AKTUÁLNE PRÍSPEVKY - ŠKOLSTVO

Len prihlásený užívateľ sa môže zapojiť do diskusie! CHCEM SA PRIHLÁSIŤ!

AKE07 zahájil tému Zavedenie povinného predprimárneho vzdelávania ...
Aktuálne: 3 mesiace
Poslanecký návrh na zavedenie zavedenie povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole ako súčasť plnenia povinnej školskej dochádzky pre päťročné deti v materskej škole možno pripomienkovať do 12.6.:https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2019-440
AKE07 zahájil tému Prezentácia ÚPSVaR k dotáciám od 01.01.2019 na...
Aktuálne: 3 mesiace
Zo stránky ZMOS: https://www.zmos.sk/download_file_f.php?id=1123577
AKE07 zahájil tému Povinná školská dochádzka v materskej škole
Aktuálne: 4 mesiace
Do parlamentu prišiel poslanecký návrh zákona na zavedenie povinnej školskej dochádzke aj v jednom ročníku materskej školy - https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=7312
AKE07 zahájil tému Návrh zákona o pedagogických zamestnancoch a od...
Aktuálne: 8 mesiacov
Schválený dnes vládou:http://www.rokovanie.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=28082
AKE07 zahájil tému Obedy zadarmo
Aktuálne: 11 mesiacov
Tak legislatívny návrh je už na svete - https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=6996https://www.cas.sk/clanok/736315/obedy-pre-skolakov-zadarmo-fico-prezradil-kedy-sa-zacne-so-socialnym-opatrenim-strany-smer/
AKE10 zahájil tému Financovanie školstva - otázky a odpovede
Aktuálne: 2 roky
Financovanie školstva - otázky a odpovede
AKE10 zahájil tému Neštátne školské zariadenia
Aktuálne: 2 roky
Neštátne školské zariadenia - výkony kontrol
AKE07 zahájil tému Návrh zmeny nariadenia vlády č. 630/2008 Z. z.,...
Aktuálne: 3 roky
Cieľom návrhu nariadenia vlády je skvalitnenie prideľovania normatívnych príspevkov zriaďovateľom škôl a štátnych školských zariadení určených na účely osobných nákladov i prevádzkových nákladov škôl a štátnych školských zariadení. Navrhované zmeny ...
AKE10 zahájil tému Návrh nariadenia vlády SR č. 668/2004 Z. z. o ...
Aktuálne: 3 roky
Návrh nariadenia vlády SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu DP - medzirezortné pripomienkovanie
AKE56 zahájil tému Školské stravovanie
Aktuálne: 3 roky
Financovanie detí ZŠ v inom ako vlastnom zariadení
AKE49 zahájil tému Nájom v školách
Aktuálne: 4 roky
Vlastný príjem základnej školy - nájom
AKE48 zahájil tému Školstvo_PPŽ
Aktuálne: 4 roky
Chcem sa opýtať aký koeficient dávate do rozpočtu 2016 pre školské zariadenia? 65?
AKE48 zahájil tému Budova základnej školy
Aktuálne: 4 roky
Predaj budovy rozostavanej základnej školy, ktorá chátra už viac ako 15 rokov.
AKE27 zahájil tému Výdajňa školskej jedálne
Aktuálne: 4 roky
Skúsenosti s financovaním školskej výdajne
AKE55 zahájil tému Financovanie neštátneho školstva
Aktuálne: 6 rokov
Dobrý deň, chcem sa opýtať ako u Vás funguje financovanie neštátneho školstva. Dotáciu mesto poukazuje na základe schváleného VZN. Hlavný kontrolór ide na kontrolu práve do týchto ...