Konferencia AKE SR na tému zvyšovania hodnoty za peniaze na úrovni miestnej samosprávy

Snímka

Pravidelná odborná konferencia Asociácie komunálnych ekonómov SR sa bude konať v dňoch 15. až 16. mája 2019 Grand Hoteli Permon v Podbanskom. Nosnou tému je podpora konceptu zvyšovania hodnoty za peniaze jeho zavádzaním na úrovni miestnej samosprávy.

Program Streda 15. máj 2019
9,00 – 10,00 Prezencia účastníkov konferencie
   
10,00 – 12,00 Valné zhromaždenie AKE SR

Vystúpenie hostí

Zahájenie a schválenie programu VZ – Ing. Hana Dienerová, viceprezidentka

Správa o činnosti Rady AKE SR – Ing. Eva Balážová, PhD., prezidentka

Plnenie rozpočtu a správa o hospodárení za rok 2018 – Ing. Vlasta Hausová, predseda KS

Návrh rozpočtu AKE SR na rok 2019 – Ing. Oľga Fabová, členka Rady

Diskusia, návrhy a podnety

Schválenie uznesenia VZ AKE SR – JUDr. Jana Tomašovičová, viceprezidentka

12,00 -13,30 Prestávka
13,30 – 14,15 „Financovanie miest a obcí – aktuálne informácie“ – Ing. Jozef Turčány, podpredseda ZMOS
14,15 – 15,20 „Koncept Hodnota za peniaze“- RNDr. Ing. Marcela Dobešová, expertka

„Výkonnostná kontrola z pohľadu hodnoty za peniaze“ – Mgr. Dušan Hrkeľ, NKÚ SR

15,20 -15,40 Prestávka
15,40 – 16,00 „Zhodnotenie finančných prostriedkov v J&T Banke“ – Ing. Ondrej Segeč, prokurista, riaditeľ privátneho bankovníctva, Ing. Ernest Kiác
16,00 – 17,00 „Rozpočtovníctvo a účtovníctvo v roku 2019“- Ing. Terézia Urbanová, audítorka
   
19,30 Večerný raut
Program Štvrtok 16. máj 2019
   
9,00 – 9,15 „Produkty EPI“ – zástupcovia Poradcu podnikateľa, s.r.o.
9,15 – 9,30 „Odosielanie úradných zásielok z obcí cez Zelenú poštu“ – Adrián Csuba, výkonný riaditeľ, Zelená pošta s.r.o.
9,30 – 9,45 „Správne dáta – základ pre informačný systém v rôznych oblastiach“ – Ing. Kašprák Matúš, CORA GEO, s.r.o.
9,45 – 10,00 „Podpora sociálneho podnikania prostredníctvom vybraných aktivít Slovenskej sporiteľne, a. s. – Rastislav Blažej, SLSP, a.s.
10,00 – 10,15 „Rast bankrotov fyzických osôb a ich vplyv na efektívnu správu pohľadávok mesta“ – Ing. Branislav Sekera, SIOX, s.r.o.
10,15 – 10,30 „Globálna ekonomika“ – Mgr. Ing. Andrej Arady, makroekonóm VÚB, a.s.
10,30 -11,00 Prestávka
11,00 – 11,20 „mPOS samosprávne riešenie na zaplatenie – Alexander Čerešnéš, Peter Bakoš, oddelenie akceptácie platobných kariet, ČSOB, a.s.

„Slovenská ekonomika“ – Ing. Marek Gábriš, hlavný ekonóm ČSOB, Ing. Michal Smolej, špecialista pre komunálnu klientelu

11,20 – 12,10 „Participatívne rozpočtovanie v samospráve“ – panelová diskusia

 • skúsenosti členov AKE SR
 • zákonitosti – zástupca Kancelárie splnomocnenca vlády pre rozvoj obč. spoločnosti
12,10 – 12,30 „Využívanie majetku miest na podnikanie prostredníctvom obchodných spoločností“ – zástupcovia FEŠR SPU v Nitre
   
12,30 – 13,30 Prestávka
13,30 – 13,50 Komuniké zo 47. odbornej konferencie asociácie
13,50 – 14,00 Závery a ukončenie 47. odbornej konferencie asociácie

ORGANIZAČNÉ POKYNY

 • záväznú prihlášku – návratku – žiadame zaslať najneskôr do10.5.2019 do 16,00 hod. (viď návratka), len elektronickou formou na adresu suliova@dkn.sk , po tomto termíne už nebude možné zabezpečiť nocľah pre účastníkov. Pozvánka s návratkou sa nachádza aj v elektronickej podobe na www.akesr.sk
 • doprava je individuálna
 • náklady spojené s ubytovaním účastníkov (hradí vysielajúca samospráva)
  • lôžko/ noc/dvojposteľová izba 46 € + miestny poplatok 0,40 €
  • lôžko/noc/jednoposteľová izba 84 € + miestny poplatok 0,40 € 
  • ubytovanie je možné len po 15,00 hod., uvoľniť izby je potrebné do 11,00. hod. V cene ubytovania sú zahrnuté: raňajky formou švédskeho stola, parkovanie a Wifi pripojenie, vstup do bazénu.  Doplnkové služby za poplatok: masáže rôzne druhy, relaxačné zábaly, wellness
 • pre členov AKE SR účastnícky poplatok 30 €, ktorý sa hradí v hotovosti pri prezencii
 • pre nečlenov AKE – zástupcov samospráv je účastnícky poplatok 80 €, pre ostatných je účastnícky poplatok vo výške 100 €. Účastnícky poplatok sa uhrádza pri prezencii.
  • Uvítame, ak rozšírite naše rady a stanete sa členom AKE SR. Základné informácie o našej činnosti a prihlášku za člena nájdete na www.akesr.sk. V prípade, že sa rozhodnete stať členom AKE SR, vyplnenú prihlášku s potvrdením úhrady členského poplatku na účet AKE SR vo výške 120 Eur pre rok 2019 zašlite spolu s návratkou na e-mailovú adresu suliova@dkn.sk, alebo poštou na adresu AKE SR, Rázusova č. 29, 984 01 Lučenec. Odovzdať prihlášku a zároveň uhradiť členský príspevok je možné aj priamo pri prezencii na konferenci.
 • viac informácií o konferencii získate u prezidentky AKE SR  Ing. Evy Balážovej, PhD., tel.: 0905 323 013, e-mail: eva.balazova@uniag.sk
 • Žiadame členov asociácie, aby si doniesli aj preukazy s visačkami, ktoré slúžia zároveň ako menovky (pre nových členov budú tieto preukazy a visačky dané pri prezencii)