Konferencia pre komunálnych ekonómov 2020

Pravidelná odborná konferencia Asociácie komunálnych ekonómov SR sa bude konať aj v tomto náročnom období s krédom

. . .  naučení denne zvládať nepredvídané situácie …                   … aj my sme online …

Prebehne v dňoch  27.-29.10.2020. Tradiční spíkri, ktorí štandardne odovzdávajú prostredníctvom konferencie AKE SR cenné informácie samosprávam, nebudú chýbať ani teraz.

Východiská tvorby rozpočtov miest a obcí na roky 2021-2023 predstaví Jozef Mikš a aktuálne otázky financovania miest a obcí SR Jozef Turčány.

Téme pripravovanej reformy samosprávy sa budú venovať Tomáš Černenko z Inštitútu správnych a bezpečnostných analýz MV SR a Viktor Nižňanský, riaditeľ Výskumného a poradenského centra Piešťany.

V kontexte súčasnej pandémie sa konferencia nevyhne ani tejto téme, zástupcovia z bankového sektora prinesú informácie o dopade COVID-19 na domácu ekonomiku a samosprávy a na vývoj ekonomiky v Eurozóne. Audítorka Terézia Urbanová predstaví špecifické prípady účtovania v súvislosti s COVID-19.

 

Online konferencia prebehne vo štvrtok 29.10.2020  v čase medzi 10.00 h a 13.00 h. Materiály sú už teraz dostupné pre členov asociácie TU.

Pozvánka na 49.konferenciu 27.-29.10.2020 online