Poznáme bližšie informácie o pripravovanej reforme samospráv

modern

Poznáme bližšie informácie o pripravovanej reforme samospráv

Ministerstvo financií Slovenskej republiky zverejnilo na svojom webovom sídle strategický dokument Moderné a úspešné Slovensko.

Na tvorbe dokumentu sa podieľalo veľa odborníkov z rôznych oblastí  a týka nasledovných oblastí:

1.      Fiškálne reformy

2.      Zelená ekonomika

3.      Trh práce a sociálna udržateľnosť

4.      Vzdelávanie

5.      Veda a výskum

6.      Zdravie

7.      Verejné inštitúcie a regulácie

8.      Digitalizácia

Súčasťou oblasti „Verejné inštitúcie a regulácie“ je aj Reforma verejnej správy a samosprávy.

Reforma by sa mala uskutočniť k dátumu komunálnych volieb v novembri 2022, kedy sa majú na základe novej alokácie kompetencií pre samosprávy určiť kategórie obcí, ktoré budú vykonávať rôzne škály kompetencií. Na základe rozdelenia kompetencií sa nastaví ich financovanie, ktoré by malo pozostávať z príjmového mixu s vyšším podielom majetkových daní.

Ministerstvo pripravuje reformu s cieľom kvalitnejšieho poskytovania služieb občanom a jednoduchšej orientácie občana v štruktúre a kompetenciách verejnej správy. Vyššia efektívnosť usporiadania a riadenia samospráv by mohla uvoľniť peniaze, ktoré môžu byť použité na zelený rozvoj samospráv, ako aj lepšie ohodnotenie zamestnancov.

Materiál je možné pripomienkovať na stránke ministerstva TU.

 

Zdroj: Moderné a úspešné Slovensko, https://www.mfsr.sk/sk/financie/institut-financnej-politiky/strategicke-materialy/ine-strategicke-materialy/