AKTUÁLNE PRÍSPEVKY - ÚČTOVNÍCTVO

Len prihlásený užívateľ sa môže zapojiť do diskusie! CHCEM SA PRIHLÁSIŤ!

AKE07 zahájil tému Zrušenie platieb 1- a 2-centovkami od 1.7.2022
Aktuálne: 6 mesiacov
Zákon č. 457/2021 Z. z. (novela zákona o cenách) s účinnosťou od 1.7.2022 fakticky ukončuje platby 1- a 2-centovými mincami:Cena platená v hotovosti sa zaokrúhľuje na 5 eurocentov; celkový zvyšok ...
AKE07 zahájil tému Novela zákona o účtovníctve od 1.1.2022
Aktuálne: 6 mesiacov
Pomerne obsiahla novela zákona o účtovníctve (novela č. 456/2021 Z. z.), účinná od 1.1.2022:https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/456/20220101Dôvodová správa tu: https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/DocumentPreview.aspx?DocID=499290
AKE07 zahájil tému Pripravuje sa novela zákona o účtovníctve
Aktuálne: 12 mesiacov
Do pripomienkového konania bola predložená novela zákona o účtovníctve. Podľa predkladacej správy:Navrhuje sa rozšíriť verejnú časť Registra účtovných závierok (ďalej len „register“) o ďalšie právne formy právnických osôb, čím by ...
AKE07 zahájil tému Návrh zákona o zaručenej elektronickej fakturá...
Aktuálne: 3 roky
Pozor na návrh zákona o zaručenej elektronickej fakturácii, podľa ktorého budú fungovať aj verejní obstarávatelia a budú musieť prijímať zaručené elektronické faktúry:https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2019-19
AKE10 zahájil tému Metodická pomôcka Slovenskej komory audítorov ...
Aktuálne: 4 roky
Metodická pomôcka Slovenskej komory audítorov pre samosprávu
AKE10 zahájil tému Ing. Urbanová - materiály z AKE SR 11/2017
Aktuálne: 4 roky
Materiály z AKE SR 11/2017 od Ing. Urbanovej - 583/2004, 523/2004, ROPO, Vzor Príkazného listu pre RO 
AKE07 zahájil tému Návrh novely zákona o účtovníctve
Aktuálne: 5 rokov
Pozor na pripravovanú novelu zákona o účtovníctve - https://spravy.pravda.sk/ekonomika/clanok/430132-archivaciu-uctovnych-dokladov-chce-kazimir-predlzit-z-5-na-10-rokov/Pripomienkovať možno do 7.6. - https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2017/356
AKE10 zahájil tému Výbor pre audit
Aktuálne: 5 rokov
Výbor pre audit
AKE10 zahájil tému Dokumentácia k transferovému oceňovaniu
Aktuálne: 6 rokov
Vzor dokumentácie k transferovému oceňovaniu
PRISPIEVATEL A zahájil tému Odchodné, odstupné
Aktuálne: 6 rokov
Odchodné, odstupné pri skončení funkcie zástupcu primátora
AKE51 zahájil tému Informačné centrum - ERP
Aktuálne: 6 rokov
Povinnosť mať registračnú pokladnicu v informačnom centre
AKE28 zahájil tému Plat za rok 2015
Aktuálne: 6 rokov
Štatistický úrad SR zverejnil priemernú výšku mesačnej mzdy v hospodárstve za rok 2015
PRISPIEVATEL A zahájil tému Podielové dane
Aktuálne: 6 rokov
nahlásenie nového čísla bankového účtu
AKE52 zahájil tému Zálohové fakúry
Aktuálne: 6 rokov
Zálohové faktúry a preddavky v samospráve
AKE20 zahájil tému Kapitálové výdavky
Aktuálne: 6 rokov
Mám jednu prosbu, je podľa Vás výdavok na „Program rozvoja obce – mesta“ (PHSR) presahujúci hranicu 2400 € kapitálovým výdavkom? Ďakujem za reakciu.
PRISPIEVATEL A zahájil tému DOTÁCIA ALEBO ZVÝŠENIE ZI?
Aktuálne: 7 rokov
Prosím Vás o radu ohľadne 100% s.r.o., ktorej sme zakladateľom.  Nutne potrebuje obnoviť techniku - pracovné stroje, na ktoré nemá vlastné zdroje. Je výhodné poskytnúť im z mesta dotáciu v ...
PRISPIEVATEL A zahájil tému STRAVOVANIE PRIMÁTOROV A STAROSTOV
Aktuálne: 7 rokov
Rada by som spýtala, ako riešite stravovanie primátorov a starostov, či majú nárok na stravné lístky, ak áno, či to máte podchytené vo vnútornej smernici, prípadne v kolektívnej zmluve. Lebo z hľadiska zákona, ...
AKE22 zahájil tému ​Vystúpenie zahraničných skupín na podujatia...
Aktuálne: 7 rokov
Dane v súvislosti s vystúpením zahraničných skupín na podujatiach organizovaných mestom
AKE56 zahájil tému Dovolenky primátora a zástupcu
Aktuálne: 7 rokov
Ako máte ošetrené dovolenky primátora a zástupcu?
AKE04 zahájil tému Vratka z dotácie na sociálne služby
Aktuálne: 7 rokov
Vratku za štvrťrok si vysvetľujeme tak, že vraciame sumu len za....
AKE30 zahájil tému Transferové oceňovanie
Aktuálne: 7 rokov
Dobrý deň,v súvislosti so schválenou novelou zákona o dani z príjmu sa menia pravidlá transferového oceňovania aj pre tuzemské závislé osoby. Má niekto skúsenosť, ako postupovať? Konkrétne sa mi ...
AKE04 zahájil tému Platby za opakované dodávky
Aktuálne: 9 rokov
Dobrý deň všetkým, s kolegyňou z Popradu sme otvorili diskusiu ohľadom účtovania nákladov, resp. výdavkov za energie (el. energia, plyn). Tieto energie platíme formou platieb za opakované dodávky. Raz do ...