CENTRUM ZNALOSTÍ - FINANČNÁ KONTROLA

Len prihlásený užívateľ sa môže zapojiť do diskusie! CHCEM SA PRIHLÁSIŤ!

Plánované zmeny v zákone o finančnej kontrole (No replies)

AKE07
12 mesiacov
AKE07 12 mesiacov

MF SR plánuje niekoľko zmien v zákone o finančnej kontrole:

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2020/121