CENTRUM ZNALOSTÍ - OSTATNÉ

Len prihlásený užívateľ sa môže zapojiť do diskusie! CHCEM SA PRIHLÁSIŤ!

Register partnerov verejného sektora (2)

AKE07
3 roky
AKE07 3 roky

Dajte si pozor na nové povinnosti ohľadom registra partnerov verejného sektora podľa nového zákona 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2016/315/20170224

Oproti dovtedajším povinnostiam v súvislosti s registrom konečných užívateľov výhod sa okruh povinných subjektov aj povinností významne rozširuje a nevzťahuje sa už len transakcie z verejného obstarávania. 

A taktiež pokutu už môže dostať aj priamo štatutár, nielen napr. obec ako právnická osoba.