CENTRUM ZNALOSTÍ - OSTATNÉ

Len prihlásený užívateľ sa môže zapojiť do diskusie! CHCEM SA PRIHLÁSIŤ!

Harmonogram organizačno-technického zabezpečenia volieb do orgánov samosprávy obcí a volieb do orgánov samosprávnych krajov v roku 2022 (1)

AKE07
2 mesiace
AKE07 2 mesiace

Možné pripomienkovať do 20.6.2022

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2022-343