CENTRUM ZNALOSTÍ - OSTATNÉ

Len prihlásený užívateľ sa môže zapojiť do diskusie! CHCEM SA PRIHLÁSIŤ!

Návrh novely vyhlášky o označovaní ulíc a číslovaní stavieb (No replies)

AKE07
1 mesiac
AKE07 1 mesiac

Cieľom predloženého návrhu vyhlášky je získanie vyššej právnej istoty a doplnenie niektorých ustanovení, ktorých potreba vyplynula z aplikačnej praxe, najmä spresnenie procesu a údajov pri predkladaní žiadosti o určenie súpisného a orientačného čísla a spresnenie tvaru súpisného čísla.

Prípadné vyjadrenia/návrhy/podnety na zmenu možno zaslať do 21.4.2022 https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy?p_p_id=processDetail_WAR_portletsel&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_processDetail_WAR_portletsel_cisloLP=PI%2F2022%2F77&_processDetail_WAR_portletsel_action=files