CENTRUM ZNALOSTÍ - OSTATNÉ

Len prihlásený užívateľ sa môže zapojiť do diskusie! CHCEM SA PRIHLÁSIŤ!

Projekt ELoGE – Hodnotenie vynikajúcich samospráv (1)

AKE07
2 mesiace
AKE07 2 mesiace

Dovolím si dať do pozornosti už druhý ročník projektu ELoGE - Hodnotenie vynikajúcich samospráv.

Mestá a obce, ktoré sa zúčastnia programu ELoGE budú môcť za pomoci lokálnych a zahraničných expertov vyhodnotiť svoje fungovanie vo viacerých rovinách, identifikovať svoje silné stránky a priestor na zlepšenie - v prospech občana, ale aj dobre fungujúcich úradov a úradníckeho stavu.

Udelenie Európskej značky excelentnosti dobrej správy vecí verejných vychádza z definovaných 12 princípov dobrého demokratického vládnutia. Na základe práce s expertmi a benchmarkingu podľa zadaných jednotných európskych kritérií bude možné vyhodnotiť samosprávy, ktoré sa riadia týmito princípmi a majú teda nárok na značku ELoGE.

Bližšie informácie o tomto projekte ako aj o tom ako sa zapojiť, sú tu https://www.zmos.sk/registracia-na-2-rocnik-projektu-eloge-hodnotenie-vynikajucich-samosprav-oznam/mid/409265/.html a https://dobryuradnik.sk/eloge/ 

Pre samosprávy to môže byť užitočné nielen v podobe umiestenenia sa v nejakom rebríčku a možnosti odlíšiť sa, ale aj ako určité sebahodnotenie z pohľadu princípov dobrého demokratického vládnutia.

V prípade otázok môžete kontaktovať aj mňa.