AKTUÁLNE PRÍSPEVKY - FINANČNÁ KONTROLA

Len prihlásený užívateľ sa môže zapojiť do diskusie! CHCEM SA PRIHLÁSIŤ!

AKE07 zahájil tému Návrh novely zákona o finančnej kontrole
Aktuálne: 9 mesiacov
MF SR pripravilo novelu zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole. Podľa dôvodovej správy:Návrh zákona vytvára právny základ na vykonávanie administratívnej finančnej kontroly na vzorke, pričom osobitnými predpismi z ...
AKE07 zahájil tému Plánované zmeny v zákone o finančnej kontrole
Aktuálne: 2 roky
MF SR plánuje niekoľko zmien v zákone o finančnej kontrole:https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2020/121
AKE35 zahájil tému protimonopolný úrad
Aktuálne: 3 roky
Ahojte,mám otázku či niekto nemá skúsenosti s nasledovnou situáciou. V Detve sme poskytli dotáciu hokejistom HC 07 pričom niekto dal podnet na protimonopolný úrad a ten konštatuje, že sme porušili ...
AKE07 zahájil tému Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti Najvyš...
Aktuálne: 3 roky
Táto správa obsahuje aj výsledky, ktoré sa dotýkajú samospráv - napr. protipovodňová ochrana, efektívnosť a účinnosť triedeného zberu, obnova a modernizácia verejného osvetlenia, obecné a mestské podniky lesného hospodárstva, dátové ...
AKE07 zahájil tému Návrh novely zákona o finančnej kontrole
Aktuálne: 4 roky
Možné pripomienkovať do 31.5.https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2018-313
AKE07 zahájil tému Pripravovaná novela zákona o finančnej kontrole
Aktuálne: 4 roky
Vyšla informácia, že sa bude novelizovať zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole.Ešte nie je zverejnený konkrétny návrh, len oznámenie, ale už teraz je možné zasielať námety/vyjadrenie do 5.3. ...
AKE10 zahájil tému ZMOS-materiál k ZFK
Aktuálne: 5 rokov
ZMOS-materiál k ZFK
AKE07 zahájil tému Protischránkový zákon je už účinný
Aktuálne: 5 rokov
Pozor na nový protischránkový zákon, účinný od 1.2.2017 - už sa to netýka len verejného obstarávania!http://www.justice.gov.sk/Stranky/Registre/Dalsie-uzitocne-zoznamy-a-registre/RPVS/Uvod.aspx
AKE07 zahájil tému Správne konanie obce pri porušení finančnej di...
Aktuálne: 5 rokov
Má niekto z vás skúsenosť s vykonaním správneho konania, kde je obec/mesto v pozícii správneho orgánu pri ukladaní odvodu za porušenie finančnej disciplíny?
AKE01 zahájil tému Metodické usmernenie k finančnej kontrole
Aktuálne: 6 rokov
Milé kolegyne a kolegovia V prílohe Vám posielam metodické usmernenie sekcie auditu a kontroly Ministerstva financií SR č. MF/010871/2016 - 1411 k finančnej kontrole vykonávanej podľa zákona č. ...
PRISPIEVATEL A zahájil tému Finančná kontrola a neštátne školské zariade...
Aktuálne: 6 rokov
Výkon AKKO u neštátnych školských zariadení
AKE04 zahájil tému Finančná kontrola
Aktuálne: 6 rokov
Výkon finančnej kontroly v samospráve 
AKE04 zahájil tému Predbežná finančná kontrola
Aktuálne: 7 rokov
Dobrý deň všetkým, riešim teraz aj jednu zložitejšiu otázku. Rád by sa poradil so skúsenosťami z administratívnej kontroly kontrolovanej osoby (zákon sa menil ešte 1.11. 2014). Pri ktorých úkonoch ju ...
AKE04 zahájil tému Zákon 502
Aktuálne: 7 rokov
Pripomienky k novému zákonu o finančnej kontrole