CENTRUM ZNALOSTÍ - OSTATNÉ

Len prihlásený užívateľ sa môže zapojiť do diskusie! CHCEM SA PRIHLÁSIŤ!

Financovanie rozvoja vodovodov a kanalizácií (No replies)

AKE07
1 mesiac
AKE07 1 mesiac

Financovanie rozvoja verejných vodovodov (s dôrazom pre obce do 2 000 obyvateľov) a verejných kanalizácií (s dôrazom pre obce v aglomeráciách do 2 000 ekvivalentných obyvateľov) v Slovenskej republike pre roky 2020 – 2030

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2019-590

Možné pripomienkovať do 2.9.2019.