AKTUÁLNE PRÍSPEVKY - ROZPOČET

Len prihlásený užívateľ sa môže zapojiť do diskusie! CHCEM SA PRIHLÁSIŤ!

AKE07 zahájil tému Návrh na úhradu nákladov na testovanie COVID-19
Aktuálne: 6 mesiacov
22.6. na vláde:Predkladaný materiál rieši úhradu výdavkov za vykonané testovanie obyvateľstva na ochorenie COVID-19 počas vyhlásenej mimoriadnej situácie, v súvislosti s riešením ohrozenia verejného zdravia II. stupňa, za obdobie november ...
AKE07 zahájil tému Návrh na úhradu výdavkov súvisiacich s testova...
Aktuálne: 8 mesiacov
Predkladaný materiál rieši úhradu výdavkov za vykonané testovanie obyvateľstva na ochorenie COVID-19 počas vyhlásenej mimoriadnej situácie v celkovej sume 1 177 368,21 eur za obdobie november, december 2020 a január 2021 ...
AKE10 zahájil tému Výsledky sčítania obyvateľov a podielové dane
Aktuálne: 10 mesiacov
Výsledky sčítania obyvateľov a podielové dane
AKE10 zahájil tému Dopady novely zákona o sociálnych službách na ...
Aktuálne: 11 mesiacov
Dopady novely zákona o sociálnych službách na rozpočet samosprávy
AKE07 zahájil tému Úhrada výdavkov COVID-19
Aktuálne: 12 mesiacov
Návrh na úhradu výdavkov súvisiacich so záchrannými prácami počas mimoriadnej situácie v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19, spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej ...
AKE27 zahájil tému daň z príjmov PO a preddavky na daň
Aktuálne: 1 rok
Pozdravujem vás všetkých z Modry,prišla som si po radu, kam do rozpočtu (do akej EK) by ste dali uhradenú daň z príjmu PO za rok 2020 a z  nej vyplývajúce mesačné ...
AKE10 zahájil tému Návrh Štátneho záverečného účtu SR za rok ...
Aktuálne: 2 roky
Návrh Štátneho záverečného účtu SR za rok 2020
AKE07 zahájil tému NKÚ a rozpočty samosprávnych krajov
Aktuálne: 2 roky
NKÚ vykonal kontrolu fungovania programových rozpočtov samosprávnych krajov a prevodov ich majetku z dôvodov hodných osobitného zreteľa https://www.nku.gov.sk/documents/10157/265201/96679-0-110.pdf
AKE10 zahájil tému Novela zákona 583/2004 Z.z. od 1.6.2021
Aktuálne: 2 roky
Novela zákona 583/2004 Z.z. od 1.6.2021
AKE10 zahájil tému Podielové dane - marec 2021
Aktuálne: 2 roky
Výnos z podielových daní na marec 2021
AKE20 zahájil tému Refundácia nákladov miest a obcí "Zachrá...
Aktuálne: 2 roky
Zdravím všetkých, máte prosím niekto informáciu, ako sa bude zúčtovávať refundácia nákladov na testovanie v roku 2021 pri paušálnej sume 5 € za vykonaný test? Partizánske dostalo len za jeden víkend ...
AKE10 zahájil tému Prognóza podielových daní
Aktuálne: 2 roky
Prognóza podielových daní
AKE07 zahájil tému Návrh na úhradu výdavkov - COVID19
Aktuálne: 2 roky
Dnes schválila vláda - https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/25487/1
AKE29 zahájil tému Rozpočtová položka - výdavky na dobrovoľníck...
Aktuálne: 2 roky
Zdravím kolegynky rozpočtárky,prosím Vás o pomoc, ktorá viete na akú položku rozpočtu by sme mali zaradiť výdavky ktoré vyplývajú z podpisovaných zmlúv o dobrovoľníckej činnosti. Tieto zmluvy sa podpisovali z ...
AKE10 zahájil tému Návrh rozpočtu verejnej správy - schválený vl...
Aktuálne: 2 roky
Návrh rozpočtu VS 2021/2023
AKE07 zahájil tému Pomoc samosprávam
Aktuálne: 2 roky
Informácia k poskytnutiu návratných finančných výpomocí (pôžičiek) obciam a vyšším územným celkom na kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020https://www.mfsr.sk/sk/verejnost/pomoc-samospravam/
AKE07 zahájil tému Pozrite sa, koľko vaša obec stratila na koronakr...
Aktuálne: 2 roky
https://www.mfsr.sk/sk/media/tlacove-spravy/pozrite-kolko-vasa-obec-stratila-koronakrize-2.html
AKE11 zahájil tému Vláda SR rokuje o poskytovaní návratných finan...
Aktuálne: 2 roky
Dnes je na rokovanie Vlády SR predložený návrh na poskytnutie návratných finančných výpomocí obciam a vyšším územným celkom na kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb.Bezúročná návratná finančná výpomoc určená ...
AKE144 zahájil tému SODB - otázka k použitiu bežnej dotácie na doh...
Aktuálne: 2 roky
Ahojte, chcem poprosiť o vaše názory v súvislosti so sčítaním domov a bytov. Postupujete v súlade s usmerneniami Štatistického úradu?Otázky:Metodický pokyn Štatistického úradu SR č. 10900-0018/2020 z 5.mája 2020 o použití ...
AKE10 zahájil tému Daňová prognóza jún 2020
Aktuálne: 2 roky
Daňová prognóza jún 2020
AKE07 zahájil tému Výnimky z rozpočtových pravidiel pre samospráv...
Aktuálne: 3 roky
Zo zákona č. 67/2020 Z. z.: § 35 Opatrenia týkajúce sa porušenia finančnej disciplíny (1) Počas obdobia pandémie sa konania o uložení odvodu, penále a pokuty za porušenie ...
AKE144 zahájil tému POSTUPY PRI RIEŠENÍ SITUÁCIE VÝSKYTU COVID-19 ...
Aktuálne: 3 roky
Ešte som sa zabudla spýtať na filozofiu výberu miestnych daní a poplatkov....?Posúvate výber napriek výhľadu výpadku podielových daní?
AKE144 zahájil tému Info zo ZMOS k ekonomickým info - COVID-19
Aktuálne: 3 roky
Vešiam iba jeden z linkov: Dôležité ekonomické informácie nájdete TU https://www.zmos.sk/dolezite-ekonomicke-informacie--oznam/mid/405616/.html#m_405616Daňová prognóza budúci mesiac Súčasne chceme informovať, že sme aktuálne obdŕžali informáciu o tom, že Inštitút finančnej ...
AKE144 zahájil tému Rada pre rozpočtovú zodpovednosť - potenciálne...
Aktuálne: 3 roky
link na web Rady pre rozpočtovú zodpovednosť s kompletnými podkladmi. https://www.rozpoctovarada.sk/svk/rozpocet/420/?fbclid=IwAR2XP_iOz6hUwxFxIodWcMjDk7PmPtu1bG2ZvCrAxiObUVu7VHE3MXxZP3s
AKE144 zahájil tému POSTUPY PRI RIEŠENÍ SITUÁCIE VÝSKYTU COVID-19 ...
Aktuálne: 3 roky
Ahojte decká, ako postupujete pri riešení situácie v súvislosti s COVID-19??Zaujíma ma konkrétne napr.:- poplatková filozofia škôlky, školy- idete do použitia rezervných fondov? ak áno, MsZ vám účel schvália v ...
AKE10 zahájil tému Prognóza MF SR na rok 2020
Aktuálne: 3 roky
Prognóza MF SR na rok 2020
AKE10 zahájil tému Východiská k tvorbe rozpočtu na rok 2020
Aktuálne: 3 roky
Východiská k tvorbe rozpočtu na rok 2020
AKE10 zahájil tému Predpoklad podielových daní na rok 2020
Aktuálne: 3 roky
Predpoklad podielových daní na rok 2020
AKE05 zahájil tému záverčný účet
Aktuálne: 4 roky
Máte skúsenosti  pri spracovaní záverečného účtu s vylučovaním  fin. prostriedkov z prebytku : 1. poplatok za rozvoj 2.   rozdiel  medzi príjmami z poplatku za komunálny a výdavkami  na  jeho zber a ...
AKE07 zahájil tému Sociálne balíčky
Aktuálne: 4 roky
Po dnešnom rokovaní koalície boli návrhy sociálnych opatrení presunuté na júnovú schôdzu NR SR - https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/511140-koalicni-lidri-rokuju-o-socialnych-opatreniach-aj-o-volbe-kandidatov-na-ustavnych-sudcov/
AKE07 zahájil tému Návrh na zvýšenie nezdaniteľnej časti základ...
Aktuálne: 4 roky
Na májovú schôdzu NR SR je opäť zaradený poslanecký návrh novely zákona o dani z príjmov - zvýšenie nezdaniteľnej časti základu dane ročne na daňovníka z 19,2-násobku životného minima na ...
AKE07 zahájil tému Návrh novely zákona o dani z príjmov
Aktuálne: 4 roky
Do pripomienkového konania bol vypustený návrh novely zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov.Z návrhu je možné identifikovať negatívny vplyv na rozpočty obcí, čo predkladateľ v doložke vplyvov ...
AKE07 zahájil tému Športové poukazy pre zamestnancov
Aktuálne: 4 roky
Na rokovanie NR SR bol predložený ďalší návrh zákona s dopadom na daň z príjmov - príspevky zamestnávateľa na športovú činnosť detí zamestnancov, ktoré nebudú predmetom dane z príjmov:https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=7325
AKE05 zahájil tému dlh obce a ŠFRB
Aktuálne: 4 roky
Mesto chce získať zo ŠFRB úver na prestavbu budovy na domov sociálnych služieb - domov dôchodcov  ( ŠFRB má taký produkt ) . Môže sa vzťahovať výnimka  podľa  par. 17  ...
AKE10 zahájil tému Zostavenie návrhu rozpočtu v ISS CORA GEO
Aktuálne: 4 roky
Zostavenie návrhu rozpočtu v ISS CORA GEO
AKE11 zahájil tému Podiely obcí a VÚC na výnose dani z príjmu FO ...
Aktuálne: 4 roky
Východiskové štatistické údaje a rozpočtované podiely obcí a VÚC na výnose dani z príjmu FO pre rok 2019 sú už zverejnené:http://finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=11911
AKE07 zahájil tému Návrh rozpočtového plánu Slovenskej republiky ...
Aktuálne: 4 roky
Môže to byť zaujímavé čítanie aj pre samosprávne rozpočty:http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=27856http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=27851
AKE11 zahájil tému Aktualizovaný manuál k obsahu finančných výka...
Aktuálne: 4 roky
Na webe MFSR je zverejnená verzia 1.04 manuálu k obsahu finančných výkazov. Táto verzia prináša nasledovné zmeny:doplnenie textu k prijatým zábezpekám - ako zábezpeky sa uvádzajú záväzky, ktoré vznikli z prijatých ...
AKE09 zahájil tému Bezplatné stravné pre deti MŠ a ZŠ
Aktuálne: 4 roky
Dobrý deň, máte niekto bližšie informácie k zavedeniu bezplatného stravného pre deti v poslednom ročníku materských škôl a pre deti základných škôl? Podľa dostupných informácií by každé dieťa v prípade ...
AKE10 zahájil tému Dlhová služba - pomôcka
Aktuálne: 4 roky
Dlhová služba - pomôcka
AKE11 zahájil tému Podnikateľská činnosť obce v záverečnom úč...
Aktuálne: 4 roky
Ak máte príjmy z podnikateľskej činnosti, ako ste s nimi naložili pri usporiadaní prebytku rozpočtu pri spracovaní záverečného účtu? Vyčlenili ste kladný rozdiel medzi príjmami a výdavkami podnikateľskej činnosti z ...
AKE11 zahájil tému IOM - bankové účty a rozpočtové položky
Aktuálne: 4 roky
Pekný deň kolegovia,chcem vás poprosiť o vaše skúsenosti s aplikáciou služieb IOM v praxi:1. vediete prijaté poplatky z IOM na samostatnom bankovom účte? a vediete osobitne správny poplatok (príjem štátu) od ...
AKE144 zahájil tému Manuály k obsahu finančných výkazov 2018 verzi...
Aktuálne: 5 rokov
http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=9405(pri rolovaní smerom nadol sa dostanete k odkazom na prílohy)
AKE07 zahájil tému Dotácie na prenesený výkon štátnej správy
Aktuálne: 5 rokov
OZNÁMENIEMinisterstva dopravy a výstavby Slovenskej republikyMinisterstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky podľa § 8a zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých ...
AKE144 zahájil tému Výkazy FIN v roku 2018 + manuál k obsahu finanč...
Aktuálne: 5 rokov
Ahojte, posielam info k výkazom FIN v roku 2018:Posielam Vám informáciu o vydaní Opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 19. decembra 2017 č. MF/017353/2017-352, ktorým sa ustanovuje usporiadanie, obsahové vymedzenie, ...
AKE144 zahájil tému Používanie kódov zdrojov 71 a 72 v roku 2018
Aktuálne: 5 rokov
Ahojte, otváram tému týkajúcu sa obcí, ktorých rozpočty obsahujú aj príjmy a výdavky preddavkových organizácií, napr. materských škôlok, ktoré nie sú samostatnými subjektmi. Aké kódy zdrojov používate pri klasifikovaní RK ...
AKE35 zahájil tému Dotácia na kapitálové výdavky
Aktuálne: 5 rokov
Môže mesto svojej 100% s.r.o. poskytnúť dotáciu na kapitálové výdavky? Jedná sa o nákup vozidiel a strojného vybavenia.
AKE07 zahájil tému Nariadenie vlády, ktorým sa mení nariadenie vl...
Aktuálne: 5 rokov
Návrh novely nariadenia vlády je možné pripomienkovať do 7.11.:https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2017/714
AKE07 zahájil tému Rozdeľovanie výnosu dane z príjmov územnej sam...
Aktuálne: 5 rokov
Do 22.9. je možné podať vyjadrenie k predbežnej informácii o návrhu nariadenia vlády, ktorým sa má zmeniť nariadenie č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve:https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2017/197
AKE10 zahájil tému Rozpočtová klasifikácia - zmena od 01.01.2018
Aktuálne: 6 rokov
Rozpočtová klasifikácia - zmena od 01.01.2018
AKE10 zahájil tému Zúčtovanie finančných vzťahov so ŠR za rok 2...
Aktuálne: 6 rokov
Pokyn na zúčtovanie finančných vzťahov za rok 2016
AKE10 zahájil tému Preplatky z preneseného výkonu štátnej správy
Aktuálne: 6 rokov
Preplatky z preneseného výkonu štátnej správy
AKE07 zahájil tému Rozpočtová klasifikácia - pripomienkovanie náv...
Aktuálne: 6 rokov
Názov materiálu: Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z...2016 č. MF/019194/2016-421, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2004 č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová ...
AKE01 zahájil tému Výnos DPFO
Aktuálne: 6 rokov
Orientačný výpočet DPFO pre mestá a obce na rok 2017
AKE07 zahájil tému Údaje o rozpočte VS a štátnom rozpočte
Aktuálne: 6 rokov
Ako dnes na konferencii AKE SR informoval JUDr. Jozef Mikš, MF SR spustilo stránku http://www.rozpocet.sk/Cieľom tohto portálu je nielen zobrazovať samotný rozpočet verejnej správy, ale aj vysvetliť proces jeho zostavovania ...
AKE07 zahájil tému 15 mil. € navyše na nájomné bývanie
Aktuálne: 6 rokov
Podpredseda ZMOS dnes informoval o navýšení prostriedkov štátu na rozvoj nájomného bývania.
AKE51 zahájil tému koncesná zmluva rozpočtová položka (verejné o...
Aktuálne: 6 rokov
Naše mesto chce formou koncesie zabezpečiť modernizáciu, prevádzku a riadnu údržbu sústavy verejného osvetlenia.Vieme predpokladanú hodnotu zákazky. Zmluvný vzťah by mal trvať 20 rokov a je určená maximálna ročná ...
AKE10 zahájil tému Návrh rozpočtu v ISS
Aktuálne: 6 rokov
Zostavovanie návrhu rozpočtu v ISS - Cora geo
AKE04 zahájil tému Podkladové materiály k príprave rozpočtu SR do...
Aktuálne: 6 rokov
Prikladám podkladové materiály k príprave rozpočtu SR dotýkajúce sa miest a obcí tak, ako boli dňa 26.07.2016 predstavené Únii miest Slovenska na oficiálnom rokovaní s MF SR.Makro-dane_cash-a-ESA.docx
AKE10 zahájil tému MPK - Zákony č. 523/2004, 583/2004
Aktuálne: 6 rokov
Ahojte preposielam informáciu Dobrý deň, dňom 29.06.2016 začalo medzirezortné pripomienkové konanie k materiálu Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej ...
AKE11 zahájil tému FINANČNÉ VÝKAZY A PLNENIE ROZPOČTU
Aktuálne: 6 rokov
Prosím Vás o inšpiráciu, akým spôsobom si sledujete plnenie rozpočtu za mesto (obec) s rozpočtovými organizáciami po zmene vo FIN1-12 od začiatku roka?
AKE65 zahájil tému Plavecké výcviky na školách
Aktuálne: 7 rokov
Spôsob financovania plaveckých výcvikov
AKE73 zahájil tému Rozpočtová položka
Aktuálne: 7 rokov
Nenávratná investičná dotácia poskytnutá pre 100% dcérsku spoločnosť- rozpočtová položka
AKE71 zahájil tému Rozpočtová položka
Aktuálne: 7 rokov
Koncepcia tepelného hospodárstva mesta - rozpočtová položka
AKE04 zahájil tému Predpoklad DPFO 2016
Aktuálne: 7 rokov
Informácia o predpokladanom vývoji DPFO podľa jednotlivých mesiacov od IFP
AKE65 zahájil tému RIS.SAM
Aktuálne: 7 rokov
nahrávanie do RIS.SAM-u
AKE04 zahájil tému DHP SAMOZDANENIE
Aktuálne: 7 rokov
DPH SAMOZDANENIE pri opravách výťahov
Tím E - komunal zahájil tému ​Samozdanenie DPH - stavebné práce
Aktuálne: 7 rokov
Naša obec je na podnikateľskej činnosti platiteľom DPH. V zmysle manuálu MFSR pre samosprávy k tuzemskému samozdaneniu DPH, v prípade dodania stavebných prác dodávateľ vystaví faktúru od 1.1.2016 ...
Tím E - komunal zahájil tému Kódy zdrojov ZŠ
Aktuálne: 7 rokov
ZŠ obdržala finančné prostriedky od NÚCEM na refundáciu mzdových výdavkov pre pedagogických pracovníkov. Na základe oznámenia NÚCEM má byť použitie FP zúčtované s kódom zdroja 11T1 /85% ...
AKE04 zahájil tému Recyklačný fond
Aktuálne: 7 rokov
Recyklačný fond a kódy zdrojov 
AKE42 zahájil tému Podielové dane 2016
Aktuálne: 7 rokov
Prajem pekný deň, možno už tieto informácie máte, ale pre istotu posielam.„Vážení predstavitelia miestnej územnej samosprávy,napriek tomu, že NR SR schváli návrh štátneho rozpočtu a rozpočtov verejnej správy na roky ...
AKE44 zahájil tému Úver príspevkovej organizácii
Aktuálne: 7 rokov
Prajem pekný deň, mám dotaz, ak má niekto skúsenosť, či si môže príspevková organizácia zobrať úver, ktorý bude splácať z výnosu jej hospodárenia.
AKE04 zahájil tému Zmena rozpočtu
Aktuálne: 7 rokov
Dobrý deň všetkým, preposielam odpoveď MFSR k otázke k zmene rozpočtu, ktorú sme riešili v Kežmarku.Prikladám aj našu otázku:„Mesto Kežmarok uskutočnilo zmenu rozpočtu, pričom súčasťou zmeny rozpočtu bol aj presun ...
PRISPIEVATEL A zahájil tému SPOLUFINANCOVANIE A KÓDY ZDROJOV NA PRELOME ROKOV
Aktuálne: 7 rokov
obraciam sa na Vás s prosbou o radu. V minulom roku sme realizovali projekt cez PSK v rámci Programu cezhraničnej spolupráce PL - SK programové obdobie 2007-2013. Percento spolufinancovania bolo ...
PRISPIEVATEL A zahájil tému ROZPOČET PRI NEDODRŽANÍ HRANICE HDP
Aktuálne: 7 rokov
Aký rozpočet zostaviť pri nedodržaní hranice – HDP – zákon o rozpočtovej zodpovednosti?
AKE62 zahájil tému Platobná karta
Aktuálne: 7 rokov
Používanie bankovej platobnej karty 
AKE56 zahájil tému Energetický audit
Aktuálne: 7 rokov
Dobrý deň milé kolegyne a kolegovia,chcela by som sa poradiť, ako ste sa zhostili zabezpečenia energetického auditu, v zmysle zákona 321/2014. Pokiaľ som to správne pochopila, potom by sa takýto ...
AKE04 zahájil tému Odmeny poslancom za členstvo v dozorných radách
Aktuálne: 7 rokov
Pozdravujem všetkých,riešime u nás otázku k vyplácaniu odmien za členstvo v dozorných radách a podielov na zisku poslancom MsZ.My ich poslancom nevyplácame, nakoľko vychádzame z toho, že poslanci môžu mať ...
AKE01 zahájil tému MPK k Návrhu zákona – novela zákona č. 523/2...
Aktuálne: 8 rokov
Z Unie miest som dostala informaciu o pripravovanej novele zakonov, ktore su v sucasnosti v medzirezortnom pripomienkovacom konani
AKE04 zahájil tému PREDPOKLAD DPFO 2015
Aktuálne: 8 rokov
Prognóza prevodu podielu na DPFO na obce
PRISPIEVATEL A zahájil tému Koncesná zmluva a dlh obce
Aktuálne: 8 rokov
k otázke koncesnej zmluvy medzi obcou a koncesionárom na realizáciu stavebných prác, či táto kategória zmluvných záväzkov
AKE04 zahájil tému Pracovná zdravotná služba
Aktuálne: 8 rokov
Pod akú položku EK správne zahrnúť PZS? 
AKE04 zahájil tému RIS.SAM
Aktuálne: 8 rokov
Pozdravujem všetkých,v roku 2014 nemuseli príspevkové organizácie zadávať rozpočet do RIS.SAM. V roku 2015 však vraj už takáto povinnosť je aj pre príspevkové organizácie.Zadávali u Vás rozpočet do RIS.SAM aj ...
PRISPIEVATEL A zahájil tému Podielové dane a školstvo
Aktuálne: 8 rokov
Dobrý deň, mám len otázku,V tabuľke Orientačný výpočet výnosu DPFO na rok 2015 od Ing. Mrvu je v predposlednom stĺpci podiel podielových daní na ( 40 % ) na ...
AKE62 zahájil tému Provizórium
Aktuálne: 8 rokov
Transfer pre PO v čase provizória
AKE04 zahájil tému Usmernenie k používaniu funkčnej klasifikácie ...
Aktuálne: 8 rokov
Dobrý deň všetkým,na základe komunikácie Asociácie komunálnych ekonómov SR s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) preposielam oficiálne stanovisko MŠVVaŠ SR k používaniu novej funkčnej klasifikácie v ...
AKE50 zahájil tému MZDY V DEPOZITE
Aktuálne: 8 rokov
Naše mesto účtuje mzdy v príslušnom mesiaci , aj keď mzdy sú za predchádzajúci mesiac. Samozrejme – problém nastáva až koncom každého roku , kde výplaty vyplatené v decembri / ...
zahájil tému Kód zdroja
Aktuálne: 8 rokov
Pozdravujem všetkých, obraciam sa na Vás s prosbou o radu. V minulom roku sme realizovali projekt cez PSK v rámci Programu cezhraničnej spolupráce PL – SK programové obdobie 2007-2013. Percento ...
AKE47 zahájil tému Monitorovacia správa
Aktuálne: 9 rokov
Schvaľovanie monitorovacej správy v mestskom zastupiteľstve