Nové kódy na prihlasovanie dohodárov-dôchodcov

untitled

Ústredie Sociálnej poisťovne informuje o nových kódoch, pod ktorými budú zamestnávatelia prihlasovať, resp. odhlasovať dohodárov – poberateľov dôchodku pri príjme do 200 eur mesačne, ak pracujú na dohodu.

V súvislosti s odvodovou úľavou, ktorú si môžu od 1.7.2018 uplatniť poberatelia dôchodku pri príjme do 200 eur mesačne, ak pracujú na dohodu, pripravila Sociálna poisťovňa na tlačive Registračný list fyzickej osoby (RLFO) nové kódy, pod ktorými ich zamestnávatelia budú do Sociálnej poisťovne prihlasovať, resp. odhlasovať.

Pri novo uzatvorených dohodách o vykonaní práce prihlásia dohodárov uplatňujúcich si výnimku pod kódom 33 pri pravidelnom príjme a pod kódom 44, ak pôjde o nepravidelný príjem. Pri dohode o pracovnej činnosti to budú kódy 55 (pravidelný príjem) a 66 (nepravidelný príjem).

Sociálna poisťovňa súčasne upozorňuje zamestnávateľov, že ak si chce uplatniť výnimku dôchodca, ktorý už v súčasnosti na dohodu pracuje, nie je ich povinnosťou túto dohodu ukončiť a novú s ním uzatvoriť. Ak je predpoklad, že nezarobia mesačne viac ako 200 eur a uplatnia si výnimku, prostredníctvom RLFO ich len odhlásia z dôchodkového poistenia. Pri dohode o vykonaní práce použijú kódy 19 (pravidelný príjem) a 20 (nepravidelný príjem), pri dohode o pracovnej činnosti kódy 21 (pravidelný príjem) a 22 (nepravidelný príjem).

Výnimku si môžu uplatniť dohodári-dôchodcovia s priznaným starobným dôchodkom, predčasným starobným dôchodkom, invalidným dôchodkom, výsluhovým dôchodkom po dovŕšení dôchodkového veku alebo invalidným výsluhovým dôchodkom. Dohodár-dôchodca, ktorý si chce výnimku uplatniť, je povinný o tom písomne informovať svojho zamestnávateľa a čestne vyhlásiť, že si výnimku súčasne neuplatňuje u iného zamestnávateľa. Sociálnej poisťovni túto skutočnosť dôchodca neoznamuje. Ak dohoda vznikne 1. 7. 2018, aby výnimka trvala už v júli, je potrebné si ju uplatniť najneskôr v ten istý deň. Tlačivo príslušného Oznámenia a čestného vyhlásenia (Odvodová úľava – dôchodcovia) možno nájsť na webovej stránke Sociálnej poisťovne, alebo tu: Oznámenie a čestné vyhlásenie.