CENTRUM ZNALOSTÍ - FINANČNÁ KONTROLA

Len prihlásený užívateľ sa môže zapojiť do diskusie! CHCEM SA PRIHLÁSIŤ!

Návrh novely zákona o finančnej kontrole (2)

AKE07
3 roky
AKE07 3 roky

Možné pripomienkovať do 31.5.

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2018-313