1.1.2022https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/488/20220101
AKE07 zahájil tému Návrh vyhlášky o školských výchovno-vzdeláv...
Aktuálne: 12 mesiacov
Cieľom návrhu vyhlášky je najmä sprehľadniť organizáciu výchovno-vzdelávacej činnosti školského klubu detí (ďalej len „klub“), centra voľného času a školského internátu vydaním samostatnej vyhlášky o školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach, ktorá nahradí ...
AKE07 zahájil tému Úhrada výdavkov COVID-19
Aktuálne: 12 mesiacov
Návrh na úhradu výdavkov súvisiacich so záchrannými prácami počas mimoriadnej situácie v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19, spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej ...
AKE60 zahájil tému Výzva správcu dane
Aktuálne: 1 rok
Pozdravujem kolegovia, z dôvodu inovácie poprosil by som o VZOR „výzvy správcu dane daňovníkovi, ktorý nesplní oznamovaciu povinnosť o vzniku daňovej povinnosti k dani za užívanie verejného priestranstva“.Poprosím tiež o informáciu, ...
AKE07 zahájil tému Novela nariadenia vlády o podrobnostiach rozpisu ...
Aktuálne: 1 rok
V Z. z. vyšlo nariadenie vlády č. 460/2021, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov ...
AKE07 zahájil tému Zrušenie platieb 1- a 2-centovkami od 1.7.2022
Aktuálne: 1 rok
Zákon č. 457/2021 Z. z. (novela zákona o cenách) s účinnosťou od 1.7.2022 fakticky ukončuje platby 1- a 2-centovými mincami:Cena platená v hotovosti sa zaokrúhľuje na 5 eurocentov; celkový zvyšok ...
AKE07 zahájil tému Novela zákona o účtovníctve od 1.1.2022
Aktuálne: 1 rok
Pomerne obsiahla novela zákona o účtovníctve (novela č. 456/2021 Z. z.), účinná od 1.1.2022:https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/456/20220101Dôvodová správa tu: https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/DocumentPreview.aspx?DocID=499290
AKE27 zahájil tému daň z príjmov PO a preddavky na daň
Aktuálne: 1 rok
Pozdravujem vás všetkých z Modry,prišla som si po radu, kam do rozpočtu (do akej EK) by ste dali uhradenú daň z príjmu PO za rok 2020 a z  nej vyplývajúce mesačné ...
AKE10 zahájil tému Návrh novely zákona č. 596/2003 Z. z. o štátn...
Aktuálne: 1 rok
Návrh novely zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - financovanie
AKE07 zahájil tému Projekt ELoGE – Hodnotenie vynikajúcich samospr...
Aktuálne: 1 rok
Dovolím si dať do pozornosti už druhý ročník projektu ELoGE - Hodnotenie vynikajúcich samospráv.Mestá a obce, ktoré sa zúčastnia programu ELoGE budú môcť za pomoci lokálnych a zahraničných expertov vyhodnotiť ...
AKE10 zahájil tému Podujatie "Na občanoch záleží" - Par...
Aktuálne: 1 rok
Podujatie "Na občanoch záleží" - Participácia a verejné priestory
AKE07 zahájil tému Návrh bytovej politiky SR
Aktuálne: 1 rok
Návrh bytovej politiky SR do roku 2030https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2021-488Možné pripomienkovať do 21.9.2021
AKE07 zahájil tému Návrh novely zákona o finančnej kontrole
Aktuálne: 1 rok
MF SR pripravilo novelu zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole. Podľa dôvodovej správy:Návrh zákona vytvára právny základ na vykonávanie administratívnej finančnej kontroly na vzorke, pričom osobitnými predpismi z ...
AKE07 zahájil tému Predprimárne vzdelávanie
Aktuálne: 1 rok
Cieľom zákona, ktorým sa mení zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona“) je ...
AKE07 zahájil tému Plánovaná zmena v zrážkach zo mzdy
Aktuálne: 1 rok
Navrhuje sa zmena vo vykonávaní zrážok zo mzdy, ktorú možno pripomienkovať do 29.7.2021 https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2021-363Navrhovaná právna úprava má za cieľ upraviť rozsah zrážok zo mzdy v exekúcii tak, aby táto právna ...
AKE10 zahájil tému Zadĺženosť samospráv - relácia v RTVS - Regin...
Aktuálne: 1 rok
Zadĺženosť samospráv - relácia v RTVS - Regina
AKE07 zahájil tému Pozemkové úpravy
Aktuálne: 1 rok
Zoznam katastrálnych území, v ktorých sa budú robiť pozemkové úpravy (komasácie)https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2021-322https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2021-325Pripomienkovať možno do 25.6.2021.
AKE07 zahájil tému Zmeny v poplatoch za uloženie odpadu a príspevok...
Aktuálne: 2 roky
Dnes nadobúda účinnosť nariadenie vlády č. 207/2021 Z. z., ktorým sa menia sadzby príjmov z poplatkov za uloženie odpadu ako aj náležitosti žiadosti obce o príspevok na triedený zber BROhttps://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/207/20210528
AKE07 zahájil tému Pripravuje sa novela zákona o účtovníctve
Aktuálne: 2 roky
Do pripomienkového konania bola predložená novela zákona o účtovníctve. Podľa predkladacej správy:Navrhuje sa rozšíriť verejnú časť Registra účtovných závierok (ďalej len „register“) o ďalšie právne formy právnických osôb, čím by ...
AKE10 zahájil tému Návrh Štátneho záverečného účtu SR za rok ...
Aktuálne: 2 roky
Návrh Štátneho záverečného účtu SR za rok 2020
AKE07 zahájil tému Zákon o príspevkoch z fondov EÚ
Aktuálne: 2 roky
Pripravuje sa návrh zákona o príspevkoch z fondov EÚ, zatiaľ bola zverejnená predbežná informácia o tom. Základným cieľom pripravovanej právnej úpravy je vytvorenie právneho rámca na národnej úrovni na efektívnu ...
AKE07 zahájil tému NKÚ a rozpočty samosprávnych krajov
Aktuálne: 2 roky
NKÚ vykonal kontrolu fungovania programových rozpočtov samosprávnych krajov a prevodov ich majetku z dôvodov hodných osobitného zreteľa https://www.nku.gov.sk/documents/10157/265201/96679-0-110.pdf
AKE07 zahájil tému NKÚ a prevody majetku obce
Aktuálne: 2 roky
NKÚ vykonal kontrolu prevodov vlastníctva majetku obce a kriticky sa stavia najmä k využívaniu prevodov z dôvodov hodných osobitného zreteľa:https://www.nku.gov.sk/aktuality/-/asset_publisher/9A3u/content/obce-a-vuc-pri-predaji-majetku-casto-nekonaju-transparentne-a-v-zaujme-ich-rozvoja
AKE07 zahájil tému Pripravovaná novela volebného zákona
Aktuálne: 2 roky
Pripravuje sa novela zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva.Pre obce bude dôležité toto:Úprava a skvalitnenie podmienok činnosti okrskových volebných komisií v súvislosti s prípravou volieb do ...
AKE07 zahájil tému Odstraňovanie nelegálnej reklamy
Aktuálne: 2 roky
1.6.2021 nadobudne účinnosť novela stavebného zákona https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/145/20210501 ktorá dá obciam niektoré nové možnosti:- požiadať o odstránenie nelegálnej reklamy už bude môcť aj obec (bez ohľadu na to, či je nelegálna ...
AKE07 zahájil tému Novela zákona o pozemných komunikáciách
Aktuálne: 2 roky
Dňa 1.6.2021 nadobudne účinnosť novela zákona o pozemných komunikáciách https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/149/20210601, podľa ktorej najmä:- možnosť vyvlastnenia pozemkov pod už existujúcimi cestami sa predlžuje do 31.12.2030 (v našej praxi to bol aj ...
AKE07 zahájil tému Obce a dopravné priestupky
Aktuálne: 2 roky
S účinnosťou do 1.5.2021 na základe novely zákona o cestnej premávke https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/146/20210501 dostávajú obce možnosť riešiť v rámci tzv. objektívnej zodpovednosti aj správne delikty a priestupky zo zákazu zastavenia a státia, ...
AKE07 zahájil tému Odťahovanie autovrakov
Aktuálne: 2 roky
15.5.2021 nadobudne účinnosť novela zákona o cestnej premávke https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/148/20210515 podľa ktorej bude možné odtiahnuť autovrak po 6 mesiacoch aj ak netvorí prekážku cestnej premávky a nebude tak potrebné ísť zdĺhavejším spôsobom ...
AKE10 zahájil tému Novela zákona 583/2004 Z.z. od 1.6.2021
Aktuálne: 2 roky
Novela zákona 583/2004 Z.z. od 1.6.2021
AKE07 zahájil tému Prechod regionálneho školstva pod jedno minister...
Aktuálne: 2 roky
Vláda schválila návrh zákona, ktorým by sa mala odstrániť terajšia dvojkoľajnosť riadenia regionálneho školstva (ministerstvo školstva aj ministerstvo vnútra):https://dennikn.sk/minuta/2351106/?ref=mpmhttps://rokovania.gov.sk/RVL/Material/25892/1
AKE07 zahájil tému Plán obnovy a odolnosti Slovenskej republiky
Aktuálne: 2 roky
Plán na tých 6 mld. európskych peňazí v oficiálnej podobe na oficiálne pripomienkovanie https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2021/112
AKE10 zahájil tému Podielové dane - marec 2021
Aktuálne: 2 roky
Výnos z podielových daní na marec 2021
AKE20 zahájil tému Refundácia nákladov miest a obcí "Zachrá...
Aktuálne: 2 roky
Zdravím všetkých, máte prosím niekto informáciu, ako sa bude zúčtovávať refundácia nákladov na testovanie v roku 2021 pri paušálnej sume 5 € za vykonaný test? Partizánske dostalo len za jeden víkend ...
AKE07 zahájil tému Podnikatelia a miestne dane 2021
Aktuálne: 2 roky
Dane z nehnuteľností sa pre rok 2021 nemenili tak radikálne, ako to bolo v roku 2019. Mestá výšku daní upravovali iba mierne alebo vôbec. Väčšina miest stále nemá záujem zavádzať ...
AKE07 zahájil tému Zrušenie zákona o detských ihriskách
Aktuálne: 2 roky
Dnes vyšiel zákon č. 75/2021 Z. z., ktorý bez náhrady a s účinnosťou od dnes ruší nedávny zákon č. 371/2019 Z. z. o základných požiadavkách na bezpečnosť detského ihriskahttps://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/75/20210219Podľa dôvodovej ...
AKE10 zahájil tému Online diskusia k Plánu obnovy MF SR
Aktuálne: 2 roky
Online diskusia k Plánu obnovy - Efektívny štát, Inovatívne Slovensko
AKE07 zahájil tému Osvedčenie o vydržaní vlastníckeho práva k ne...
Aktuálne: 2 roky
Zásadná zmena v nadobúdaní vlastníckeho práva vydržaním od 1.5.2021 - už to nebude cestou notárskeho osvedčenia ako doteraz (k čomu obce vydávali vyjadrenia), ale na základe súdneho konania.https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/68/20210501
AKE07 zahájil tému Zaručená konverzia
Aktuálne: 2 roky
V Z.z. vyšla vyhláška MIRRI č. 70/2021 Z. z. o zaručenej konverzii - https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/70/20210301Účinné od 1.3.2021.
AKE07 zahájil tému Príspevok za Envirofondu na triedenie BRO
Aktuálne: 2 roky
Vyšla novela č. 67/2021 Z. z., ktorou sa s účinnosťou od 15.3.2021 zavádza nový príspevok z Environmentálneho fondu. Tento bude možné poskytnúť obci, ak:a) zabezpečuje prostredníctvom zbernej nádoby vykonávanie triedeného ...
AKE07 zahájil tému Odklad platenia dane, spltáky a zánik daňového...
Aktuálne: 2 roky
Od 6.2.2020 je účinná novela daňového poriadku - vykonaná zákonom č. 45/2021 Z. z. https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/45/202102062 zmeny: 1. V § 57 odsek 2 znie: „(2) Správca dane môže povoliť ...
AKE07 zahájil tému Dlhodobá stratégia obnovy fondu budov - návrh
Aktuálne: 2 roky
Dnes na vláde https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/25606/3
AKE07 zahájil tému Novela školského zákona
Aktuálne: 2 roky
Ministerstvo školstva dalo do pripomienkového konania (do 8.2.2021) návrh novely zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon).Cieľom návrhu zákona je najmä zefektívnenie procesu prijímacieho konania na ...
AKE60 zahájil tému Správa mestského majetku
Aktuálne: 2 roky
Kolegyne, kolegovia obraciam sa o radu a informáciu zároveň. Akou zmluvou  (nájomnou, koncesnou) máte v praxi riešenú správu majetku mesta, obce vlastnou dcérskou obchodnou spoločnosťou. Viem, že mesto Prievidza má koncesiu ...
AKE07 zahájil tému Daňový mix - daň z nehnuteľností
Aktuálne: 2 roky
MF SR chce v máji 2020 predložiť návrh novely zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach, a to z dôvodu plnenia programového vyhlásenia vlády v časti "Prorastový daňový mix". ...
AKE07 zahájil tému Nové školské vyhlášky
Aktuálne: 2 roky
V zbierke zákonov vyšlo aj:https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2020/438/20210101https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2020/437/20210101https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2020/435/20210101
AKE07 zahájil tému Novela nariadenia vlády o podrobnostiach rozpisu ...
Aktuálne: 2 roky
V Z. z. vyšlo nariadenie vlády č. 402/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných ...
AKE07 zahájil tému Príspevok na špecifiká
Aktuálne: 2 roky
Vyšla novela 371/2020 Z. z. o zmene a doplnení zákona č. 597/2003.O. i. sa zavádza tzv. príspevok na špecifiká a taktiež sa dopĺňa prechodné ustanovenie do zákona č. 564/2004 Z. ...
AKE10 zahájil tému Prognóza podielových daní
Aktuálne: 2 roky
Prognóza podielových daní
AKE07 zahájil tému Odvolávanie hlavného kontrolóra
Aktuálne: 2 roky
Dnes vyšiel zákon č. 345/2020 Z. z., ktorým sa dopĺňa povinnosť obecného zastupiteľstva pri odvolávaní hlavného kontrolóra z funkcie z dôvodu porušenia jeho povinností ako zamestnanca/vedúceho zamestnanca, takéto odvolanie aj ...
AKE07 zahájil tému Oslobodenie od dane/odpustenie nad 62 rokov
Aktuálne: 2 roky
Osoby nad 62 rokov už nebudú musieť každoročne žiadať obec o odpustenie alebo zníženie dane. Schválená novela sa týka len tých obcí a miest, v ktorých platí všeobecne záväzné nariadenie ...
AKE22 zahájil tému Zvyšovanie poplatku za komunálne odpady od roku ...
Aktuálne: 2 roky
Ahojte,Chcela by som sa spýtať, či plánujete zvýšiť poplatok za komunálne odpady od roku 2021? Prosím Vás o stručnú informáciu, najlepšie obdobne, ako som to uviedla ja, iste to pomôže ...
AKE07 zahájil tému Návrh na úhradu výdavkov - COVID19
Aktuálne: 2 roky
Dnes schválila vláda - https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/25487/1
AKE07 zahájil tému Návrh vyhlášky o zaručenej konverzii
Aktuálne: 2 roky
Návrhom vyhlášky sa zavádza nový princíp vo vzťahu k definovaniu osvedčovacej doložky a záznamu o vykonanej zaručenej konverzii. Obsah týchto dokumentov bude ustanovený vyhláškou tak, že budú popísané obsahové náležitosti ...
AKE07 zahájil tému Dotácie na sčítanie obyvateľov, domov a bytov
Aktuálne: 2 roky
Dnes vyšlo v Z. z.: Opatrenie Štatistického úradu SR č. 307/2020 Z. z. o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy pri príprave, priebehu ...
AKE29 zahájil tému Rozpočtová položka - výdavky na dobrovoľníck...
Aktuálne: 2 roky
Zdravím kolegynky rozpočtárky,prosím Vás o pomoc, ktorá viete na akú položku rozpočtu by sme mali zaradiť výdavky ktoré vyplývajú z podpisovaných zmlúv o dobrovoľníckej činnosti. Tieto zmluvy sa podpisovali z ...
AKE10 zahájil tému Návrh rozpočtu verejnej správy - schválený vl...
Aktuálne: 2 roky
Návrh rozpočtu VS 2021/2023
AKE07 zahájil tému Reforma samosprávy
Aktuálne: 2 roky
Reforma samospráv sa uskutoční k dátumu komunálnych volieb v roku 2022.V dokumente „Moderné a úspešné Slovensko“ to uviedlo Ministerstvo financií SR.https://domov.sme.sk/c/22503361/samospravy-nesuhlasia-s-rusenim-mestskych-casti-v-bratislave-a-kosiciach.html?ref=terazbox_smeKonkrétny zdroj v siedmej časti tu https://www.mfsr.sk/sk/financie/institut-financnej-politiky/strategicke-materialy/ine-strategicke-materialy/
AKE07 zahájil tému Rozdeľovanie výnosu DPFO
Aktuálne: 2 roky
Ministerstvo financií pripravuje túto zmenu v nariadení vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve.Cieľom návrhu novely nariadenia je úprava koeficientu materskej školy pre deti ...
AKE07 zahájil tému Návrh novely zákona č. 597/2003 Z. z. o financo...
Aktuálne: 2 roky
Ministerstvo školstva pripravilo návrh novely zákona č. 597/2003 Z. z.:Cieľom návrhu zákona je úprava niektorých aspektov financovania regionálneho školstva vzhľadom na zavedenie povinného predprimárneho vzdelávania.Návrh zákona upravuje tieto základné okruhy ...
AKE07 zahájil tému Pomoc samosprávam
Aktuálne: 2 roky
Informácia k poskytnutiu návratných finančných výpomocí (pôžičiek) obciam a vyšším územným celkom na kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020https://www.mfsr.sk/sk/verejnost/pomoc-samospravam/
AKE07 zahájil tému Pozrite sa, koľko vaša obec stratila na koronakr...
Aktuálne: 2 roky
https://www.mfsr.sk/sk/media/tlacove-spravy/pozrite-kolko-vasa-obec-stratila-koronakrize-2.html
AKE11 zahájil tému Vláda SR rokuje o poskytovaní návratných finan...
Aktuálne: 2 roky
Dnes je na rokovanie Vlády SR predložený návrh na poskytnutie návratných finančných výpomocí obciam a vyšším územným celkom na kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb.Bezúročná návratná finančná výpomoc určená ...
AKE10 zahájil tému Konferencia národného projektu - participácia n...
Aktuálne: 2 roky
Konferencia národného projektu - participácia na tvorbe verejných politík - Bratislava, 06.-07.08.2020
AKE07 zahájil tému Stavby obcí na cudzích pozemkoch - k zákonu č....
Aktuálne: 2 roky
Zase sa oprašuje zákon č. 66/2009 Z. z. o niektorých opatreniach pri majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce a vyššie územné celky a o ...
AKE07 zahájil tému Poplatky za skládkovanie a zber BRO
Aktuálne: 2 roky
MŽP pripravuje novelu zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov.Návrh zákona má za cieľ reagovať na situáciu nakladania s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom z domácností v obciach, ...
AKE07 zahájil tému Nájomné bývanie
Aktuálne: 2 roky
Štát plánuje meniť podmienkyhttps://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2020/132https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2020/130
AKE07 zahájil tému Mapová aplikácia NKÚ SR
Aktuálne: 2 roky
Zaujímavú vec spustil NKÚhttp://mumap.nkusr.sk/
AKE144 zahájil tému SODB - otázka k použitiu bežnej dotácie na doh...
Aktuálne: 2 roky
Ahojte, chcem poprosiť o vaše názory v súvislosti so sčítaním domov a bytov. Postupujete v súlade s usmerneniami Štatistického úradu?Otázky:Metodický pokyn Štatistického úradu SR č. 10900-0018/2020 z 5.mája 2020 o použití ...
AKE07 zahájil tému Hazardné hry a petícia
Aktuálne: 2 roky
V parlamente je návrh na zrušenie povinnej petície aspoň 30 % voličov v obci na zrušenie hazardných hier - https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&ZakZborID=13&CisObdobia=8&CPT=152Je ;to koaličný návrh, tak by to mohlo prejsť.
AKE10 zahájil tému Daňová prognóza jún 2020
Aktuálne: 2 roky
Daňová prognóza jún 2020
AKE07 zahájil tému Plánované zmeny v zákone o finančnej kontrole
Aktuálne: 2 roky
MF SR plánuje niekoľko zmien v zákone o finančnej kontrole:https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2020/121
AKE07 zahájil tému NKÚ a samospráva
Aktuálne: 3 roky
Samospráva v hľadáčiku kontroly NKÚ SR - od str. 44 https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/DocumentPreview.aspx?DocID=476828Ako súčasť správy o činnosti NKÚ za rok 2019, o ktorej teraz rokuje parlament https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/cpt&ZakZborID=13&CisObdobia=8&ID=27
AKE07 zahájil tému Niektoré sociálne služby počas COVID-19
Aktuálne: 3 roky
Nariadenie vlády č. 116/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych služieb v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2020/116/20200508
AKE07 zahájil tému Dotácie ministerstva práce
Aktuálne: 3 roky
§ 2:Ak v čase krízovej situácie dieťa odobralo obed alebo iné jedlo, podmienka účasti na výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole alebo vyučovaní v základnej škole podľa § 4 ods. 6 ...
AKE07 zahájil tému Sčítanie obyvateľov
Aktuálne: 3 roky
Opatrenie Štatistického úradu SR č. 100/2020 Z. z. o poskytovaní dotácií zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy pri príprave, priebehu a vykonaní sčítania obyvateľov, domov a ...
AKE10 zahájil tému Metodická pomôcka AKE SR - COVID 2020
Aktuálne: 3 roky
Metodická pomôcka AKE SR-COVID 2020
AKE07 zahájil tému Vzdelávacie poukazy a korona
Aktuálne: 3 roky
Dnes bude vláda schvaľovať: https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/24772/1 Predkladaným návrhom sa zabezpečí ponechanie objemu pridelených finančných prostriedkovna záujmové vzdelávanie poskytovaného školami a školskými zariadeniami prostredníctvom vzdelávacích poukazov v prípade, že záujmové vzdelávanie sa ...
AKE07 zahájil tému Odklad exekúcií a skončenia nájmov
Aktuálne: 3 roky
22.4.2020 schválil parlament zákon, ktorým sa zavádza zákaz skončenia nájmu nehnuteľnosti ako aj odklady nových exekučných konaní, ak sa dotyčný dostal do nepriaznivej situácie v súvislosti s pandémiou. Zákon ešte ...
AKE07 zahájil tému Opatrenie na zasadnutia a schôdze štátnych org...
Aktuálne: 3 roky
Nové opatrenia hlavného hygienika (aj) pre samosprávy:http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/Opatrenie_schodze_statnych_organov.pdf
AKE07 zahájil tému Koronazmeny pri miestnych daniach a poplatkoch
Aktuálne: 3 roky
22.4. schválil parlament, čaká sa na podpis prezidentky + publikáciu v Z. z. - § 24n a § 24o. Hneď nato účinnosť.Dôležitá je možnosť obcí použiť do konca roka 2020 ...
AKE07 zahájil tému Doručovanie zásielok poštou počas koronakrízy
Aktuálne: 3 roky
Počas koronakrízy platí osobitný režim doručovania zásielok poštou. Štandardné doporučené zásielky Slovenská pošta doručuje vhadzovaním do domovej listovej schránky, bez osobného kontaktu so zákazníkom. Za deň doručenia sa považuje deň ...
AKE07 zahájil tému Výnimky z rozpočtových pravidiel pre samospráv...
Aktuálne: 3 roky
Zo zákona č. 67/2020 Z. z.: § 35 Opatrenia týkajúce sa porušenia finančnej disciplíny (1) Počas obdobia pandémie sa konania o uložení odvodu, penále a pokuty za porušenie ...
AKE07 zahájil tému Rokovanie zastupiteľstva počas koronakrízy
Aktuálne: 3 roky
Novela zákona o obecnom zriadení umožnila rokovanie obecného zastupiteľstva počas koronakrízy aj cez videokonferenciu, prípadne ako krajnú možnosť aj per rollam - https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2020/73/20200409
AKE144 zahájil tému POSTUPY PRI RIEŠENÍ SITUÁCIE VÝSKYTU COVID-19 ...
Aktuálne: 3 roky
Ešte som sa zabudla spýtať na filozofiu výberu miestnych daní a poplatkov....?Posúvate výber napriek výhľadu výpadku podielových daní?
AKE144 zahájil tému Info zo ZMOS k ekonomickým info - COVID-19
Aktuálne: 3 roky
Vešiam iba jeden z linkov: Dôležité ekonomické informácie nájdete TU https://www.zmos.sk/dolezite-ekonomicke-informacie--oznam/mid/405616/.html#m_405616Daňová prognóza budúci mesiac Súčasne chceme informovať, že sme aktuálne obdŕžali informáciu o tom, že Inštitút finančnej ...
AKE144 zahájil tému Rada pre rozpočtovú zodpovednosť - potenciálne...
Aktuálne: 3 roky
link na web Rady pre rozpočtovú zodpovednosť s kompletnými podkladmi. https://www.rozpoctovarada.sk/svk/rozpocet/420/?fbclid=IwAR2XP_iOz6hUwxFxIodWcMjDk7PmPtu1bG2ZvCrAxiObUVu7VHE3MXxZP3s
AKE144 zahájil tému POSTUPY PRI RIEŠENÍ SITUÁCIE VÝSKYTU COVID-19 ...
Aktuálne: 3 roky
Ahojte decká, ako postupujete pri riešení situácie v súvislosti s COVID-19??Zaujíma ma konkrétne napr.:- poplatková filozofia škôlky, školy- idete do použitia rezervných fondov? ak áno, MsZ vám účel schvália v ...
AKE07 zahájil tému Knižnica ZMOS
Aktuálne: 3 roky
Zaujímavú vec sprístupnil ZMOS, možno tam nájdete niečo užitočné.Združenie miest a obcí Slovenska je výrazne aktívne v publikačnej činnosti. Preto sme sa rozhodli vytvoriť špeciálnu rubriku ktorej ...
AKE07 zahájil tému Exekúcie maloletých
Aktuálne: 3 roky
S účinnosťou od 1.7.2020 dôjde k zmene v § 77 ods. 3 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach, podľa ktorého už výslovne preberá dlhy maloletého jeho zákonný zástupca; ...
AKE05 zahájil tému Predaj majetku obce starostovi
Aktuálne: 3 roky
Starostka je výlučná vlastníčka domu aj pozemku, ktorý hraničí s obecným pozemkom. Spolu so susedmi sa rozhodli dať vypracovať geometrický plán a požiadať o odkúpenie týchto parciel od obci. Dôvodom ...
AKE10 zahájil tému Prognóza MF SR na rok 2020
Aktuálne: 3 roky
Prognóza MF SR na rok 2020
AKE10 zahájil tému Program-Smart rozpočty
Aktuálne: 3 roky
Program-Smart rozpočty
AKE10 zahájil tému Pozvánka na workshop Smart riešenia v komunálno...
Aktuálne: 3 roky
Pozvánka na workshop Smart riešenia v komunálnom podnikaní, Richvald, 9. 12. 2019
AKE07 zahájil tému Detské ihriská
Aktuálne: 3 roky
Pozor na nový zákon o detských ihriskách od 1.1.2020 a nové povinnosti ohľadom detských ihrísk: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/371/20200101
AKE07 zahájil tému Exekúcia zadržaním vodičského preukazu
Aktuálne: 3 roky
Dnes v Zbierke zákonov SR vyšla novela daňového poriadku, podľa ktorej pribudne nová možnosť vykonania exekúcie, a to zadržaním vodičského preukazu https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/369/20200101
AKE07 zahájil tému Novela zákona o poplatku za rozvoj
Aktuálne: 3 roky
Vyšla dnes v Zbierke zákonov SR https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/379/20191130
AKE10 zahájil tému Komuniké zo 48. odbornej konferencie AKE SR
Aktuálne: 3 roky
Komuniké zo 48. odbornej konferencie AKE SR
AKE10 zahájil tému Pozvánka na seminár NP PKSD "Podpora nájom...
Aktuálne: 3 roky
Pozvánka na seminár NP PKSD "Podpora nájomného bývania samosprávou
AKE10 zahájil tému Pozvánka na seminár NP PKSD "Podpora nájom...
Aktuálne: 3 roky
Pozvánka na seminár NP PKSD "Podpora nájomného bývania samosprávou
AKE10 zahájil tému Východiská k tvorbe rozpočtu na rok 2020
Aktuálne: 3 roky
Východiská k tvorbe rozpočtu na rok 2020
AKE10 zahájil tému Predpoklad podielových daní na rok 2020
Aktuálne: 3 roky
Predpoklad podielových daní na rok 2020
AKE10 zahájil tému Príručka -výkon a financovanie prenesených kom...
Aktuálne: 3 roky
Príručka -výkon a financovanie prenesených kompetencií
AKE10 zahájil tému Novela zákona o registri partnerov VS
Aktuálne: 3 roky
Novela zákona o registri partnerov VS
AKE07 zahájil tému Financovanie rozvoja vodovodov a kanalizácií
Aktuálne: 3 roky
Financovanie rozvoja verejných vodovodov (s dôrazom pre obce do 2 000 obyvateľov) a verejných kanalizácií (s dôrazom pre obce v aglomeráciách do 2 000 ekvivalentných obyvateľov) v Slovenskej republike pre ...
AKE07 zahájil tému Zavedenie povinného predprimárneho vzdelávania ...
Aktuálne: 3 roky
Poslanecký návrh na zavedenie zavedenie povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole ako súčasť plnenia povinnej školskej dochádzky pre päťročné deti v materskej škole možno pripomienkovať do 12.6.:https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2019-440
AKE07 zahájil tému Prezentácia ÚPSVaR k dotáciám od 01.01.2019 na...
Aktuálne: 4 roky
Zo stránky ZMOS: https://www.zmos.sk/download_file_f.php?id=1123577
AKE07 zahájil tému Zákon o poskytovaní dotácií na podporu rozvoja...
Aktuálne: 4 roky
Prezident už tento zákon podpísal, čaká sa na publikáciu v Zbierke zákonov.Oprávneným žiadateľom dotácie na rozvoj cyklistickej dopravy a cykloturistiky bude aj obec, združenie obcí alebo samosprávny kraj.Zákon nadobudne účinnosť ...
AKE07 zahájil tému Pozemky pod stavbami obcí - materiál na pripomie...
Aktuálne: 4 roky
Z materiálu „Analýza stavu a návrh riešenia pozemkových úprav podľa zákona č. 66/2009 Z. z. o niektorých opatreniach pri majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na ...
AKE07 zahájil tému Aktuálne zmeny v oblasti územného rozvoja Slove...
Aktuálne: 4 roky
Obsahom predkladaného materiálu bolo na základe analýz priestorových vplyvov a územných prejavov rozvoja za posledných 30 rokov z podkladového dokumentu vyhodnotiť vývoj zmien v oblasti územného rozvoja na územie štátu. ...
AKE05 zahájil tému záverčný účet
Aktuálne: 4 roky
Máte skúsenosti  pri spracovaní záverečného účtu s vylučovaním  fin. prostriedkov z prebytku : 1. poplatok za rozvoj 2.   rozdiel  medzi príjmami z poplatku za komunálny a výdavkami  na  jeho zber a ...
AKE35 zahájil tému protimonopolný úrad
Aktuálne: 4 roky
Ahojte,mám otázku či niekto nemá skúsenosti s nasledovnou situáciou. V Detve sme poskytli dotáciu hokejistom HC 07 pričom niekto dal podnet na protimonopolný úrad a ten konštatuje, že sme porušili ...
AKE72 zahájil tému Projekt Zlepšenie kľúčových kompetencií žia...
Aktuálne: 4 roky
Ako postupujete pri riešení projektu "Zlepšenie kľúčových kompetencii..." z pohľadu výdavkov. 
AKE07 zahájil tému Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti Najvyš...
Aktuálne: 4 roky
Táto správa obsahuje aj výsledky, ktoré sa dotýkajú samospráv - napr. protipovodňová ochrana, efektívnosť a účinnosť triedeného zberu, obnova a modernizácia verejného osvetlenia, obecné a mestské podniky lesného hospodárstva, dátové ...
AKE07 zahájil tému Návrh opatrení na urýchlené vykonanie pozemkov...
Aktuálne: 4 roky
Konečne poriadny vládny materiál v tomto smere. Inak ako pozemkovými úpravami naše pozemkové vlastníctvo dokopy nedáme. Benefity sú aj pre samosprávy - či už poriadok pri výbere daní alebo zjednodušenie ...
AKE05 zahájil tému petičný výbor
Aktuálne: 4 roky
Obec chce spísať petíciu na opravu cesty III. triedy na VUC. Je vhodné aby  predseda a členovia výboru boli celé obecné zastupiteľstvo a členka petičného výboru  aj starostka obce?
AKE07 zahájil tému Sociálne balíčky
Aktuálne: 4 roky
Po dnešnom rokovaní koalície boli návrhy sociálnych opatrení presunuté na júnovú schôdzu NR SR - https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/511140-koalicni-lidri-rokuju-o-socialnych-opatreniach-aj-o-volbe-kandidatov-na-ustavnych-sudcov/
AKE07 zahájil tému Návrh na zvýšenie nezdaniteľnej časti základ...
Aktuálne: 4 roky
Na májovú schôdzu NR SR je opäť zaradený poslanecký návrh novely zákona o dani z príjmov - zvýšenie nezdaniteľnej časti základu dane ročne na daňovníka z 19,2-násobku životného minima na ...
AKE07 zahájil tému Návrh novely zákona o dani z príjmov
Aktuálne: 4 roky
Do pripomienkového konania bol vypustený návrh novely zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov.Z návrhu je možné identifikovať negatívny vplyv na rozpočty obcí, čo predkladateľ v doložke vplyvov ...
AKE07 zahájil tému Povinná školská dochádzka v materskej škole
Aktuálne: 4 roky
Do parlamentu prišiel poslanecký návrh zákona na zavedenie povinnej školskej dochádzke aj v jednom ročníku materskej školy - https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=7312
AKE07 zahájil tému Športové poukazy pre zamestnancov
Aktuálne: 4 roky
Na rokovanie NR SR bol predložený ďalší návrh zákona s dopadom na daň z príjmov - príspevky zamestnávateľa na športovú činnosť detí zamestnancov, ktoré nebudú predmetom dane z príjmov:https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=7325
AKE07 zahájil tému N8vrhy nových stavebných predpisov
Aktuálne: 4 roky
Do pripomienkového konania sa dostali návrhy dvoch nových zákonov (o územnom plánovaní a o výstavbe), ktoré majú ambíciu nahradiť súčasný zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ...
AKE07 zahájil tému Návrh zákona o poskytovaní dotácií na podporu...
Aktuálne: 4 roky
Do parlamentu ide vládny návrh zákona o poskytovaní dotácií na podporu rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky, na základe ktorého budú o. i. aj obce, združenia obcí a samosprávne kraje žiadať ...
AKE07 zahájil tému Zastavenie "starých exekúcií"
Aktuálne: 4 roky
Po rozsiahlom pripomienkovom konaní ako aj mnohých zásadných pripomienkach ministerstvo spravodlivosti predsa len predložilo na dnešné rokovanie vlády návrh zákona o skončení tzv. starých exekúcií. Mnohé rozpory ostali tak ako ...
AKE10 zahájil tému Poplatok za rozvoj
Aktuálne: 4 roky
Poplatok za rozvoj - rýchla informácia
AKE05 zahájil tému dlh obce a ŠFRB
Aktuálne: 4 roky
Mesto chce získať zo ŠFRB úver na prestavbu budovy na domov sociálnych služieb - domov dôchodcov  ( ŠFRB má taký produkt ) . Môže sa vzťahovať výnimka  podľa  par. 17  ...
AKE11 zahájil tému Novela zákona o dani z príjmov
Aktuálne: 4 roky
Na schôdzi NR SR, ktorá začne 26.03.2019, bude v I. čítaní prerokovaný iniciatívny návrh skupiny poslancov na novelu zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení ...
AKE05 zahájil tému obchodná spoločnosť zriadená mestom a verejné...
Aktuálne: 4 roky
SRO so 100 %-nou účasťou mesta chce vykonávať verejno-prospešné činnosti pre mesto  v oblasti správy verejnej  zelene , verejného osvetlenia,  miestne komunikácie -  dopravné značenie, zimná údržba .  Otázka znie ...
AKE05 zahájil tému Poplatok za komunálny odpad - vyrubovanie
Aktuálne: 4 roky
Dotazujú sa ma niektoré obce , ktoré majú zavedený množstevný zber ako majú postupovať v prípadoch, keď  občan býva v obci v domoch, ktoré nie sú ešte skolaudované, bývajú v ...
AKE10 zahájil tému Zostavenie návrhu rozpočtu v ISS CORA GEO
Aktuálne: 4 roky
Zostavenie návrhu rozpočtu v ISS CORA GEO
AKE07 zahájil tému Návrh zákona o zaručenej elektronickej fakturá...
Aktuálne: 4 roky
Pozor na návrh zákona o zaručenej elektronickej fakturácii, podľa ktorého budú fungovať aj verejní obstarávatelia a budú musieť prijímať zaručené elektronické faktúry:https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2019-19
AKE07 zahájil tému Informácia o možnostiach nakladania s majetkom ...
Aktuálne: 4 roky
Prešlo vládou - aké sú možnosti samospráv pri získavaní pozemkov od SSC a ŽSR:http://www.rokovanie.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=28063
AKE07 zahájil tému Návrh zákona o pedagogických zamestnancoch a od...
Aktuálne: 4 roky
Schválený dnes vládou:http://www.rokovanie.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=28082
AKE05 zahájil tému živnosť príspevkovej organizácie
Aktuálne: 4 roky
Nový hlavný kontrolor mesta  je presvedčený , že príspevková organizácia zriadená mestom musí mať zriadenú živnosť na činnosť prenajímania majetku zvereného do správy príspevkovej organizácii.  Máte k tejto problematike nejaké ...
AKE11 zahájil tému Podiely obcí a VÚC na výnose dani z príjmu FO ...
Aktuálne: 4 roky
Východiskové štatistické údaje a rozpočtované podiely obcí a VÚC na výnose dani z príjmu FO pre rok 2019 sú už zverejnené:http://finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=11911
AKE11 zahájil tému Pracovná ponuka - Združenie samosprávnych krajo...
Aktuálne: 4 roky
Združenie samosprávnych krajov SK8 sa profesionalizuje, do svojho tímu hľadá právnika (https://bit.ly/2NZZ8Z6) a riaditeľa sekretariátu (https://bit.ly/2OIfAT9). Viac informácií získate na priložených linkoch a na webe trnava-vuc.sk.
AKE07 zahájil tému Exekučná amnestia
Aktuálne: 4 roky
Tak už je na svete konkrétny návrh zákona k exekučnej amnestii:https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2018-763
AKE07 zahájil tému Návrh rozpočtového plánu Slovenskej republiky ...
Aktuálne: 4 roky
Môže to byť zaujímavé čítanie aj pre samosprávne rozpočty:http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=27856http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=27851
AKE11 zahájil tému Pozvánka na odbornú konferenciu Asociácie komun...
Aktuálne: 4 roky
Pozývame Vás na 46. odbornú konferenciu Asociácie komunálnych ekonómov SR na tému: Správne rozpočtové rozhodnutia obmedzujú riziká.Konferencia sa uskutoční v dňoch 18. – 19. 10. 2018 v Hoteli Holiday ...
AKE07 zahájil tému Plat zástupcu starostu a odmena sobášiacim
Aktuálne: 4 roky
Skupina poslancov predkladá návrh novely zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, podľa ktorého:- zástupca starostu, ktorý nie je dlhodobo uvoľnený zo zamestnania na výkon funkcie, bude mať nárok na ...
AKE07 zahájil tému Obedy zadarmo
Aktuálne: 4 roky
Tak legislatívny návrh je už na svete - https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=6996https://www.cas.sk/clanok/736315/obedy-pre-skolakov-zadarmo-fico-prezradil-kedy-sa-zacne-so-socialnym-opatrenim-strany-smer/
AKE11 zahájil tému Aktualizovaný manuál k obsahu finančných výka...
Aktuálne: 4 roky
Na webe MFSR je zverejnená verzia 1.04 manuálu k obsahu finančných výkazov. Táto verzia prináša nasledovné zmeny:doplnenie textu k prijatým zábezpekám - ako zábezpeky sa uvádzajú záväzky, ktoré vznikli z prijatých ...
AKE11 zahájil tému Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa...
Aktuálne: 4 roky
Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2019 je predložené do medzirezortného pripomienkového konaniahttps://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2018/619
AKE07 zahájil tému Návrh zmeny odstupného pre starostov a primátor...
Aktuálne: 4 roky
V legislatívnom procese je návrh novely zákona č. 253/1994 Z. z., podľa ktorej sa navrhuje: zvýšiť doterajšie násobky upravujúce výšku základného platu starostov a primátorov v závislosti od počtu obyvateľov ...
AKE09 zahájil tému Bezplatné stravné pre deti MŠ a ZŠ
Aktuálne: 4 roky
Dobrý deň, máte niekto bližšie informácie k zavedeniu bezplatného stravného pre deti v poslednom ročníku materských škôl a pre deti základných škôl? Podľa dostupných informácií by každé dieťa v prípade ...
AKE11 zahájil tému Nové kódy na prihlasovanie dohodárov-dôchodcov
Aktuálne: 4 roky
Ústredie Sociálnej poisťovne informuje o nových kódoch, pod ktorými budú zamestnávatelia prihlasovať, resp. odhlasovať dohodárov - poberateľov dôchodku pri príjme do 200 eur mesačne, ak pracujú na dohodu.Viac info v ...
AKE10 zahájil tému Dlhová služba - pomôcka
Aktuálne: 4 roky
Dlhová služba - pomôcka
AKE11 zahájil tému Podnikateľská činnosť obce v záverečnom úč...
Aktuálne: 4 roky
Ak máte príjmy z podnikateľskej činnosti, ako ste s nimi naložili pri usporiadaní prebytku rozpočtu pri spracovaní záverečného účtu? Vyčlenili ste kladný rozdiel medzi príjmami a výdavkami podnikateľskej činnosti z ...
AKE11 zahájil tému Koncepcia rozvoja garantovaných energetických sl...
Aktuálne: 4 roky
Koncepcia rozvoja garantovaných energetických služieb vo verejnej správe Slovenskej republiky je v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Poskytuje možnosti modernizácie a rekonštrukcie budov, technologických zariadení a realizácie iných opatrení, ktoré budú viesť k úspore ...
AKE07 zahájil tému Analýza stavu a návrh riešenia pozemkových úp...
Aktuálne: 4 roky
Možné pripomienkovať do 21.6.:https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2018/372My to určite pripomienkovať budeme, lebo je to zase len správa pre správu. Vysporiadať by to mal štát a prísť s návrhom konkrétnych riešení.
AKE11 zahájil tému IOM - bankové účty a rozpočtové položky
Aktuálne: 4 roky
Pekný deň kolegovia,chcem vás poprosiť o vaše skúsenosti s aplikáciou služieb IOM v praxi:1. vediete prijaté poplatky z IOM na samostatnom bankovom účte? a vediete osobitne správny poplatok (príjem štátu) od ...
AKE10 zahájil tému Štátna pomoc
Aktuálne: 4 roky
Štátna pomoc
AKE10 zahájil tému Metodická pomôcka Slovenskej komory audítorov ...
Aktuálne: 4 roky
Metodická pomôcka Slovenskej komory audítorov pre samosprávu
AKE07 zahájil tému Návrh novely zákona o finančnej kontrole
Aktuálne: 5 rokov
Možné pripomienkovať do 31.5.https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2018-313
AKE07 zahájil tému NOvý zákon o hazarných hrách
Aktuálne: 5 rokov
Návrh nového zákona je možné pripomienkovať do 14.6.:https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2018-312
AKE07 zahájil tému Novela zákona o verejnom obstarávaní
Aktuálne: 5 rokov
Pomerne zásadná novela zákona o verejnom obstarávaní, ktorej návrh je možné pripomienkovať do 1.6.https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2018-284
AKE07 zahájil tému GDPR
Aktuálne: 5 rokov
Nástup novej legislatívy v oblasti ochrany osobných údajov (pre mestá a obce)http://www.epi.sk/odborny-clanok/nastup-novej-legislativy-v-oblasti-ochrany-osobnych-udajov-pre-mesta-a-obce.htm
AKE04 zahájil tému Prepočet odbornej praxe - pomôcka pre mzdárky
Aktuálne: 5 rokov
Prikladám ako pomôcku pre mzdárky tabuľku na prepočet odbornej praxe (horná časť je na 2/3 a dolná na 1/3), tabuľku som zabezpečil proti náhodnému vymazaniu vzorca. Tabuľka je zjednodušená a uvažuje ...
AKE144 zahájil tému Manuály k obsahu finančných výkazov 2018 verzi...
Aktuálne: 5 rokov
http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=9405(pri rolovaní smerom nadol sa dostanete k odkazom na prílohy)
AKE10 zahájil tému Novela zákona o obecnom zriadení - odmeny poslan...
Aktuálne: 5 rokov
Novela zákona o obecnom zriadení - odmeny poslancov § 25 ods. 8 zákona 369/1990 Zb.
AKE07 zahájil tému Odhŕňanie chodníkov po novom
Aktuálne: 5 rokov
Už riešite novú zákonnú povinnosť https://byvanie.pravda.sk/peniaze-a-paragrafy/clanok/462408-ludia-uz-nebudu-musiet-odpratavat-sneh-z-obecnych-chodnikov/?Viete vyčísliť, koľko vás to bude stáť navyše?
AKE07 zahájil tému Návrh Opatrenia Ministerstva financií Slovenskej...
Aktuálne: 5 rokov
https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2018/73
AKE07 zahájil tému Dotácie na prenesený výkon štátnej správy
Aktuálne: 5 rokov
OZNÁMENIEMinisterstva dopravy a výstavby Slovenskej republikyMinisterstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky podľa § 8a zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých ...
AKE35 zahájil tému stratová mestská sro
Aktuálne: 5 rokov
Mám dotaz. Nemá niekto skúsenosti so zmenou právnej formy stratovej mestskej sro na príspevkovú organizáciu ? Aké sú výhody a nevýhody a aké procesné úkony je treba realizovať?Ďakujem za informácieChalupský
AKE10 zahájil tému Jarná konferencia AKE SR
Aktuálne: 5 rokov
Jarná konferencia AKE SR v termíne 17.05-18.05.2018
AKE144 zahájil tému Výkazy FIN v roku 2018 + manuál k obsahu finanč...
Aktuálne: 5 rokov
Ahojte, posielam info k výkazom FIN v roku 2018:Posielam Vám informáciu o vydaní Opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 19. decembra 2017 č. MF/017353/2017-352, ktorým sa ustanovuje usporiadanie, obsahové vymedzenie, ...
AKE07 zahájil tému Dotácie na prenesený výkon štátnej správy
Aktuálne: 5 rokov
Návrh opatrenia Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky z ...... 2018, ktorým sa mení výnos Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky z 21. decembra 2010 č. 20786/2010-SRVS/z.54145-M o ...
AKE07 zahájil tému Pripravovaná novela zákona o finančnej kontrole
Aktuálne: 5 rokov
Vyšla informácia, že sa bude novelizovať zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole.Ešte nie je zverejnený konkrétny návrh, len oznámenie, ale už teraz je možné zasielať námety/vyjadrenie do 5.3. ...
AKE144 zahájil tému Používanie kódov zdrojov 71 a 72 v roku 2018
Aktuálne: 5 rokov
Ahojte, otváram tému týkajúcu sa obcí, ktorých rozpočty obsahujú aj príjmy a výdavky preddavkových organizácií, napr. materských škôlok, ktoré nie sú samostatnými subjektmi. Aké kódy zdrojov používate pri klasifikovaní RK ...
AKE07 zahájil tému Veľká novela zákona o obecnom zriadení
Aktuálne: 5 rokov
Parlamentom schválené znenie veľkej novely zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, je to teraz u prezidenta:http://www.nrsr.sk/web/Dynamic/Download.aspx?DocID=448566
AKE74 zahájil tému Príspevky neverejným poskytovetľom sociálnych ...
Aktuálne: 5 rokov
Úpravou zákona č. 448/2008 o sociálnych službách - v par. 75 bola mestám a obciam udelená povinnosť poskytovať finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejným poskytovateľom soc. služieb. Stretli ...
AKE35 zahájil tému Dotácia na kapitálové výdavky
Aktuálne: 5 rokov
Môže mesto svojej 100% s.r.o. poskytnúť dotáciu na kapitálové výdavky? Jedná sa o nákup vozidiel a strojného vybavenia.
AKE10 zahájil tému Ing. Urbanová - materiály z AKE SR 11/2017
Aktuálne: 5 rokov
Materiály z AKE SR 11/2017 od Ing. Urbanovej - 583/2004, 523/2004, ROPO, Vzor Príkazného listu pre RO 
AKE10 zahájil tému Zadĺženosť miest a obcí SR
Aktuálne: 5 rokov
Zadĺženosť miest a obcí - článok
AKE07 zahájil tému Novela zákonov - koniec predkladaniu LV a iných ...
Aktuálne: 5 rokov
V súlade s víziou vicepremiéra Pellegriniho by mala skončiť prax úradov, vyžadujúca od účastníkov konaní listy vlastníctva, výpisy z OR a pod.Návrh zákona je tu https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2017-783 . Vo ...
AKE10 zahájil tému Novela zákona 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozv...
Aktuálne: 5 rokov
Novela zákona 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania
AKE11 zahájil tému E-Government v praxi
Aktuálne: 5 rokov
Kolegovia, podeľte sa s nami o svoje skúsenosti s e-governmentom:Stretávate sa v praxi s uplatňovaním e-governmentu? Napr. v oblasti miestnych daní, ...?Zverejňujete dokumenty na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET)?S akými ...
AKE07 zahájil tému Nariadenie vlády, ktorým sa mení nariadenie vl...
Aktuálne: 5 rokov
Návrh novely nariadenia vlády je možné pripomienkovať do 7.11.:https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2017/714
AKE07 zahájil tému Novela infozákona v pripomienkovom konaní
Aktuálne: 5 rokov
Je možné pripomienkovať návrh novely infozákona:http://www.justice.gov.sk/Stranky/aktualitadetail.aspx?announcementID=2248https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2017-678
AKE07 zahájil tému Rozdeľovanie výnosu dane z príjmov územnej sam...
Aktuálne: 5 rokov
Do 22.9. je možné podať vyjadrenie k predbežnej informácii o návrhu nariadenia vlády, ktorým sa má zmeniť nariadenie č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve:https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2017/197
AKE07 zahájil tému Koncepcia mestského rozvoja Slovenskej republiky ...
Aktuálne: 5 rokov
Materiál možné pripomienkovať do 2.10.:https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2017/646
AKE11 zahájil tému Jesenná konferencia AKESR
Aktuálne: 5 rokov
Prezidentka Asociácie komunálnych ekonómov Ing. Eva Balážová dáva do pozornosti informáciu o termíne konania jesennej konferencie, ktorá sa uskutoční v dňoch 2. - 3. novembra 2017 v hoteli ...
AKE07 zahájil tému Založenie právnej sekcie AKE SR
Aktuálne: 5 rokov
Ahojte,AKE SR je v súčasnosti platforma prakticky pre komunálnych ekonómov (rozpočtárov, účtovníkov...).Je však škoda nevyužiť členský potenciál asociácie aj na rozšírenie o ďalšiu oblasť. Podľa informácií "služobne starších" už takéto ...
AKE10 zahájil tému Smutná správa
Aktuálne: 5 rokov
Smutná správa
AKE10 zahájil tému Predčasné splatenie úverov ŠFRB
Aktuálne: 5 rokov
Predčasné splatenie úverov ŠFRB
AKE07 zahájil tému Novela zákona o obecnom zriadení v pripomienkovo...
Aktuálne: 5 rokov
Do medzirezortného pripomienkového konania sa dostal návrh novely zákona o obecnom zriadení, ktorý je možné pripomienkovať do 20.7.:https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2017-515
AKE07 zahájil tému Návrh pilotnej podpory projektov experimentálneh...
Aktuálne: 5 rokov
http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=26646
AKE10 zahájil tému Materiál na rokovanie Rady ZMOS 27.06.-28.06.2017
Aktuálne: 5 rokov
Materiál na rokovanie Rady ZMOS 27.06.-28.06.2017
AKE07 zahájil tému Nový zákon o ochrane osobných údajov na pripom...
Aktuálne: 5 rokov
Do 6.7. je možné pripomienkovať návrh úplne nového zákona o ochrane osobných údajov:https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2017-453
AKE10 zahájil tému Bezplatné testovanie správy pohľadávok
Aktuálne: 6 rokov
Bezplatné testovanie správy pohľadávok
AKE10 zahájil tému Financovanie školstva - otázky a odpovede
Aktuálne: 6 rokov
Financovanie školstva - otázky a odpovede
AKE10 zahájil tému Novela zákon o DPH
Aktuálne: 6 rokov
Je možné pripomienkovať návrh novely o DPH
AKE07 zahájil tému MOžné pripomienkovať návrh novely zákona o od...
Aktuálne: 6 rokov
https://domov.sme.sk/c/20542905/novela-zakona-o-odpadoch-je-v-pripomienkovom-konani.htmlhttps://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2017/384
AKE07 zahájil tému Vláda plánuje podporovať výstavbu štartovací...
Aktuálne: 6 rokov
A mali by tam byť aj dotácie na obstaranie pozemku...https://ekonomika.sme.sk/c/20541257/opatrenia-motivuju-sukromnych-investorov-k-vystavbe-najomnych-bytov.htmlhttp://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=26428http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=26567
AKE10 zahájil tému Novela zákona o miestych daniach a poplatku
Aktuálne: 6 rokov
Novela zákona o miestnych daniach a poplatku
AKE07 zahájil tému Návrh novely zákona o účtovníctve
Aktuálne: 6 rokov
Pozor na pripravovanú novelu zákona o účtovníctve - https://spravy.pravda.sk/ekonomika/clanok/430132-archivaciu-uctovnych-dokladov-chce-kazimir-predlzit-z-5-na-10-rokov/Pripomienkovať možno do 7.6. - https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2017/356
AKE10 zahájil tému Rozpočtová klasifikácia - zmena od 01.01.2018
Aktuálne: 6 rokov
Rozpočtová klasifikácia - zmena od 01.01.2018
AKE10 zahájil tému Zúčtovanie finančných vzťahov so ŠR za rok 2...
Aktuálne: 6 rokov
Pokyn na zúčtovanie finančných vzťahov za rok 2016
AKE10 zahájil tému Preplatky z preneseného výkonu štátnej správy
Aktuálne: 6 rokov
Preplatky z preneseného výkonu štátnej správy
AKE10 zahájil tému ZMOS-materiál k ZFK
Aktuálne: 6 rokov
ZMOS-materiál k ZFK
AKE07 zahájil tému Register partnerov verejného sektora
Aktuálne: 6 rokov
Dajte si pozor na nové povinnosti ohľadom registra partnerov verejného sektora podľa nového zákona - https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2016/315/20170224Oproti dovtedajším povinnostiam v súvislosti s registrom konečných užívateľov výhod sa okruh povinných subjektov aj povinností významne ...
AKE07 zahájil tému Pripravuje sa novela zákona o obecnom zriadení!
Aktuálne: 6 rokov
MV SR zverejnilo predbežnú informáciu o príprave novely zákona o obecnom zriadení - https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2017/112Pripomienkovať/podávať vyjadrenia je možné do 16.5.
AKE11 zahájil tému Pozvánka na konferenciu a VZ AKESR
Aktuálne: 6 rokov
Milé kolegyne, kolegovia,v dňoch 18.-19. máj 2017 sa bude konať 43. odborná konferencia a valné zhromaždenie Asociácie komunálnych ekonómov SR. Pozvánku s programom a organizačnými pokynmi nájdete v priloženom súbore.Tešíme ...
AKE49 zahájil tému Poskytovanie dotácií z rozpočtu obce
Aktuálne: 6 rokov
Dobrý deň, týmto vás žiadame o stanovisko, respektíve postup, ktorý používate k nasledovnej veci: V súvislosti s poskytovaním dotácii z rozpočtu mesta podľa zákona č. 583/2004 Z. z o ...
AKE01 zahájil tému Info pre členov AKE SR
Aktuálne: 6 rokov
Informácie o mieste a čase konania najbližšej konferencie.
AKE51 zahájil tému úschova cenných vecí v ZOS
Aktuálne: 6 rokov
Chcela by som požiadať o informáciu, ak má obec, mesto zriadené Zariadenie opatrovateľskej služby, či uschované cenné vecí klientov ZOS v zariadení na základe "Zmluvy o úschove vecí" (finančná hotovosť, ...
AKE10 zahájil tému Výbor pre audit
Aktuálne: 6 rokov
Výbor pre audit
AKE10 zahájil tému Neštátne školské zariadenia
Aktuálne: 6 rokov
Neštátne školské zariadenia - výkony kontrol
AKE07 zahájil tému Elektronická komunikácia
Aktuálne: 6 rokov
Ako fungujete s elektronickou komunikáciou k sebe a od seba do elektronických schránok? S akými problémami sa stretávate?
AKE07 zahájil tému Protischránkový zákon je už účinný
Aktuálne: 6 rokov
Pozor na nový protischránkový zákon, účinný od 1.2.2017 - už sa to netýka len verejného obstarávania!http://www.justice.gov.sk/Stranky/Registre/Dalsie-uzitocne-zoznamy-a-registre/RPVS/Uvod.aspx
AKE07 zahájil tému Správne konanie obce pri porušení finančnej di...
Aktuálne: 6 rokov
Má niekto z vás skúsenosť s vykonaním správneho konania, kde je obec/mesto v pozícii správneho orgánu pri ukladaní odvodu za porušenie finančnej disciplíny?
AKE07 zahájil tému Novela infozákona
Aktuálne: 6 rokov
Do 6.12. je možné pripomienkovať predbežnú informáciu o tom, že sa plánuje novela infozákona:https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2016/191
AKE07 zahájil tému Elektronizácia katastra
Aktuálne: 6 rokov
Do MPK vyšla informácia (https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2016/181) , že sa bude novelizovať katastrálny zákon z týchto dôvodov:"Pripravovaný návrh zákona predstavuje základné a nevyhnutné kroky súvisiace s realizáciou projektu „Operačný program informatizácia spoločnosti ...
AKE07 zahájil tému Rozpočtová klasifikácia - pripomienkovanie náv...
Aktuálne: 6 rokov
Názov materiálu: Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z...2016 č. MF/019194/2016-421, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2004 č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová ...
AKE01 zahájil tému Výnos DPFO
Aktuálne: 6 rokov
Orientačný výpočet DPFO pre mestá a obce na rok 2017
AKE07 zahájil tému Návrh novely zákona o miestnom poplatku za rozvo...
Aktuálne: 6 rokov
Koaliční poslanci MOST-HÍD predložili návrh na zmenu zákona o miestnom poplatku za rozvoj.Podstatou návrhu je vylúčenie tzv. zatepľovačiek (a iných rekonštrukcií, údržby...) z pôsobnosti poplatku za rozvoj. Ide asi o ...
AKE07 zahájil tému Údaje o rozpočte VS a štátnom rozpočte
Aktuálne: 6 rokov
Ako dnes na konferencii AKE SR informoval JUDr. Jozef Mikš, MF SR spustilo stránku http://www.rozpocet.sk/Cieľom tohto portálu je nielen zobrazovať samotný rozpočet verejnej správy, ale aj vysvetliť proces jeho zostavovania ...
AKE07 zahájil tému Návrh zmeny nariadenia vlády č. 630/2008 Z. z.,...
Aktuálne: 6 rokov
Cieľom návrhu nariadenia vlády je skvalitnenie prideľovania normatívnych príspevkov zriaďovateľom škôl a štátnych školských zariadení určených na účely osobných nákladov i prevádzkových nákladov škôl a štátnych školských zariadení. Navrhované zmeny ...
AKE07 zahájil tému 15 mil. € navyše na nájomné bývanie
Aktuálne: 6 rokov
Podpredseda ZMOS dnes informoval o navýšení prostriedkov štátu na rozvoj nájomného bývania.
AKE10 zahájil tému Návrh nariadenia vlády SR č. 668/2004 Z. z. o ...
Aktuálne: 6 rokov
Návrh nariadenia vlády SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu DP - medzirezortné pripomienkovanie
AKE51 zahájil tému nájom za hrobové miesta
Aktuálne: 6 rokov
Od 1.1.2017 by mala nášmu mestu robiť správcu cintorínov naša príspevková organizácia (je platcom DPH).Do konca roka robí správcu súkromná obchodná spoločnosť. Táto spoločnosť robila nájomné zmluvy na hrobové miesta ...
AKE10 zahájil tému Hedging (hedžing) úrokovej sadzby
Aktuálne: 6 rokov
Hedging (hedžing) úrokovej sadzby
AKE11 zahájil tému Pozvánka na konferenciu AKE SR
Aktuálne: 6 rokov
Kolegyne, kolegovia,v dňoch 19.-21.10.2016 sa bude konať naša už 42. odborná konferencia, ktorá bude zároveň výročná z príležitosti 20 rokov fungovania našej asociácie. Tešíme sa na stretnutie.Rada AKE SR
AKE51 zahájil tému koncesná zmluva rozpočtová položka (verejné o...
Aktuálne: 6 rokov
Naše mesto chce formou koncesie zabezpečiť modernizáciu, prevádzku a riadnu údržbu sústavy verejného osvetlenia.Vieme predpokladanú hodnotu zákazky. Zmluvný vzťah by mal trvať 20 rokov a je určená maximálna ročná ...
AKE11 zahájil tému POPLATOK ZA ROZVOJ
Aktuálne: 6 rokov
Dotazník AKE SR k miestnemu poplatku za rozvojhttps://goo.gl/forms/kIQp0E6gzceJnkFo2
AKE07 zahájil tému Sociálna poisťovňa organizuje SEMINÁRE PRE SAM...
Aktuálne: 6 rokov
Sociálna poisťovňa organizuje sériu bezplatných odborných seminárov pre samosprávy.Pozvánky sú uverejnené podľa pobočiek Sociálnej poisťovne.http://www.socpoist.sk/aktuality-socialna-poistovna-organizuje-seminare-pre-samospravy/48412s62608c
AKE07 zahájil tému Opatrenie Ministerstva financií, ktorým sa ustan...
Aktuálne: 6 rokov
Návrh, ktorý je možné pripomienkovať do 10.10.:https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2016-889
AKE10 zahájil tému Medzirezortné pripomienkové konanie - minimálna...
Aktuálne: 6 rokov
Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2017.
AKE10 zahájil tému Návrh rozpočtu v ISS
Aktuálne: 6 rokov
Zostavovanie návrhu rozpočtu v ISS - Cora geo
AKE10 zahájil tému Majetok obcí a PO, RO
Aktuálne: 6 rokov
Zverenie majetku mesta, obce do správy PO, RO 
AKE10 zahájil tému Transfer peňazí pre volebné obvody
Aktuálne: 6 rokov
Transfer peňazí pre poslancov vo volebných obvodoch z rozpočtu mesta 
AKE01 zahájil tému Metodické usmernenie k finančnej kontrole
Aktuálne: 6 rokov
Milé kolegyne a kolegovia V prílohe Vám posielam metodické usmernenie sekcie auditu a kontroly Ministerstva financií SR č. MF/010871/2016 - 1411 k finančnej kontrole vykonávanej podľa zákona č. ...
AKE07 zahájil tému Návrh novely vyhlášky o dotáciách na obstaran...
Aktuálne: 6 rokov
Návrh novely vyhlášky o dotáciách na obstaranie nájomného bytu je možné pripomienkovať do 6.9.2016:https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2016-812Výcuc z predkladacej správy:Od 1. januára 2016 sa zmenili tepelnotechnické požiadavky na nové ...
AKE07 zahájil tému Pozemkové úpravy v rómskych osadách
Aktuálne: 6 rokov
MPRVSR bude novelizovať zákon o pozemkových úpravách. Malo by ísť o rozšírenie dôvodov PÚ o vysporiadanie pozemkov pod rómskymi osadami a v hospodárskych dvoroch bývalých JRD.Pripomienky k predbežnej informácii je ...
AKE10 zahájil tému Výkaz dane z nehnuteľnosti - nahrávanie do RIS...
Aktuálne: 6 rokov
Výkaz dane z nehnuteľnosti - nahrávanie do RIS.SAM
AKE07 zahájil tému Návrh novely zákona o sociálnych službách - d...
Aktuálne: 6 rokov
Navrhované zmeny v detských jasliach je možné pripomienkovať do 26.8.:https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2016-537
AKE07 zahájil tému Návrh novely zákona o športe
Aktuálne: 6 rokov
Možné pripomienkovať do 26.8.2016:https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2016-787
TS ADMIN4 zahájil tému Príloha xlsx, docx
Aktuálne: 6 rokov
Hromadné prikladanie xlsx, docx
AKE04 zahájil tému Podkladové materiály k príprave rozpočtu SR do...
Aktuálne: 6 rokov
Prikladám podkladové materiály k príprave rozpočtu SR dotýkajúce sa miest a obcí tak, ako boli dňa 26.07.2016 predstavené Únii miest Slovenska na oficiálnom rokovaní s MF SR.Makro-dane_cash-a-ESA.docx
AKE07 zahájil tému Skúsenosti s uplatňovaním zákona č. 66/2009 Z...
Aktuálne: 6 rokov
Aké máte skúsenosti s uplatňovaním zákona č. 66/2009 Z.z. o niektorých opatreniach pri majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce a vyššie územné celky? Pomohlo vám ...
AKE07 zahájil tému Holandsko chce Slovensku pomôcť s cyklodopravou
Aktuálne: 6 rokov
http://ekonomika.sme.sk/c/20207741/holandsko-chce-slovensku-pomoct-s-cyklodopravou.htmlNo, som zvedavý. V Holandsku asi nepoznali pojem "roztrieštené vlastníctvo pozemkov pod cyklostrasy"... pritom to vidím ako najväčšiu prekážku reálneho budovania cyklotrás u nás.
AKE07 zahájil tému Verejné obstarávanie a výber exekútora
Aktuálne: 6 rokov
Ani aktuálny zákon o verejnom obstarávaní o tom nehovorí, ale stále podľa mňa možno použiť toto metodické usmernenie ÚVO https://www.google.sk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwjdjKL9ytzNAhVIuxQKHdfYDZYQFggyMAE&url=https%3A%2F%2Fwww.uvo.gov.sk%2Fmetodicke-usmernenia-zakon-c-252006-z-z%2Fdocument%2F11575&usg=AFQjCNHTuYzE-E97LDfLPcgEk_mPHNXMNA&bvm=bv.126130881,d.bGg&cad=rjaPodľa neho vo všeobecnosti trovy exekúcie uhrádza povinný a výška odmeny exekútora ...
AKE07 zahájil tému Pripomienkovanie legislatívy
Aktuálne: 6 rokov
Každú novú vec (návrhy právnych predpisov, ale aj rôzne koncepcie, správy atď.), čo sa objaví v medzirezortnom pripomienkovom konaní (https://www.slov-lex.sk/vyhladavanie-legislativneho-procesu?filter=1) je možné pripomienkovať prostredníctvom tohto elektronického portálu. Je to dobrá ...
AKE07 zahájil tému Novinka - elektronický platobný rozkaz
Aktuálne: 6 rokov
MS SR predstavilo do pripomienkového konania návrh zákona o tzv. upomínacom konaní. Ide de facto o elektronický platobný rozkaz v žalobách na peňažné plnenie, podávaný a vybavovaný elektronicky. Súdny poplatok ...
AKE07 zahájil tému Náhodné prideľovanie exekútorov
Aktuálne: 6 rokov
Do pripomienkového konania sa dostal návrh novely Exekučného poriadku, kde najdôležitejším bodom bude, že exekútorov si už nebude vyberať oprávnený, ale bude ich prideľovať náhodne súd.Možné pripomienkovať do 22.7.:https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2016-695
AKE07 zahájil tému Usmernenie MV SR - hlavný kontrolór a rokovací ...
Aktuálne: 6 rokov
Zaujímalo nás:1. v akom rozsahu môže HK kontrolovať obchodné spoločnosti mesta2. či môžu poslanci v rokovacom poriadku MZ obmedziť opätovné podávanie návrhov (analogicky ako v NR SR)
AKE07 zahájil tému Usmernenie MV SR - hlasovania a zápisnice z MZ
Aktuálne: 6 rokov
Usmernenie z MV SR ohľadom prijatých uznesení MZ a spôsobe ich zápisu
AKE10 zahájil tému MPK - Zákony č. 523/2004, 583/2004
Aktuálne: 6 rokov
Ahojte preposielam informáciu Dobrý deň, dňom 29.06.2016 začalo medzirezortné pripomienkové konanie k materiálu Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej ...
AKE10 zahájil tému Dokumentácia k transferovému oceňovaniu
Aktuálne: 6 rokov
Vzor dokumentácie k transferovému oceňovaniu
AKE11 zahájil tému FINANČNÉ VÝKAZY A PLNENIE ROZPOČTU
Aktuálne: 6 rokov
Prosím Vás o inšpiráciu, akým spôsobom si sledujete plnenie rozpočtu za mesto (obec) s rozpočtovými organizáciami po zmene vo FIN1-12 od začiatku roka?
AKE65 zahájil tému Plavecké výcviky na školách
Aktuálne: 7 rokov
Spôsob financovania plaveckých výcvikov
AKE73 zahájil tému Rozpočtová položka
Aktuálne: 7 rokov
Nenávratná investičná dotácia poskytnutá pre 100% dcérsku spoločnosť- rozpočtová položka
AKE71 zahájil tému Rozpočtová položka
Aktuálne: 7 rokov
Koncepcia tepelného hospodárstva mesta - rozpočtová položka
PRISPIEVATEL A zahájil tému Odchodné, odstupné
Aktuálne: 7 rokov
Odchodné, odstupné pri skončení funkcie zástupcu primátora
AKE04 zahájil tému Predpoklad DPFO 2016
Aktuálne: 7 rokov
Informácia o predpokladanom vývoji DPFO podľa jednotlivých mesiacov od IFP
AKE40 zahájil tému Daň za psa
Aktuálne: 7 rokov
Pozdravujem všetkých a mám 3 otázočky, na ktoré prosím krátku, rýchlu odpoveď : 1. Daň za psa v RD:  ...
AKE51 zahájil tému Informačné centrum - ERP
Aktuálne: 7 rokov
Povinnosť mať registračnú pokladnicu v informačnom centre
AKE56 zahájil tému Školské stravovanie
Aktuálne: 7 rokov
Financovanie detí ZŠ v inom ako vlastnom zariadení
AKE28 zahájil tému Plat za rok 2015
Aktuálne: 7 rokov
Štatistický úrad SR zverejnil priemernú výšku mesačnej mzdy v hospodárstve za rok 2015
PRISPIEVATEL A zahájil tému Podielové dane
Aktuálne: 7 rokov
nahlásenie nového čísla bankového účtu
AKE52 zahájil tému Zálohové fakúry
Aktuálne: 7 rokov
Zálohové faktúry a preddavky v samospráve
AKE65 zahájil tému RIS.SAM
Aktuálne: 7 rokov
nahrávanie do RIS.SAM-u
AKE54 zahájil tému Rekonštrukcia osvetlenia
Aktuálne: 7 rokov
Rekonštrukcia verejného osvetlenia v meste
PRISPIEVATEL A zahájil tému Finančná kontrola a neštátne školské zariade...
Aktuálne: 7 rokov
Výkon AKKO u neštátnych školských zariadení
AKE04 zahájil tému Finančná kontrola
Aktuálne: 7 rokov
Výkon finančnej kontroly v samospráve 
AKE04 zahájil tému DHP SAMOZDANENIE
Aktuálne: 7 rokov
DPH SAMOZDANENIE pri opravách výťahov
AKE11 zahájil tému VZN
Aktuálne: 7 rokov
DISKUSIA AKE:
Tím E - komunal zahájil tému Súbeh pracovných pomerov
Aktuálne: 7 rokov
Prosím o radu, jeden zamestnanec popri hlavnom pracovnom pomere uzatvorí aj vedľajší PP u toho istého zamestnávateľa - obce. Ako mám postupovať - čo sa mení v porovnaní ...
Tím E - komunal zahájil tému Softvér na spracovanie miezd
Aktuálne: 7 rokov
Prosím Vás, aké máte skúsenosti s Vašim softvérom na spracovanie miezd?
Tím E - komunal zahájil tému ​Samozdanenie DPH - stavebné práce
Aktuálne: 7 rokov
Naša obec je na podnikateľskej činnosti platiteľom DPH. V zmysle manuálu MFSR pre samosprávy k tuzemskému samozdaneniu DPH, v prípade dodania stavebných prác dodávateľ vystaví faktúru od 1.1.2016 ...
Tím E - komunal zahájil tému Kódy zdrojov ZŠ
Aktuálne: 7 rokov
ZŠ obdržala finančné prostriedky od NÚCEM na refundáciu mzdových výdavkov pre pedagogických pracovníkov. Na základe oznámenia NÚCEM má byť použitie FP zúčtované s kódom zdroja 11T1 /85% ...
AKE49 zahájil tému Nájom v školách
Aktuálne: 7 rokov
Vlastný príjem základnej školy - nájom
AKE20 zahájil tému Kapitálové výdavky
Aktuálne: 7 rokov
Mám jednu prosbu, je podľa Vás výdavok na „Program rozvoja obce – mesta“ (PHSR) presahujúci hranicu 2400 € kapitálovým výdavkom? Ďakujem za reakciu.
AKE04 zahájil tému Nový spôsob komunikácie.
Aktuálne: 7 rokov
Nový spôsob komunikácie zodpovedá novým trendom.
AKE04 zahájil tému Recyklačný fond
Aktuálne: 7 rokov
Recyklačný fond a kódy zdrojov 
AKE40 zahájil tému Sadzby dane za psa
Aktuálne: 7 rokov
poprosím infromáciu o sadzbách dane za psa. Ďakujem. Zvolen: byt 50 eur, RD 20 eur
AKE08 zahájil tému „Sociálny taxík“
Aktuálne: 7 rokov
Zdravím všetkých.Chcem poprosiť kolegov, ktorí riešili problematiku prepravy občanov – tzv. „sociálny taxík“, o informácie v tejto oblasti:akým spôsobom zabezpečujú túto službu – mesto, alebo cez svoju organizáciu, resp. tretí ...
AKE42 zahájil tému Podielové dane 2016
Aktuálne: 7 rokov
Prajem pekný deň, možno už tieto informácie máte, ale pre istotu posielam.„Vážení predstavitelia miestnej územnej samosprávy,napriek tomu, že NR SR schváli návrh štátneho rozpočtu a rozpočtov verejnej správy na roky ...
AKE33 zahájil tému Predajné automaty
Aktuálne: 7 rokov
Vzhľadom k tomu, že pripravujeme v Meste Trnava zaviesť výber dane za predajné automaty, prosím Vás o odpoveď k otázkam, na ktoré v prípade, že máte zavedenú ...
AKE53 zahájil tému Poplatok za odpad po zmene zákona
Aktuálne: 7 rokov
Dobrý deň, poprosím o informáciu, či ste už riešili zmenu zákona č. 582/2004 Z. z. k 1.1.2016 vo vzťahu k zavedeniu množstvového zberu drobného stavebného odpadu a ...
AKE44 zahájil tému Úver príspevkovej organizácii
Aktuálne: 7 rokov
Prajem pekný deň, mám dotaz, ak má niekto skúsenosť, či si môže príspevková organizácia zobrať úver, ktorý bude splácať z výnosu jej hospodárenia.
PRISPIEVATEL A zahájil tému Školstvo_PPŽ
Aktuálne: 7 rokov
Chcem sa opýtať aký koeficient dávate do rozpočtu 2016 pre školské zariadenia? 65?
zahájil tému Správne poplatky
Aktuálne: 7 rokov
Dobrý deň prajem! Obraciam sa na Vás, na kolegov, o radu pri vydávaní potvrdenia o nedoplatku na daniach, ktoré spravujú obce a to v tom smere, či sa pri vydávaní ...
AKE04 zahájil tému Zmena rozpočtu
Aktuálne: 7 rokov
Dobrý deň všetkým, preposielam odpoveď MFSR k otázke k zmene rozpočtu, ktorú sme riešili v Kežmarku.Prikladám aj našu otázku:„Mesto Kežmarok uskutočnilo zmenu rozpočtu, pričom súčasťou zmeny rozpočtu bol aj presun ...
AKE04 zahájil tému Dotazník AKE
Aktuálne: 7 rokov
Pekný deň všetkým, v mene našej prezidentky Evy Balážovej vám preposielam dotazníky ku konferencii AKE SR. Poprosím o vyplnenie a zaslanie na moju mailovú adresu.ĎakujemKtorá téma konferencie Vás zaujala najviac?Aké ...
PRISPIEVATEL A zahájil tému DOTÁCIA ALEBO ZVÝŠENIE ZI?
Aktuálne: 7 rokov
Prosím Vás o radu ohľadne 100% s.r.o., ktorej sme zakladateľom.  Nutne potrebuje obnoviť techniku - pracovné stroje, na ktoré nemá vlastné zdroje. Je výhodné poskytnúť im z mesta dotáciu v ...
PRISPIEVATEL A zahájil tému POTVRDENIE O NEDOPLATKU NA DANIACH
Aktuálne: 7 rokov
Obraciam sa na Vás, na kolegov, o radu pri vydávaní potvrdenia o nedoplatku na daniach, ktoré spravujú obce a to v tom smere, či sa pri vydávaní týchto potvrdení vyberá správny poplatok podľa zákona ...
PRISPIEVATEL A zahájil tému STRAVOVANIE PRIMÁTOROV A STAROSTOV
Aktuálne: 7 rokov
Rada by som spýtala, ako riešite stravovanie primátorov a starostov, či majú nárok na stravné lístky, ak áno, či to máte podchytené vo vnútornej smernici, prípadne v kolektívnej zmluve. Lebo z hľadiska zákona, ...
PRISPIEVATEL A zahájil tému SPOLUFINANCOVANIE A KÓDY ZDROJOV NA PRELOME ROKOV
Aktuálne: 7 rokov
obraciam sa na Vás s prosbou o radu. V minulom roku sme realizovali projekt cez PSK v rámci Programu cezhraničnej spolupráce PL - SK programové obdobie 2007-2013. Percento spolufinancovania bolo ...
PRISPIEVATEL A zahájil tému ROZPOČET PRI NEDODRŽANÍ HRANICE HDP
Aktuálne: 7 rokov
Aký rozpočet zostaviť pri nedodržaní hranice – HDP – zákon o rozpočtovej zodpovednosti?
AKE62 zahájil tému Platobná karta
Aktuálne: 7 rokov
Používanie bankovej platobnej karty 
AKE56 zahájil tému Energetický audit
Aktuálne: 7 rokov
Dobrý deň milé kolegyne a kolegovia,chcela by som sa poradiť, ako ste sa zhostili zabezpečenia energetického auditu, v zmysle zákona 321/2014. Pokiaľ som to správne pochopila, potom by sa takýto ...
AKE56 zahájil tému Reštrukturalizácia úverov
Aktuálne: 7 rokov
Dobrý deň, hľadám vzor k reštrukturalizácii úverov.
AKE01 zahájil tému Konferencia AKE
Aktuálne: 7 rokov
Mile kolegyne, kolegovia, pomaly sa konci cas letnych dovoleniek a ja verim, ze ste si stihli trochu aj oddychnut od kazdodenneho zhonu a casto i stresu.Chcem pripomenut, ze jubilejna 40. ...
AKE04 zahájil tému Predbežná finančná kontrola
Aktuálne: 7 rokov
Dobrý deň všetkým, riešim teraz aj jednu zložitejšiu otázku. Rád by sa poradil so skúsenosťami z administratívnej kontroly kontrolovanej osoby (zákon sa menil ešte 1.11. 2014). Pri ktorých úkonoch ju ...
AKE01 zahájil tému IOM
Aktuálne: 7 rokov
Oznam - Integrované obslužné miestoDobrý deň,Ministerstvo financií SR v spolupráci s Ministerstvom vnútra SR a Združením miest a obcí Slovenska si Vás dovoľuje informovať o pripravovanej legislatívnej úprave, ktorá sa ...
AKE04 zahájil tému Odmeny poslancom za členstvo v dozorných radách
Aktuálne: 7 rokov
Pozdravujem všetkých,riešime u nás otázku k vyplácaniu odmien za členstvo v dozorných radách a podielov na zisku poslancom MsZ.My ich poslancom nevyplácame, nakoľko vychádzame z toho, že poslanci môžu mať ...
AKE22 zahájil tému ​Vystúpenie zahraničných skupín na podujatia...
Aktuálne: 8 rokov
Dane v súvislosti s vystúpením zahraničných skupín na podujatiach organizovaných mestom
PRISPIEVATEL A zahájil tému Budova základnej školy
Aktuálne: 8 rokov
Predaj budovy rozostavanej základnej školy, ktorá chátra už viac ako 15 rokov.
AKE04 zahájil tému MPK
Aktuálne: 8 rokov
Navrh vyhlasky MV SR o vyske odmeny a podrobnostiach uhrady odmeny clenov a zapisovatelov volebnych komisii
AKE56 zahájil tému Elektronické trhoviská
Aktuálne: 8 rokov
Postrehy
AKE56 zahájil tému Dovolenky primátora a zástupcu
Aktuálne: 8 rokov
Ako máte ošetrené dovolenky primátora a zástupcu?
AKE04 zahájil tému Zákon 502
Aktuálne: 8 rokov
Pripomienky k novému zákonu o finančnej kontrole
AKE04 zahájil tému Parkoviská
Aktuálne: 8 rokov
Poprosím Vás o informáciu, či Vám prevádzkuje parkoviská Vaša vlastná (mestská) s.r.o.
AKE27 zahájil tému Výdajňa školskej jedálne
Aktuálne: 8 rokov
Skúsenosti s financovaním školskej výdajne
AKE01 zahájil tému MPK
Aktuálne: 8 rokov
Dalsie navrhy noviel zakonom, ktore by sa zislo pozriet a pripomienkovat
AKE04 zahájil tému Vratka z dotácie na sociálne služby
Aktuálne: 8 rokov
Vratku za štvrťrok si vysvetľujeme tak, že vraciame sumu len za....
AKE01 zahájil tému MPK k Návrhu zákona – novela zákona č. 523/2...
Aktuálne: 8 rokov
Z Unie miest som dostala informaciu o pripravovanej novele zakonov, ktore su v sucasnosti v medzirezortnom pripomienkovacom konani
AKE07 zahájil tému Pripomienky k návrhu novely infozákona
Aktuálne: 8 rokov
v pripomienkovom konaní je návrh novely infozákona
AKE04 zahájil tému Spôsob vyhlásenia zbierky
Aktuálne: 8 rokov
Skúsenosť s vyhlásením zbierky po 1.7. 2014?
AKE43 zahájil tému Súkromné centrum špeciálneho pedagogického po...
Aktuálne: 8 rokov
Možnosť financovania Súkromného centra špeciálneho pedagogického poradenstva z podielových daní. 
AKE04 zahájil tému PREDPOKLAD DPFO 2015
Aktuálne: 8 rokov
Prognóza prevodu podielu na DPFO na obce
PRISPIEVATEL A zahájil tému Koncesná zmluva a dlh obce
Aktuálne: 8 rokov
k otázke koncesnej zmluvy medzi obcou a koncesionárom na realizáciu stavebných prác, či táto kategória zmluvných záväzkov
AKE33 zahájil tému Výmenníkové stanice
Aktuálne: 8 rokov
Zatriedenie stavby
AKE04 zahájil tému Pracovná zdravotná služba
Aktuálne: 8 rokov
Pod akú položku EK správne zahrnúť PZS? 
AKE27 zahájil tému Poplatok za odpady
Aktuálne: 8 rokov
Dobrý deň prajem všetkým,Rada by som sa s vami poradila na tému zníženia sadzby poplatku za komunálne odpady.Podľa novely zákona 582/2004 by obec mohla vydaním všeobecne záväzného nariadenia dať úľavy ...
AKE30 zahájil tému Transferové oceňovanie
Aktuálne: 8 rokov
Dobrý deň,v súvislosti so schválenou novelou zákona o dani z príjmu sa menia pravidlá transferového oceňovania aj pre tuzemské závislé osoby. Má niekto skúsenosť, ako postupovať? Konkrétne sa mi ...
AKE42 zahájil tému Verejné obstarávanie
Aktuálne: 8 rokov
Dobrý deň všetkým,Prosím o Vaše odpovede na otázku. Na poskytovanie služieb mestskou spoločnosťou s.r.o., kde je mesto 100% vlastník, je povinnosť robiť verejné obstarávanie? Ide o služby typu zimná údržba, ...
AKE29 zahájil tému Platobný výmer
Aktuálne: 8 rokov
Milé kolegynky a kolegovia z AKE SR,Prosím Vás o radu, za chvíľu tu máme obdobie vyrubovania miestnych poplatkov a daní, mám otázku – zakladajú si Vaše pracovníčky – daniarky rozhodnutia ...
AKE01 zahájil tému Kompostáreň
Aktuálne: 8 rokov
Ak máte kompostáreň postavenú s finančnou podporou z eurofondov (u nás skolaudovaná v r. 2013), koľko stojí mesto jej ročná prevádzka resp. aké výdavky (suma výdavkov v € za rok ...
AKE04 zahájil tému RIS.SAM
Aktuálne: 8 rokov
Pozdravujem všetkých,v roku 2014 nemuseli príspevkové organizácie zadávať rozpočet do RIS.SAM. V roku 2015 však vraj už takáto povinnosť je aj pre príspevkové organizácie.Zadávali u Vás rozpočet do RIS.SAM aj ...
PRISPIEVATEL A zahájil tému Podielové dane a školstvo
Aktuálne: 8 rokov
Dobrý deň, mám len otázku,V tabuľke Orientačný výpočet výnosu DPFO na rok 2015 od Ing. Mrvu je v predposlednom stĺpci podiel podielových daní na ( 40 % ) na ...
AKE62 zahájil tému Provizórium
Aktuálne: 8 rokov
Transfer pre PO v čase provizória
AKE04 zahájil tému Usmernenie k používaniu funkčnej klasifikácie ...
Aktuálne: 8 rokov
Dobrý deň všetkým,na základe komunikácie Asociácie komunálnych ekonómov SR s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) preposielam oficiálne stanovisko MŠVVaŠ SR k používaniu novej funkčnej klasifikácie v ...
AKE50 zahájil tému MZDY V DEPOZITE
Aktuálne: 8 rokov
Naše mesto účtuje mzdy v príslušnom mesiaci , aj keď mzdy sú za predchádzajúci mesiac. Samozrejme – problém nastáva až koncom každého roku , kde výplaty vyplatené v decembri / ...
zahájil tému Kód zdroja
Aktuálne: 8 rokov
Pozdravujem všetkých, obraciam sa na Vás s prosbou o radu. V minulom roku sme realizovali projekt cez PSK v rámci Programu cezhraničnej spolupráce PL – SK programové obdobie 2007-2013. Percento ...
AKE04 zahájil tému VZN k miestnym daniam
Aktuálne: 9 rokov
Pozdravujem všetkých, idú také šumy, že prokurátori postupne napadajú VZN k miestnym daniam. Nepáči sa im to, že v roku 2013 mestá prijímali nové VZN, ktorými nahrádzali staré, pričom v ...
zahájil tému Financovanie neštátneho školstva
Aktuálne: 9 rokov
Dobrý deň, chcem sa opýtať ako u Vás funguje financovanie neštátneho školstva. Dotáciu mesto poukazuje na základe schváleného VZN. Hlavný kontrolór ide na kontrolu práve do týchto ...
AKE22 zahájil tému ÚROK Z OMEŠKANIA
Aktuálne: 9 rokov
Dobrý deň, chcela by som sa spýtať,či mi niekto nevie poradiť k vyrubovaniu úroku z omeškania ( dane a poplatky za kom.odpad)Narazili sme na nasledovné problémy:1/ máme problém zistiť dátum ...
PRISPIEVATEL A zahájil tému Inštitút osobitného príjemcu
Aktuálne: 9 rokov
V poslednom období Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice na základe šetrenia ruší u jednotlivcov inštitút osobitného príjemcu, napriek nesúhlasu poberateľa dávok, nakoľko vraj zníženie počtu zamestnancov ich núti ...
AKE04 zahájil tému Platby za opakované dodávky
Aktuálne: 9 rokov
Dobrý deň všetkým, s kolegyňou z Popradu sme otvorili diskusiu ohľadom účtovania nákladov, resp. výdavkov za energie (el. energia, plyn). Tieto energie platíme formou platieb za opakované dodávky. Raz do ...
AKE47 zahájil tému Monitorovacia správa
Aktuálne: 9 rokov
Schvaľovanie monitorovacej správy v mestskom zastupiteľstve