CENTRUM ZNALOSTÍ - OSTATNÉ

Len prihlásený užívateľ sa môže zapojiť do diskusie! CHCEM SA PRIHLÁSIŤ!

Nájomné byty (No replies)

AKE07
5 mesiacov
AKE07 5 mesiacov

VYHLÁŠKA

Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 244/2022 Z. z. z 29. júna 2022, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 181/2019 Z. z. o výške dotácie na obstaranie nájomného bytu, obstaranie technickej vybavenosti a odstránenie systémovej poruchy bytového domu a o výške oprávnených nákladov na obstaranie nájomného bytu v znení neskorších predpisov

Účinná od 15.7.2022

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2022/244/20220715