CENTRUM ZNALOSTÍ - FINANČNÁ KONTROLA

Len prihlásený užívateľ sa môže zapojiť do diskusie! CHCEM SA PRIHLÁSIŤ!

Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky za rok 2018 (No replies)

AKE07
3 roky
AKE07 3 roky

Táto správa obsahuje aj výsledky, ktoré sa dotýkajú samospráv - napr. protipovodňová ochrana, efektívnosť a účinnosť triedeného zberu, obnova a modernizácia verejného osvetlenia, obecné a mestské podniky lesného hospodárstva, dátové centrum obcí:

https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/DocumentPreview.aspx?DocID=464953