CENTRUM ZNALOSTÍ - OSTATNÉ

Len prihlásený užívateľ sa môže zapojiť do diskusie! CHCEM SA PRIHLÁSIŤ!

Návrh zákona o poskytovaní dotácií na podporu rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky (1)

AKE07
4 mesiace
AKE07 4 mesiace

Do parlamentu ide vládny návrh zákona o poskytovaní dotácií na podporu rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky, na základe ktorého budú o. i. aj obce, združenia obcí a samosprávne kraje žiadať dotácie na tieto účely:

a) vypracovanie projektovej dokumentácie na výstavbu alebo rekonštrukciu cyklistickej komunikácie,

b) vypracovanie projektovej dokumentácie na dopravné značenie cyklistickej komunikácie,

c) výstavba alebo rekonštrukcia cyklistickej infraštruktúry, alebo

d) osvetové kampane a propagačné kampane,ktorých cieľom je podpora cyklistickej dopravy a cykloturistiky

Návrh zákona je tu 

https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=7187