CENTRUM ZNALOSTÍ - OSTATNÉ

Len prihlásený užívateľ sa môže zapojiť do diskusie! CHCEM SA PRIHLÁSIŤ!

Pripravovaná novela volebného zákona (No replies)

AKE07
2 mesiace
AKE07 2 mesiace

Pripravuje sa novela zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva.

Pre obce bude dôležité toto:

Úprava a skvalitnenie podmienok činnosti okrskových volebných komisií v súvislosti s prípravou volieb do orgánov územnej samosprávy v roku 2022.Zavedenie elektronizácie vyhotovovania a zasielania zápisníc o výsledku volieb pre volebné komisie všetkých stupňov s cieľom pružnejšieho a efektívnejšieho spracovania výsledkov volieb.

Zatiaľ ide len o predbežnú informáciu

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy?p_p_id=processDetail_WAR_portletsel&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_processDetail_WAR_portletsel_cisloLP=PI%2F2021%2F79&_processDetail_WAR_portletsel_action=files

Pripomienky, podnety, návrhy.... k zamýšľanej novelizácii možno podľa do 29.4.2021.