CENTRUM ZNALOSTÍ - OSTATNÉ

Len prihlásený užívateľ sa môže zapojiť do diskusie! CHCEM SA PRIHLÁSIŤ!

Novela zákona o obecnom zriadení v pripomienkovom konaní (1)

AKE07
3 roky
AKE07 3 roky

Do medzirezortného pripomienkového konania sa dostal návrh novely zákona o obecnom zriadení, ktorý je možné pripomienkovať do 20.7.:

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2017-515