CENTRUM ZNALOSTÍ - OSTATNÉ

Len prihlásený užívateľ sa môže zapojiť do diskusie! CHCEM SA PRIHLÁSIŤ!

Návrh bytovej politiky SR (No replies)

AKE07
2 týždne
AKE07 2 týždne

Návrh bytovej politiky SR do roku 2030

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2021-488

Možné pripomienkovať do 21.9.2021