CENTRUM ZNALOSTÍ - OSTATNÉ

Len prihlásený užívateľ sa môže zapojiť do diskusie! CHCEM SA PRIHLÁSIŤ!

Obecné a krajské voľby 2022 (No replies)

AKE07
2 mesiace
AKE07 2 mesiace

Rozhodnutie predsedu parlamentu o vyhlásení jesenných obecných a krajských volieb vrátane termínov:

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2022/209/20220610