CENTRUM ZNALOSTÍ - OSTATNÉ

Len prihlásený užívateľ sa môže zapojiť do diskusie! CHCEM SA PRIHLÁSIŤ!

Hlásenie zmeny pobytu odídenca (Lex Ukrajina) (1)

AKE07
2 mesiace
AKE07 2 mesiace

Od 30.3.2022 bude odídenec s priznaným štatútom dočasného útočiska hlásiť zmenu svojho pobytu už nie cudzineckej polícii, ale obci.

Zmena bola vykonaná novelou zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov - nový § 131k.